IMM

Record istoric pentru FNGCIMM. Fondul Naţional de sprijinire a IMM-urilor a înregistrat, anul trecut, cel mai mare număr de garanţii acordate companiilor cu o valoare ce depăşeşte 20,7 mld. de lei

Record istoric pentru FNGCIMM. Fondul Naţional de sprijinire a IMM-urilor a înregistrat, anul trecut, cel mai mare număr de garanţii acordate companiilor cu o valoare ce depăşeşte 20,7 mld. de lei

Autor: Robert Manea

15.02.2021, 19:58 440

Pe fondul crizei economice generate de pandemia COVID-19, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a sprijinit mediul de afaceri în 2020, acordând cel mai mare număr de garanţii, respectiv 92.241 de garanţii, în cuantum de peste 20,7 mld. de lei.

Acest fapt reprezintă un maxim istoric al FNGCIMM, privind numărul de garanţii acordate, de la înfiinţarea sa (2002) pănă în prezent.

“În anul 2020 am acordat un număr total de 92.241 garanţii, cu o valoare de garantare de 20,784,652,327 lei, ceea ce reprezintă 12,8% din numărul total de garanţii, respectiv 28,4% din valoarea garanţiilor acordate de FNGCIMM în 18 ani de activitate. Această creştere semnificativă se datorează în parte contextului economic care a favorizat intervenţia şi utilitatea unui instrument de susţinere anticiclic, şi aici se remarcă în mod deosebit programul IMM INVEST ROMÂNIA. Programul a deblocat ramuri întregi ale economiei prin facilităţile de garantare şi subvenţionare a costurilor finanţării, prin sinergia creată cu sistemul bancar şi parteneriatul în baza căruia am putut oferi rapid soluţii de finanţare optime, atât pentru menţinerea în viaţă a IMM-urilor aflate în dificultate, cât şi pentru finanţarea companiilor pentru care criza a adus oportunităţi de dezvoltare. Garanţiile acordate prin Programul IMM Invest România sunt deja acoperite prin taxele şi impozitele plătite de aceste companii, prin faptul că şi-au continuat activitatea şi au contribuit cu 13 miliarde de lei la buget. Nu în ultimul rând, merită amintite măsurile organizatorice pe care le-am luat într-o perioadă extrem de scurtă, pentru a întări capacitatea instutiţională a FNGCIMM care a devenit un pilon important pentru susţinerea şi relansarea economiei în contextul crizei actuale.”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM.

La data de 1 ianuarie 2020, FNGCIMM administra trei programe guvernamentale, Prima Casă, Investeşte în Tine şi Prima Maşină, dedicate persoanelor fizice, cu un numar de 20.067 acordări, care reprezentau circa 83,5 % din cele 24.016 garanţii emise în anul 2019, restul de 16,5% fiind garanţii din surse proprii acordate prin programele Start-up Nation, OPTIMM, garanţii Plafon, precum şi garanţii şi scrisori de garanţie acordate din surse primite în administrare de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Evoluţia spectaculoasă a activităţii de garantare în anul 2020 constă în creşterea cu 185% a numărului de garanţii acordate şi cu 511% a valorii acestor garanţii faţă de anul 2019. 

De la declanşarea crizei sanitare, FNGCIMM a lansat cinci programe noi pentru a răspunde la provocările economico-financiare generate de către pandemia COVID-19.

1. Programul de susţinere a accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la capital financiar - IMM INVEST ROMÂNIA a fost primul program lansat de FNGCIMM în acest an, cu scopul de a sprijini IMM-urile afectate semnificativ de criza COVID-19  să îşi asigure lichidităţile pentru derularea activităţii curente sau pentru investiţii. Impactul Programului IMM Invest România în Economia ţării în anul 2020, în doar 6 luni de la implementare, se poate sumariza prin: 

 • 10% din mediul de afaceri din perspectiva veniturilor au aderat la Program;
 • derularea programului prin 21 de bănci;
 • acordarea unui număr record de finanţări totale de 25.586;
 • o valoare totală finanţată de catre instituţiile bancare de peste 15 mld lei;
 • asigurarea continuităţii locurilor de muncă a unui număr de 443.097 de angajaţi. Potrivit INS la finele anului 2019 numărul de şomeri înregistraţi era de 374.405. În situaţia în care Programul nu era în vigoare şi în derulare, rata şomajului s-ar fi dublat în anul 2020;
 
 • Total contribuţii muncă (CASS, CAS, Impozit Venit, CAM) = 7,7 mld lei;
 • TVA Net plătit = 3,6 mld lei;
 • Impozit venit / profit = 1,6 mld lei;
 • TOTAL IMPOZITE ŞI TAXE = 12,9 mld lei
 • Garanţiile acordate prin Programul IMM Invest România sunt deja acoperite prin taxele şi impozitele plătite de aceste companii în 2019 (înainte de pandemie).
 • În perioada 2021-2025 se estimează că firmele care au beneficiat de  Programul IMM Invest România vor aduce un impact fiscal prin taxe şi contribuţii plătite de 56,1 mld lei, ceea ce este de 22 ori mai mult decât nivelul maxim al garanţiilor executate în cel mai pesimist scenariu (rata creditelor neperformante pentru creditele IMM Invest poate ajunge până în anul 2025 la maxim 20%, comparativ cu nivelul actual de 4% raporat de BNR pe întreg sistemul bancar). În cazul multiplicatorului cash raportul dintre taxe plătite:garanţii executate este de 1:22. Altfel spus, prin Programul IMM Invest România, nu au existat sume cheltuite, dimpotriva se vor genera venituri suplimentare în perioada 2021-2025 la Bugetul de Stat.

 

Din punct de vedere al finanţării sectoarelor de activitate ale întreprinderilor mici şi mijlocii care au aplicat, Programul IMM Invest România a susţinut (aşa cum reiese din bazele de date ale FNGCIMM) în principal următoarele coduri CAEN:

După mărimea întreprinderilor mici şi mijlocii care au beneficiat de finanţări în cadrul Programului IMM Invest România, imaginea se prezintă astfel:

 • 52% întrepinderi aflate în categoria Micro (0-9 angajaţi);
 • 38% întreprinderi aflate în categoria Mici (10-49 angajaţi);
 • 10% întreprinderi aflate în categoria Mijlocii (50-249 angajaţi).

La data de 31.12.2020, ajutorul de stat acordat beneficiarilor Programului IMM Invest România însumează:

Având în vedere decizia Comisiei Europene de prelungire a  Cadrului Temporar de Ajutor de Stat până la sfârşitul anului 2021, FNGCIMM estimează în anul curent, dublarea numărului de finanţări, având la bază toate Programele aferente Planului Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, din care menţionăm: IMM Invest (continuare), Agro IMM Invest (program nou), IMM Leasing de Echipamente şi Utilaje (program lansat iniţial la finele anului 2020) şi nu în ultimul rând IMM Factor (program care va susţine cashflow-ul întreprinderilor mici şi mijlocii).

2. Cel de-al doilea mecanism de garantare operaţionalizat de FNGCIMM în acest an, este Programul înfiinţat în baza OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiar nebancare anumitor categorii de debitori, rolul FNGCIMM fiind de a garanta creditorilor sumele reprezentând dobânzi amânate la plată şi de a prelua riscul neîndeplinirii obligaţiilor ce le revin debitorilor. De la implementarea acestei facilităţi, FNGCIMM a emis scrisori de garantare pentru 24 bănci, cu o valoare totală a angajamentului de garantare de 25.1833.057,49 lei, reprezentând dobânzi datorate de 47,212 debitori persoane fizice şi a 112 IMM-uri.

 

3. Programul Noua Casă, continuator al programului Prima Casă, operaţionalizat în partea a doua anului 2020, a contribuit la deblocarea creditului ipotecar prin facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziţia unei locuinţe prin contractarea de credite garantate de stat. Împreună, cele două programe, Prima Casă, şi Noua Casă sunt responsabile de acordarea a 16.102 garanţii, pentru credite de aproximativ 3,6 miliarde lei. De la data de 17.09.2020, când a fost încărcată prima solicitare de garantare pe Noua Casă, au fost acordate 7.882 garanţii, în valoare de 999,3 milioane lei, ce susţin finanţări în valoare de 1,95 miliarde de lei. Aceste cifre demonstrează că noul program este adaptat necesităţilor de locuire actuală şi răspunde dorinţei românilor de a avea acces la o locuinţă în proprietate, cu un confort sporit. Programul este digitalizat prin utilizarea aplicaţiei web-plafon şi a semnăturii electronice şi are un plafon total de garantare alocat în anul 2021 de 1,5 miliarde lei.

 

4. Programul IMM LEASING de ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE este operaţional, iar numărul mare de operatori de leasing financiar care s-au înscris în program arată că acest instrument financiar nou este necesar IMM-urilor pentru a putea achiziţiona bunuri mobile noi sau second-hand şi asigură fluxurile financiare necesare prin operaţiuni specifice de sell-and-lease-back.

Acest program urmează să fie digitalizat prin utilizarea aplicaţiei web-plafon şi a semnăturii electronice.

Plafonul total de garantare alocat pentru anul 2021 este de 4 miliarde lei, iar bugetul schemei de ajutor de stat este de 78,1 milioane lei.

 

5.Programul IMM FACTOR susţine accesul IMM-urilor la finanţarea creditului comercial. Prin program, FNGCIMM acordă garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar eligibil pentru finanţările de tip factoring cu regres, acordate de bănci pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanţare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice. La fel ca toate programele noi lansate şi acest program va fi complet digitalizat prin utilizarea aplicaţiei web-plafon şi a semnăturii electronice. Programul este operaţional, urmând să producă rezultate în perioada următoare.Plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului în anul 2021 este de 1 miliard de lei, bugetul schemei de ajutor de stat este de 43 milioane lei, iar numărul total al beneficiarilor este estimat la 1000 de IMM-uri.

 

Recent Comisia Europenă a anunţat decizia de prelungire a  Cadrului Temporar de Ajutor de Stat până la sfârşitul anului 2021, ceea ce ne îndreptăţeşte să estimăm dublarea numărului de finanţări în baza programelor implementate în cadrul Planului Naţional de Invesţiii şi Relansare Economică. Valoarea totală a garanţiilor prevăzut a fi acordate in anul 2021, este de peste 18 miliarde lei, la o pondere medie a garanţiilor la un nivel de 80%.

În ceea ce priveşte celelalte programe pe care FNGCIMM le implementează, rezultatele foarte bune obţinute în anul 2020 se datorează şi măsurilor de îmbunătăţire a produselor de garantare de marcă ale FNGCIMM, cum ar fi ”Noul OPTIMM”, la care a fost dublată valoarea garanţiei din surse proprii.

Colaborarea cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin care sunt asigurate fondurile din care FNGCIMM acordă garanţii în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, a cunoscut, de asemenea, un revirament în anul 2020. Rezultatele obţinute la data de 30.12.2020, arată că anul trecut, faţă de perioada similară din 2019,  numărul de garanţii acordate în baza fondurilor în administrare puse la dispoziţie de MADR, cât şi valoarea acestora, aproape s-a dublat. Comparativ, în anul 2019 au fost acordate 966 de garanţii cu o valoare de garantare de 1,18 miliarde lei, iar în anul 2020, au fost acordate 1.604 garanţii, cu o valoare de garantare de 2,12 miliarde lei.

În contextul eforturilor FNGCIMM de adaptare permanentă la cerinţele pieţei trebuie menţionată colaborarea excelentă cu Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul căruia FNGCIMM este în negocieri avansate cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru stabilirea detaliilor parteneriatului într-un nou program, intitulat SME FUND, în cadrul căruia FNGCIMM va garanta din surse proprii creditele care vor fi acordate de BERD prin intermediul unor bănci selectate de aceasta. În cadrul noului program, FNGCIMM va introduce un nou instrument de garantare, garanţia tip portofoliu, iar BERD va oferi consultanţă IMM-urilor aplicante/beneficiare, precum şi asistenţă tehnică băncilor partenere.

 

Prin valoarea capitalurilor proprii, complexitatea şi volumul activităţilor de garantare pe care le desfăşoară, FNGCIMM SA-IFN este cea mai reprezentativă instituţie financiară care funcţionează în România în scopul garantării creditelor, având semnate convenţii de garantare cu cei mai importanţi 24 de finanţatori. ”

 
AFACERI DE LA ZERO