Eveniment

Somajul scade anul viitor, salariul mediu creste, iar contributiile sociale raman nemodificate. Cum comentati?

22.12.2009, 23:30 18

Rata somajului va scadea anul viitor cu jumatate de punctprocentual, la 7,3%, salariul mediu brut va creste cu 70 de lei, la1.836 de lei, in timp ce contributiile de asigurari sociale vorramane la nivelul din 2009 atat pentru angajati, cat si pentruangajatori, potrivit proiectului bugetului asigurarilor sociale destat pentru 2010.
Personalul bugetar nu va incasa premii in 2010 si va compensa muncasuplimentara doar cu ore libere acordate intr-o perioada mai marede timp, pentru reducerea cheltuielilor de personal.
Totodata, cheltuielile administrative pentru achizitionarea debunuri si servicii vor fi plafonate la nivelul din 2009, cuexceptia contractelor deja incheiate.
"Propunerile care au stat la baza constructiei bugetuluiasigurarilor sociale de stat pe anul 2010 sunt integrate incontextul macroeconomic realizat de Romania pe primele treitrimestre ale anului 2009 in conditii de criza economica sifinanciara globala, cel estimat pana la finele anului 2009 si celprognozat pentru anii 2010-2013", se mentioneaza in proiectul delege.
Bugetul asigurarilor sociale de stat va avea anul viitor unexcedent de 255,7 mil. lei in conditiile unor venituri de 41,3 mld.lei si a unor cheltuieli de 41,06 mld. lei, din care cea mai mareparte pentru sistemul public de pensii. Veniturile vor creste in2010 cu 1,6% fata de cele preliminate pentru 2009, un procent de81,9% urmand sa se incaseze din contributiile pentru asigurarisociale ale sistemului public de pensii.
Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetuluiasigurarilor sociale pentru anul viitor este de 1.836 de lei, increstere de la 1.767 de lei in 2009. Potrivit proiectului bugetuluiasigurarilor sociale, rata medie a somajului se va reduce anulviitor la 7,3%, de la 7,8%, iar numarului de someri inregistrati lafinele anului va cobori cu 55.000 de persoane, la 645.000 indecembrie 2010.
In ceea ce priveste valoarea punctului de pensie, aceasta va fimentinuta la nivelul celei stabilite pentru octombrie 2009,respectiv la 732,8 lei. Fondurile destinate platii pensiilor pentruanul 2010 sunt in suma de 39,7 mld. lei, ceea ce inseamna 7,36% dinPIB. La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor,s-au avut in vedere 4,7 milioane pensionari de asigurari sociale sinivelul pensiei medii lunare de asigurari sociale de 701,2lei.
Contributia de asigurari sociale pentru conditii normale de muncava fi de 31,3%, ca si in acest an, din care 10,5% datorata deangajati si 20,8% de angajatori, iar contributia aferentaconditiilor deosebite de munca va fi limitata la 36,3%, din care10,5% la angajati si 25,8% la angajatori.
Pentru bugetul asigurarilor de somaj, angajatorii si angajatii vorachita o contributie similara, de 0,5%, in timp ce contributiadatorata de catre persoanele asigurate in baza contractului deasigurare pentru somaj va fi mentinuta la 1%.
Contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentruplata creantelor salariale va fi tot de 0,25%.
Bugetul asigurarilor pentru somaj este programat pentru anul 2010cu un deficit total de 1,1 mld. lei. Pentru anul 2010 venituriletotale ale bugetului asigurarilor pentru somaj au fost estimate la1,8 mld. lei, din care 64,7% vor proveni din contributii alesistemului de asigurari pentru somaj.
Contributia virata catre fondurile de pensii private obligatorii(Pilonul II) va creste cu 0,5 puncte procentuale, la 2,5% dinvenitul brut al fiecarui participant la sistem, din ianuarie 2010,sub nivelul stabilit in legislatie pentru anul viitor, de 3%.

AFACERI DE LA ZERO