Info

Fonduri europene ce pot fi accesate de antreprenori în următoarele luni. Oportunităţi pentru mediul de afaceri din România

Advertorial

Fonduri europene ce pot fi accesate de antreprenori în...

Autor: Publicitate

09.11.2023, 17:14 6743

În contextul în care provocările financiare îşi pun amprenta asupra mediului de afaceri, programele europene de finanţare sunt un mijloc de susţinere a eforturilor de dezvoltare ale companiilor româneşti. Vorbim în acest articol despre fonduri europene, dar şi despre cum îţi poţi maximiza şansele de succes în atragerea finanţării cu ajutorul companiei Goodwill Consulting.

Programe de finanţare la care poţi aplica în perioada următoare

Fie că deţii un start-up în căutare de capital pentru investiţii, fie că ai o întreprindere pe care vrei să o extinzi, cu ajutorul oportunităţilor de finanţare europeană afacerea ta îşi poate atinge potenţialul. Iată câteva exemple de programe pe care le poţi accesa în următoarea perioadă:

 • Programul pentru Tranziţie Jus - Investiţii pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă. În cadrul acestui apel, antreprenorii din Gorj, Dolj, Hunedoara, Galaţi, Prahova, Mureş, ITI Valea Jiului pot primi între 200.000 euro şi 8.000.000 euro pentru lucrări de construcţii/extindere şi achiziţionarea de echipamente tehnologice şi utilaje.
 • Planul Naţional Strategic:
 • DR-15 – Investiţii în exploataţii pomicole. Programul se adresează fermierilor, procesatorilor, cooperativelor agricole şi societăţilor cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermieri, grupurilor şi organizaţiilor de producători, iar valoarea finanţării este cuprinsă între 300.000 euro pentru proiecte simple ce vizează achiziţia de utilaje şi echipamente agricole şi 1.500.000 euro pentru proiecte complexe. Printre investiţiile eligibile se numără înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, achiziţia de echipamente şi sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile şi înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea unităţilor de condiţionare şi/sau depozitare.
 • DR-20 - Investiţii în sectorul zootehnic. Aceeaşi categorie de beneficiari pot accesa acest program care alocă fonduri cuprinse între 300.000 de euro pentru proiecte simple ce vizează achiziţia de utilaje şi echipamente agricole şi 2.000.000 euro pentru proiecte complexe, sume ce pot fi folosite pentru înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităţilor necesare pregătirii şi/sau distribuirii hranei animalelor din exploataţie, a căilor de acces, utilităţilor şi racordărilor necesare exploataţiilor zootehnice, dotarea cu utilaje agricole, înfiinţarea/modernizarea facilităţilor aferente asigurării igienei şi biosecurităţii la nivel de fermă sau pentru înfiinţarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigaţii în cadrul fermei.
 • DR-22 - Procesare produse agricole şi pomicole. Programul se adresează cooperativelor agricole, societăţilor cooperative, grupurilor şi organizaţiilor de producători, IMM-urilor şi întreprinderilor mari şi alocă fonduri de maximum 3.000.000 euro pentru investiţii de modernizare, maximum 7.000.000 euro pentru toate celelalte investiţii de înfiinţare şi maximum 10.000.000 euro pentru investiţii de înfiinţare investiţii de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei şi nutreţuri combinate. Iată câteva dintre investiţiile eligibile: înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea infrastructurii de condiţionare, depozitare şi/sau procesare a produselor agricole şi pomicole, investiţii care contribuie la reducerea emisiilor de GES, investiţii legate de utilizarea soluţiilor digitale în condiţionare, procesare, marketing şi management.

 

 • Fondul pentru Modernizare:
 • Surse regenerabile pentru producţie. Pot aplica pentru finanţare IMM-urile, întreprinderile mari şi regiile autonome, valoarea finanţării fiind de maximum 20.000.000 euro. Cheltuielile eligibile vizează achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacităţi noi de producţie a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală biomasă sau biogaz şi construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz.
 • Surse regenerabile pentru autoconsum. Este destinat aceleiaşi categorii de beneficiari şi alocă până la 20.000.000 euro. Sunt vizate aceleaşi tipuri de investiţii mai sus menţionate. Pentru ambele programe a fost elaborat ghidul consultativ.

 

 • Schema de minimis pentru sectorul cultural independent. Pot aplica întreprinderile cu personalitate juridică, ONG-urile, asociaţiile şi fundaţiile, iar cheltuielile eligibile vizează obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central şi orice cheltuieli efectuate şi înregistrate în contabilitatea beneficiarului. Valoarea finanţării este de maximum 200.000 euro/întreprindere, iar perioada de depunere este cuprinsă între 1.11.2023 şi 4.12.2023. Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN eligibile, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere, calculată pe durata ultimilor 3 ani fiscali (anul fiscal în curs şi doi ani fiscali anteriori).

 

 • Programul Regional Nord-Vest 1.3.2 A2 - Sprijinirea dezvoltării unor investiţii iniţiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă.

Beneficiari eligibili:

✓ Societăţile înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (cu sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi punct de lucru/sediu social în cadrul parcului de specializare inteligentă) cel puţin la momentul primei plăţi şi care se încadrează în categoria IMM.

Finanţare:

✓ Minimum 200.001 euro - maximum 2.500.000 euro pentru acţiuni precum suport pentru trecerea în producţie a unor rezultate CDI, consultanţă pentru inovare sau adoptarea unor soluţii inovatoare şi pregătirea pentru punerea lor pe piaţă de către IMM-uri, sprijin acordat sub formă de granturi în favoarea dezvoltării activităţilor economice. Pentru acest program a fost elaborat ghidul consultativ.

Investiţii eligibile:

✓ Suport pentru trecerea în producţie a unor rezultate CDI, consultanţă pentru inovare sau adoptarea unor soluţii inovatoare şi pregătirea pentru punerea lor pe piaţă, de către IMM-uri;

✓ Sprijin acordat sub formă de granturi în favoarea dezvoltării activităţilor economice (ex: investiţii pentru dezvoltarea şi/sau diversificarea capacităţii de producţie/prestarea de servicii, achiziţionarea de noi tehnologii etc.) propuse de IMM-uri, pentru a asigura sustenabilitate şi rezilienţă, în cadrul parcurilor de specializare inteligentă.

Finanţare nerambursabilă: 90%.

✓ Ajutor de stat:

 • Întreprinderi mijlocii - Max. 50% (Bihor, Cluj), Max. 60% (Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Sălaj)
 • Întreprinderi mici şi microîntreprinderi: max. 60% (Bihor, Cluj), max. 70% (Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Sălaj)

✓ Ajutor de minimis - 100%

✓ Ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor - 100%

 

Beneficiari eligibili:

✓ microîntreprinderile cu o vechime de minimum un an fiscal integral şi sediul social sau punct de lucru înregistrat în Regiunea Sud-Est în mediul urban, cu excepţia teritoriului ITI Delta Dunării

Finanţare:

Minimum 20.000 euro şi maximum 200.000 euro

Investiţii eligibile:

✓ Construirea/modernizarea/extinderea de infrastructuri, inclusiv asigurarea utilităţilor generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI

✓ Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică

✓ Dotarea cu instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie.

Finanţare nerambursabilă: 90%.

Dată lansare: A fost elaborat ghidul consultativ, iar data estimativă de lansare este ianuarie 2024.

 
 • Programul Regional Sud-Vest Oltenia:
 • 1.2 - Digitalizarea IMM-urilor.

Beneficiari eligibili

✓ Societăţile comerciale sau societăţile cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban, inclusiv din satele aparţinătoare localităţilor urbane, respectiv întreprinderilor mici şi mijlocii.

Finanţare:

Între 10.000 euro şi 75.000 euro.

Investiţii eligibile:

✓ Achiziţionarea de echipamente hardware TIC, achiziţia de licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, care conduc la creşterea intensităţii digitale a activităţilor pentru care se solicită finanţare.

Dată lansare: Ghidul consultativ va fi elaborat anul viitor.

 
 • 1.3-1.4 - Îmbunătăţirea competitivităţii şi a inovării în microîntreprinderi.

Beneficiari eligibili:

✓ Societăţile sau societăţile cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban şi au sediul social în Regiunea Sud-Vest Oltenia cel puţin începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Finanţare:

✓ Între 25.000 şi 200.000 euro.

Investiţii eligibile:

✓ Lucrări de construire, extindere, modernizare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale microîntreprinderilor

✓ Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi de sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie strict pentru eficientizarea activităţilor pentru care s-a solicitat finanţare, (de exemplu: recuperatoare de căldură, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri şi/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare etc.).

Finanţare nerambursabilă: 90%.

Dată lansare: Ghidul consultativ va fi elaborat în februarie 2024.

 

Beneficiari eligibili:

✓ Microîntreprinderile din mediul urban, inclusiv din satele aparţinătoare localităţilor urbane

✓ Întreprinderile mici şi mijlocii din mediul urban sau rural, inclusiv (indiferent dacă implementează investiţia în mediul urban sau rural) din Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Finanţare:

✓ Între 200.000 şi 1.500.000 euro.

Investiţii eligibile:

✓ Lucrări de construire, extindere, modernizare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale microîntreprinderilor şi/sau IMM-urilor

✓ Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi de sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care s-a solicitat finanţare.

Finanţare nerambursabilă:

✓ Ajutor de stat: 75% microîntreprinderi şi întreprinderi mici, 70% întreprinderi mijlocii

✓ Ajutor de minimis: 100%

Dată lansare: Ghidul consultativ va fi elaborat în februarie 2024.

 
 • Programul Regional Sud-Muntenia:

Beneficiari eligibili:

✓ Microîntreprinderi sau întreprinderi mici non-agricole din mediul rural şi din mediul urban, inclusiv din satele aparţinătoare acestora

Finanţare:

✓ Între 50.000 şi 200.000 euro

Investiţii eligibile:

✓ Cheltuieli cu lucrări de construire, extindere, spaţii de producţie/prestare de servicii

✓ Cheltuieli cu echipamente, dotări şi servicii.

Finanţare nerambursabilă: 90%.

Dată lansare: În decembrie 2023 va fi elaborat ghidul consolidat.

 

Beneficiari eligibili:

✓ Microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii non-agricole din mediul rural şi din mediul urban, inclusiv din satele aparţinătoare acestora

Finanţare:

✓ Între 300.000 şi 3.000.000 euro.

Investiţii eligibile:

✓ Lucrări de construire, extindere, spaţii de producţie/prestare de servicii, echipamente, dotări, servicii (finanţabile prin ajutor de stat)

✓ Consultanţă, comunicare, activităţi de internaţionalizare (finanţabile prin ajutor de minimis).

Finanţare nerambursabilă:

✓ Ajutor de minimis - 100%

✓ Ajutor de stat - 75%

Dată lansare: În februarie 2024 va fi elaborat ghidul consolidat.

 
 • Programul Regional Centru:

Beneficiari eligibili:

✓ Societăţile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii - locaţia de implementare este urban şi rural în Regiunea Centru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi urban în Regiunea Centru pentru microîntreprinderi.

Finanţare:

✓ Între 250.000 euro şi 1.500.000 euro

Investiţii eligibile:

✓ Achiziţia de echipamente, tehnologii, utilaje, investiţii în noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligenţă artificială (ajutor de stat)

✓ Consultanţă, proiectare (ajutor de minimis).

Finanţare nerambursabilă:

✓ Ajutor de stat - 60% şi 70% pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici, 50% şi 60% pentru întreprinderile mijlocii

✓ Ajutor de minimis - 100%

Dată lansare: A fost elaborat ghidul final, iar depunerea dosarelor are loc între 11.12.2023 şi 12.02.2024.

 

Beneficiari eligibili:

✓ Societăţile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor nou-înfiinţate (start-up)

Finanţare:

✓ Min. 25.000 euro - max. 200.000 euro

✓ Min. 25.000 euro - max. 100.000 euro pentru start-up-uri.

Investiţii eligibile:

✓ Construcţia, extinderea sau modernizarea spaţiilor de producţie sau prestare de servicii

✓ Dotarea cu echipamente, tehnologii, utilaje

✓ Integrarea de noi tehnologii în procesele de producţie, precum şi tehnologii în procese de producţie ecologice şi utilizarea eficientă a resurselor.

Finanţare nerambursabilă: 90%.

Dată lansare: Lansarea estimativă a ghidului consultativ are loc în trimestrul IV al anului în curs.

 

Beneficiari eligibili:

✓ Societăţile sau societăţile cooperative conform Legii nr. 31/1990 şi SRL-D-urile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban, întreprinderilor mici şi mijlocii din mediul urban sau rural.

Finanţare:

✓ Între 15.000 şi 200.000 euro

Investiţii eligibile:

✓ Adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăţi procesele interne ale companiei, ✓ Dezvoltarea soluţiilor ce includ inteligenţe artificiale sau dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienţii.

Finanţare nerambursabilă: 90%.

Dată lansare: Trimestrul IV al anului în curs.

 

De ce să apelezi la o firmă de consultanţă când vrei să accesezi fonduri europene?

 

Visurile antreprenorilor pot deveni realitate cu ajutorul oportunităţilor de finanţare europeană. Goodwill Consulting are o experienţă de 15 ani în dezvoltarea mediului de afaceri din România şi 150 de experţi în accesarea fondurilor europene. Dintre firmele care au avut încredere în serviciile Goodwill şi au proiecte de succes amintim: Vel Pitar, Boromir, Râureni, Heineken, Continental, Michelin, Holcim, Pakmaya, Autonet, Nett Front, Emerson, Printmasters, Promelek.

 

Dacă şi tu îţi doreşti să realizezi investiţii cu finanţare europeană, poţi obţine mult mai uşor fondurile de care ai nevoie cu ajutorul agenţiei Goodwill Consulting. Beneficiezi de consultanţă în identificarea liniei de finanţare potrivite pentru afacerea ta, elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente, depunerea şi implementarea proiectului. De asemenea, ca parte din serviciile integrate pe care le oferă, Goodwill pune la dispoziţie şi servicii de proiectare construcţii noi şi extinderi, prin Goodwill Studio, soluţii de energie regenerabilă, cu ajutorul Goodwill Energy, şi soluţii RPA - Robotic Process Automation, cu ajutorul roboţilor dezvoltaţi de echipa Goodroid. Serviciile de consultanţă în accesarea fondurilor îţi vor maximiza şansele de obţinere a finanţării, în timp ce serviciile de proiectare şi arhitectură, soluţiile integrate pentru energie regenerabilă şi soluţiile RPA vor contribui la succesul pe termen lung al investiţiilor tale.

 

Pentru perioada imediat următoare, există numeroase programe ce pot sprijini mediul de afaceri din România. De la Programul pentru Tranziţie Justă, care promovează dezvoltarea durabilă şi crearea de locuri de muncă, până la programele regionale destinate microîntreprinderilor şi IMM-urilor, există opţiuni de finanţare pentru toate tipurile de afaceri. Pentru a gestiona cu succes procesele complexe de finanţare, colaborarea cu o firmă de consultanţă specializată, precum Goodwill Consulting, devine esenţială. Solicită sprijinul consultantului Goodwill din judeţul tău pentru verifica gratuit şansele firmei tale la finanţare şi de a beneficia de oportunităţile care îţi pot dezvolta afacerea!

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24
Cele mai citite ştiri