Info

(P) ANOFM – modernizarea Serviciului Public de Ocupare prin proiecte cu finanţare europeană

(P) ANOFM – modernizarea Serviciului Public de Ocupare...

Autor: Publicitate

21.09.2023, 17:40 357

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) gestionează proiecte care propun o abordare unitară a tuturor activităţilor derulate de structurile noastre teritoriale. Totodată, acestea răspund la două dintre acţiunile cuprinse în Planul de măsuri pentru implementarea Condiţionalităţilor favorizante în domeniul ocupării. Îndeplinirea acestora va permite obţinerea finanţării europene nerambursabile, în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro, pentru perioada de programare viitoare. Scopul reformei prin care trece ANOFM este transformarea Serviciului Public de Ocupare (SPO) într-o instituţie modernă de furnizare de servicii individualizate.

Pentru a contribui la creşterea ocupării, ANOFM a valorificat oportunităţile oferite de Uniunea Europeană prin contractarea a peste 1,2 miliarde de euro din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, devenind unul dintre cei mai mari beneficiari POCU din România.

Procesul de modernizare şi reformare a ANOFM a fost demarat în 2020, prin implementarea de proiecte cu finanţare europeană ale căror principale obiective sunt digitalizarea instituţiei şi adaptarea serviciilor oferite la cerinţele pieţei muncii. Cele mai importante dintre acestea sunt:

"Managementul de caz - Proces de incluziune pe piaţa muncii"-(finalizat în anul 2023, valoare 8.197.747,74 lei / aprox. 1,9 milioane euro) – proiect prin care atenţia a fost îndreptată către clientul persoană în căutarea unui loc de muncă, în mod special a celui aparţinând grupurilor vulnerabile. Pentru o apreciere cât mai fidelă a nevoilor acestor persoane, au fost create şi adaptate proceduri şi instrumente de lucru care au un caracter unitar şi sunt aplicate la nivel naţional, de fiecare structură teritorială. Noua procedură este în vigoare de la 1 februarie a.c., fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 44/16.01.2023.

"eSPOR-Relaţia cu angajatorii" (valoare 86.769.049,26 lei / aprox. 18 milioane euro) - proiect ce urmăreşte digitalizarea serviciilor dedicate angajatorilor şi al cărui principal rezultat va fi Platforma Unică de Livrare a Serviciilor (PULS) în care sunt integrate toate serviciile dedicate acestei categorii de clienţi. Proiectul se află în implementare, termenul de finalizare fiind 31 decembrie 2023.

"ReCONECT - Adaptare la Schimbare - Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieţei Muncii şi Educaţiei" (în implementare, valoare 19.119.659,39 lei / aprox. 4 milioane euro) - proiect prin care se urmăreşte crearea unui mecanism de evaluare şi monitorizare a politicilor publice privind măsurile active şi formare profesionată, a unui mecanism de anticipare a nevoii de competenţe pe piaţa muncii, la nivel de politică publică, precum şi a unui mecanism de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor de educaţie şi formare profesională.

De asemenea, o provocare pentru ANOFM este utilizarea resurselor financiare puse la dispoziţie de Uniunea Europeană prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR), în cadrul căruia implementăm un proiect de digitalizare a serviciilor dedicate clienţilor persoane în căutarea unui loc de muncă. Proiectul are două componente: reforma Serviciului Public de Ocupare prin care clienţii menţionaţi vor putea accesa o parte din servicii fără a se deplasa la sediul AJOFM/AMOFM şi investiţiile în infrastructura informatică prin înlocuirea echipamentelor hardware necorespunzătoare acestui mod de furnizare a serviciilor, vechimea acestora fiind de peste 10 ani.

Diferenţa de 661 milioane de euro este dedicată pentru susţinerea, prin pachete personalizate de măsuri, a tinerilor NEETs şi şomerilor non-NEETs

Totodată, Serviciul Public de Ocupare are alocate 280 milioane de euro în cadrul Programului Operaţional Tranziţie Justă (POTJ) pentru creşterea capacităţii de a răspunde nevoii de diversificare şi de creştere a gradului de cuprindere a serviciilor de formare oferite clienţilor SPO, inclusiv dotarea centrelor de formare profesională. Pentru accesarea acestor fonduri sunt eligibile 6 structuri teritoriale ale SPO (AJOFM Dolj, Gorj, Mureş, Hunedoara, Prahova şi Galaţi).

Comisia Europeană a atribuit instituţiei o poziţie centrală şi în cadrul exerciţiului financiar 2021- 2027. În acest sens, în cadrul Programului Operaţional Educaţie şi Ocupare (POEO), pentru SPO s-au alocat 924 milioane de euro, dintre care 263 milioane de euro pentru creşterea capacităţii SPO de a asigura servicii personalizate corelate cu cerinţele pieţei muncii şi modernizarea structurilor teritoriale prin angajarea de personal suplimentar (600 persoane), proiect derulat în cooperare cu Banca Mondială. De asemenea, 661 milioane de euro sunt dedicaţi susţinerii încadrării în muncă a tinerilor NEETs şi a şomerilor non-NEETs, prin oferirea de pachete personalizate de măsuri. 

Alocările menţionate au fost obţinute în urma negocierilor cu Comisia Europeană care sprijină structura actuală a Serviciului Public de Ocupare şi subliniază rolul central al acestuia pe piaţa muncii, evidenţiind necesitatea consolidării capacităţii SPO. 

Privind prin prisma activităţii pe care o desfăşoară, Serviciul Public Român de Ocupare este un actor competitiv pe piaţa muncii, principal mediator între cererea şi oferta de muncă şi singurul furnizor de servicii de ocupare personalizate şi gratuite pentru clienţii săi, şomeri/persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori. 

ANOFM prin structurile sale teritoriale oferă un număr de 37 de servicii şi acordă un număr de 20 de măsuri active menite să faciliteze accesul pe piaţa muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.https://www.anofm.ro

 

Material realizat în cadrul „campaniei online de promovare a instrumentelor şi serviciilor oferite de SPO, clienţilor săi”, prin proiectul „Relaţia SPO cu angajatorii - eSPOR”/ POCU/801/3/15/139164, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

                                                                

                                                                                     

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO