• Leu / EUR4.9207
  • Leu / GBP5.7178
  • Leu / USD4.6726
Eveniment

UPDATE: Ordonanţa care extinde baza de impozitare de la 1 iulie, adoptată de Guvern. Care sunt modificările aduse Codului Fiscal

UPDATE: Ordonanţa care extinde baza de impozitare de la 1 iulie, adoptată de Guvern. Care sunt modificările aduse Codului Fiscal
23.06.2010, 18:07 184

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal, careextinde baza de impozitare prin introducerea, de la 1 iulie 2010, amai multor taxe şi impozite, a fost adoptată de Guvern în şedinţade miercuri.

Conform proiectului, tichetele de masă, cadou, creşă şi devacanţă, precum şi plăţile compensatorii vor fi impozitate începândcu drepturile aferente lunii iulie 2010. De la aceeaşi dată, cotade cheltuieli deductibile calculată la drepturile de proprietateintelectuală va fi redusă la 20% din venitul brut, faţă de 40% înprezent. În cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrări deartă monumentală, cota de cheltuieli deductibile va fi redusă la25% din venitul brut, faţă de 50% în prezent.

Tot de la 1 iulie, veniturile din jocuri de noroc vor fiimpozitate cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net calculatla nivelul câştigurilor realizate într-o zi de la acelaşiorganizator sau plătitor.

Cum va fi modificat Codul Fiscal

Ordonanţa de urgenţă aprobată astăzi de Guvernul României pentrumodificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscalprevede:

1. În domeniul impozitului pe venit:

• modificarea cotelor de cheltuială forfetară acordată la calcululvenitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală însensul diminuării acesteia de la 40% la 20% iar în cazulveniturilor de această natură provenind din crearea unor lucrări deartă monumentală de la 50% la 25%;
• includerea în veniturile salariale a următoarelor sume acordateangajaţilor:
- contravaloarea tichetelor cadou acordate potrivit legii;
- contravaloarea tichetelor de creşă acordate conform legii;
- contravaloarea tichetelor de vacanţă acordate conformlegii;
- contravaloarea tichetelor de masă acordate potrivit legii.

Reglementările referitoare la contribuţiile sociale obligatoriiaferente acestor tipuri de venituri salariale, prevăzute de Legeanr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor decreşă, de Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă şide Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordareatichetelor de vacanţă, rămân în vigoare, persoana fizică datorândpentru veniturile respective numai impozitul pe venitul dinsalarii.

• Includerea în veniturile salariale şi impozitarea plăţilorcompensatorii, acordate potrivit legii.

Reglementările prevăzute de legislaţia specifică referitoare lacontribuţiile sociale obligatorii aferente plăţilor compensatoriiacordate potrivit legii rămân în vigoare, persoana fizică datorândpentru veniturile respective numai impozitul pe venitul dinsalarii.
• Impozitarea veniturilor obţinute din dobânzi la depozitele lavedere/conturi curente de către persoane fizice rezidente cu cotade 16%.
• Impozitarea veniturilor sub forma dobânzilor bonificate ladepozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privindeconomisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniullocativ cu cota de 16%.
• Impozitarea veniturilor obţinute din dobânzi pentru depozite latermen, şi/sau instrumente de economisire de către persoane fizicerezidente cu cota de 16%, indiferent de data constituiriiraportului juridic.
• Unificarea cotei de impunere a veniturilor obţinute dintransferul titlurilor de valoare altele decât părţile sociale şivalorile mobiliare în cazul societăţilor închise la 16%, indiferentde perioada de deţinere a titlurilor şi reportarea pierderii neteanuale în următorii 7 ani consecutivi şi stabilirea şi efectuareade către contribuabili, în cursul anului fiscal, a plăţiloranticipate la sfârşitul fiecărui trimestru, în contul impozituluianual datorat.
• Modificarea cotei de impunere anticipată a câştigurilor dinoperaţiuni de vânzare cumpărare valută la termen pe bază decontract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen de la 1% la16% pentru persoane fizice rezidente.
• Unificarea cotei de impunere pentru câştigurile din jocuri denoroc la 25%.

2. În domeniul impozitelor şi taxelor locale,

• a fost propusă instituirea unei TAXE DE SOLIDARITATE pe clădiri:Astfel, se are în vedere impozitarea cu:
a) 50% din impozitul datorat în anul 2010 pentru prima clădire înafara
celei de la adresa de domiciliu;
b) 100% din impozitul datorat în anul 2010 pentru a doua clădire înafara
celei de la adresa de domiciliu;
c) 200% din impozitul datorat în anul 2010 pentru cea de-a treiaclădire şi
următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

3. În domeniul contribuţiilor de asigurări sociale,

• pentru veniturile din activităţi profesionale (altele decât celede natură salarială) se vor plăti numai cota angajatuluipentru:
- contribuţii sociale de sănătate;
- contribuţii de asigurări sociale;
- contribuţii la fondul de şomaj.

Baza de calcul a acestor contribuţii este limitată la 5 salariimedii pe economie, aşa cum este stabilit în bugetul de asigurărisociale.

Impactul bugetar total în domeniul impozitelor directe este estimatla cca. 600 mil. lei până, la sfârşitul anului 2010, şi la 1327mil. lei, în anul 2011. Impactul bugetar în domeniul taxelor şiimpozitelor locale este estimat la 31 mil. lei până la sfârşitulanului 2010. Noile obligaţii fiscale se vor aplica începând cu 1iulie 2010.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9207
Diferență: -0,1826
Ieri: 4.9297
Azi: 4.6726
Diferență: -0,2668
Ieri: 4.6851
Azi: 5.7178
Diferență: -0,4197
Ieri: 5.7419
Azi: 4.9903
Diferență: -0,4766
Ieri: 5.0142