Fiscalitate

Revoluţie la ANAF: Ce prevede cel mai nou proiect al Fiscului care schimbă total instituţia

Revoluţie la ANAF: Ce prevede cel mai nou proiect al Fiscului care schimbă total instituţia

Autor: Alexandru Nanu

26.06.2019, 09:13 17008
 

ANAF a publicat în această săptămână, pe site-ul insituţiei, un plan de măsuri ce prevede eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat.

Planul de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat, publicat în data de 25 iunie 2019, prevede o serie de măsuri pentru eficientizarea colectării de bani la bugetul de stat şi o serie de alte obiective, după cum urmează:

I. Simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru susţinerea conformării voluntare  la declararea obligaţiilor fiscale

Acţiunea 1: Reducerea numărului de formulare şi declaraţii la persoanele juridice

Acţiunea 2: Reducerea frecvenţei de depunere a declaraţiilor fiscale la persoane juridice

Acţiunea 3: Simplificarea declaraţiei unice pentru persoanele fizice

Acţiunea 4: Depunerea electronică a tuturor declaraţiilor fiscale

Acţiunea 5: Evaluarea calităţii serviciilor fiscale din perspectiva contribuabililor pe baza chestionarului de evaluare. În funcţie de feedback-ul obţinut, se vor implementa măsuri de creşterea calităţii serviciilor

Acţiunea 6: Acordarea de asistenţă din iniţiativa organelor fiscale pe teme ce decurg din  constatări ale organelor de control din cadrul ANAF

 

II. Sprijinirea conformării la plata obligaţiilor fiscale

Acţiunea 1: Reglementarea restructurării obligaţiilor bugetare restante şi simplificarea în continuare a procedurilor de eşalonare la plată.

Acţiunea 2: Implementarea unui sistem de supraveghere a debitorilor de către organele fiscale din subordinea ANAF cu privire la respectarea planului de restucturare fiscală

Acţiunea 3: Acordarea de facilităţi fiscale la plata obligaţiilor fiscale pentru bunii plătitori

Acţiunea 4: Mediatizarea celor mai buni plătitori de impozite şi taxe.

 

III. Măsuri de prevenire şi combatere a evaziunii fiscal

Acţiunea 1: Iniţierea inspecţiilor fiscale în concordanţă cu planul BEPS (Base Erosion Profit Shifting) şi directiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) - reglementări europene şi internaţionale privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Acţiunea 2: Identificarea la nivel naţional a persoanelor afiliate, inventarierea tranzacţiilor susceptibile a fi verificate în domeniul preţurilor de transfer şi notificarea acestor contribuabili în scopul corectării/ rectificării declaraţiilor fiscale. Intensificarea verificarilor în acest domeniu, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor activităţii de inspecţie fiscală

Acţiunea 3 : Introducerea în declaraţia 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” a unei casete în vederea bifării tranzacţiilor cu persoanele afiliate.

Acţiunea 4: Extinderea si imbunatatirea tehnicilor de control electronic si implementarea "standard audit file for tax" (SAF-T). Implementarea  SAF-T  în sistem pilot la marii contribuabili

 

IV. Asigurarea unui tratament fiscal diferenţiat în funcţie de comportamentul fiscal al contribuabililor

Acţiunea 1: Armonizarea riscurilor identificate la nivelul activităţii de administrare fiscală, al activităţii de inspecţie fiscală, respectiv al activităţii antifraudei fiscale cu scopul crăarii unui profil unic de risc al contribuabilului, care va sta la baza direcţiilor de acţiune ale fiecărei structuri din cadrul ANAF

Acţiunea 2: Aplicarea graduală, în funcţie de comportamentul contribuabililor, a unor masuri specifice de către organele fiscal

Acţiunea 3: Transformarea executarii silite în proces investigativ

Acţiunea 4: Consolidarea activităţii de asistenţă reciprocă la recuperare în materia creanţelor fiscale

Acţiunea 5: Revizuirea procedurii de rambursare TVA

Acţiunea 6: Completarea legislaţiei în domeniul insolvenţei. Realizarea analizei de risc la contribuabilii pentru care se solicită deschiderea procedurii de insolvenţă, anterior pronunţării unei hotărâri a judecatorului sindic.

Acţiunea 7: Realizarea unui inventar al societăţilor comerciale din punct de vedere al situaţiei financiare a acestora. Inventarul va avea drept obiectiv respectarea prevederilor Legii 31/1990 prin raportarea capitalului social la capitaluri proprii înregistrate conform bilanţurilor contabile depuse de contribuabil. Stabilirea prin lege a unui termen de 12 luni pentru majorarea capitalului social al societăţilor comerciale care înregistrează capitaluri proprii negative

 

V. ANAF o instituţie eficientăşi transparentă

Acţiunea 1: Evaluarea şi revizuirea modului de funcţionare a ANAF pe principiile eficienţei şi eficacităţii.

Acţiunea 2: Reformarea managementului şi a sistemului de evaluare a performanţei în contextul alocării juste a resurselor de către ANAF către organele fiscale subordonate.

Acţiunea 3: Implementarea unui nou sistem de pregatire profesională a salariaţilor ANAF pentru asigurarea posibilităţii relocării resursei umane către domenii de activitate deficitare;

Acţiunea 4: Reproiectarea principalelor procese ale instituţiei.

Acţiunea 5: Migrarea contribuabililor persoane juridice pe baza centrală

Acţiunea 6: Reorganizarea activităţii vamale şi trecerea Direcţiei Generale Vamale în subordinea Ministerului Finanţelor Publice

Acţiunea 7: Revizuirea principiilor de organizare şi funcţionare a activităţii Direcţiei Generale de Antifraudă Fiscală

Acţiunea 8: Înfiinţarea la nivelul aparatului propriu al ANAF a Direcţiei generale de analiză de risc

Acţiunea 9: Consolidarea Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi şi preluarea tuturor persoanelor fizice străine care au atribuit NIF în scopul prevenirii evaziunii fiscale pentru această categorie de contribuabili

Acţiunea 10: Eficientizarea activităţii Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili

Acţiunea 11: Reducerea numărului de Vicepreşedinţi de la 4 la 2, precum şi redefinirea atribuţiilor acestora

 
 
 

utorităţile fiscale pregătesc noi măsuri pentru a eficientiza strângerea de bani la bugetul statului, conform unui document publicat azi de Fisc. În esenţă, principalele măsuri fac referire la reducerea numărului de declaraţii, introducerea de facilităţi pentru bunii plătitori, clasificarea în funcţie de riscul fiscal şi o amnistie fiscală.

Reprezentanţii Fiscului au publicat astăzi un plan de măsuripe care-l au pentru eficientizarea colectării veniturilor la bugetul statului. Redacţia noastră a analizat documentul şi a găsit că autorităţile au în vizor patru mari categorii de măsuri privind relaţia cu firmele şi antreprenorii independenţi.

1. Reducerea numărului de declaraţii fiscale

Un prim set de măsuri pregătite de Fisc este în legătură cu declaraţiile pe care contribuabilii trebuie să le depună periodic. Astfel, în urma unui inventar, vor fi comasate anumite declaraţii şi se va încerca eliminarea anumitor formulare, plus că pentru alte acte s-ar putea stabili o frecvenţă redusă de depunere.

Totodată, autorităţile vor să simplifice declaraţia unică pentru persoanele fizice, înainte de termenul anual de depunere din anul 2020. „Fiscul a constituit un grup de lucru format din reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate, precum şi ai organelor fiscale competente, în vederea identificării modalităţilor de simplificare a declaraţiei unice pentru persoanele fizice cu termen de depunere în 2020 pentru datele fiscale aferente anului 2019”, este explicat în prezentarea instituţiei.

Altă măsură va fi inventarierea principalelor probleme constatate în controalele la contribuabili sau reclamate de aceştia din urmă. Scopul? Prezentarea publică a soluţiilor pentru aceste probleme.

2. Ajutarea contribuabililor cu probleme financiare şi recompense pentru bunii plătitori

Un al doilea set de măsuri este în legătură cu firmele şi antreprenorii independenţi care au datorii la stat. Mai precis, este vorba de o îndelung discutată amnistie fiscală pentru restanţele înregistrate până la finele anului trecut.

În acelaşi timp, Fiscul va supraveghea contribuabilii pentru a-i ajuta să ţină pasul cu planul de restituire a datoriilor şi să-l ducă la îndeplinire.

De asemenea, autorităţile vor să introducă facilităţi fiscale pentru bunii plătitori, ceea ce ar ajuta la conformarea voluntară. Practic, se vor stabili criterii pentru definirea „bunului plătitor”,  se vor stabili categorii de facilităţi ce pot fi acordate acestora, iar apoi se va analiza impactul măsurii.

În paralel, urmează să apară şi o aşa-zisă „listă a lăudaţilor”, cu bunii plătitori, care să fie publicată odată cu „lista ruşinii”, adică cea a marilor datornici.

3. Combaterea evaziunii fiscale

Alt set de măsuri va viza evaziunea fiscală. Concret, se vor elabora proceduri de lucru care să îmbunătăţească identificarea contribuabililor cu risc fiscal asociat preţurilor de transfer.

De asemenea, se va face un inventar al persoanelor afiliate şi al tranzacţiilor ce pot fi verificate şi vor fi notificate firmele care prezintă abateri de la normele legale. În funcţie de răspunsurile primite, inspectorii vor recurge la medierea fiscală sau la controale.

Documentul Fiscului aminteşte aici şi de ideea implementării SAF-T („standard audit file for tax”), mai întâi în sistem pilot în relaţia cu marii contribuabili. „Fiscul a definit cerinţele tehnice şi funcţionale necesare dezvoltării aplicaţiei SAF-T. În perioada următoare se va dezvolta şi implementa sistemul informatic aferent acestui concept”, este detaliat în prezentarea autorităţilor.

4. Clasificarea contribuabililor în funcţie de riscul fiscal

Al patrulea set de măsuri amintit în documentul Fiscului face referire la o măsură deja introdusă în legislaţie. Este vorba, mai precis, de clasificarea companiilor şi antreprenorilor independenţi în funcţie de riscul fiscal.

Deşi legislaţia primară deja a fost modificată în acest sens, încă n-avem procedurile secundare de administrare în funcţie de riscul fiscal, care ar fi trebuit emise de acum peste două luni.

În acelaşi timp, autorităţile vor pregăti şi o aplicare graduală a măsurilor legale, în funcţie de comportamentul contribuabililor. Concret, în documentul citat scrie că se va începe cu notificarea despre posibilele iregularităţi de declarare, urmând să se treacă apoi, după caz, la mediere, control inopinat sau inspecţie fiscală parţială ori generală.

În fine, alte măsuri pregătite sunt introducerea unei analize de risc în baza căreia să se accepte sau nu o cerere de intrare în insolvenţă sau obligarea companiilor cu capital social negativ să şi-l majoreze.

 
 
AFACERI DE LA ZERO