• Leu / EUR4.9457
  • Leu / GBP5.7258
  • Leu / USD4.6715
Eveniment

Românii au câştigat mai puţin în luna octombrie. Salariu mediu net a scăzut cu 7 lei

Românii au câştigat mai puţin în luna octombrie. Salariu mediu net a scăzut cu 7 lei

Foto: Shutterstock

Autor: Mediafax

07.12.2011, 10:38 134

Câştigul salarial mediu nominal net a fost în luna octombrie de 1.457 lei, în scădere faţă de luna anterioară cu 7 lei (-0,5%), valorile cele mai ridicate înregistrându-se în servicii de tehnologia informaţiei (3.688 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (872 lei).

Câştigul salarial mediu nominal brut a fost în luna octombrie de 2008 lei, în scădere cu 9 lei faţă de luna septembrie, se arată într-un comunicat transmis de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Indicele câştigului salarial real pentru luna octombrie 2011 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 98,9%.

În luna octombrie, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă când s-au acordat prime ocazionale (inclusiv prime de vacanţă, trimestriale şi pentru "ziua petrolistului") ori s-au plătit concedii de odihnă din fondul de salarii şi sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna octombrie au fost în scădere comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 28,7% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 20,4% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului; între 16% şi 19% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), extracţia minereurilor metalifere; între 2,5% şi 5,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi aeriene.

Creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat ca urmare a acordării de prime ocazionale, a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mici.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: între 4,5% şi 5,5% în transporturi pe apă, cercetare-dezvoltare; între 3% şi 4% în alte activităţi extractive, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare si transmitere de programe), tranzacţii imobiliare; între 2% şi 3% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), extracţia cărbunelui superior şi inferior, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea altor mijloace de transport.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna septembrie în: sănătate şi asistenţă socială (2,1%) - ca urmare a neefectuării plăţii drepturilor salariale cuvenite salariaţilor din unele unităţi din domeniul asistenţei sociale care se confruntă cu dificultăţi financiare, precum şi a disponibilizării personalului care realiza câştiguri salariale mici; învăţământ (0,5%) - ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice; administraţie publică (0,2%) - ca urmare a acordării de sume pentru promovarea în grad ori a diferenţelor pentru sporul de vechime.

Faţă de luna iulie 2010 (lună în care s-a aplicat diminuarea cu 25% a cuantumului brut al salariilor de bază, conform Legii nr. 118/2010) câştigul salarial mediu net din luna octombrie 2011 a crescut în sectorul bugetar cu 18,8% în sănătate şi asistenţă socială, cu 11,8% în învăţământ, respectiv cu 10,5% în administraţia publică.

Comparativ cu luna octombrie 2010 (lună de referinţă pentru aplicarea majorării cu 15% a cuantumului brut al salariilor de bază, conform Legii nr. 285/2010) câştigul salarial mediu net din luna octombrie 2011 a crescut în sectorul bugetar cu 16,8% în administraţia publică, cu 16,8% în sănătate şi asistenţă socială, respectiv cu 8,9% în învăţământ.

Raportat la luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 8,7%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 105%.

Câştigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, sumele plătite din profitul net şi alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă).

Câştigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a impozitului, contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Câştigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către agenţii economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin şi numărul mediu de salariaţi. Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariaţilor din luna respectivă. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă se includ în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. În efectivul de salariaţi luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă. Nu se iau în considerare: salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate şi cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat.

Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Pentru dimensionarea eşantionului s-a luat în considerare obţinerea unor estimaţii ale principalelor caracteristici cercetate, care să fie afectate de erori în limita a +/-3% şi garantate cu o probabilitate de 95%. Începând cu luna ianuarie 2011 eşantionul cuprinde 25000 unităţi economico-sociale. Unităţile din "sectorul bugetar" sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 93,32% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9457
Diferență: -0,004
Ieri: 4.9459
Azi: 4.6715
Diferență: -0,0321
Ieri: 4.6730
Azi: 5.7258
Diferență: -0,3585
Ieri: 5.7464
Azi: 4.8931
Diferență: 0,2623
Ieri: 4.8803