Info

(P) Oportunitate de investiţie pentru dezvoltarea de proiecte rezidenţiale sau industriale în nordul capitalei

(P) Oportunitate de investiţie pentru dezvoltarea de proiecte rezidenţiale sau industriale în nordul capitalei

Autor: Publicitate

20.10.2021, 15:10 371

Oportunitatea este reprezentată de 2 terenuri cu o suprafaţă totală de 328.336 mp, situate în judeţul Ilfov, satul Petresti, comuna Corbeanca, într-o zonă mixtă, atât agricolă, semi-industrială, cât şi rezidenţială.

  În ultimii ani, zona a cunoscut o dezvoltare a segmentului rezidenţial.

Conform certificatului de urbanism disponibil, este permisă construirea de ansambluri de locuinţe colective P+4 niveluri în regim de construire continuu sau discontinuu, respectiv locuinţe individuale dispuse izolat cu zonă mixtă de locuinţe, comerţ şi servicii, regim de înălţime S+P+2E şi utilităţi.

Proprietăţile se află la aproximativ 2 km de DN 1, într-o zonă liniştită, ferită de aglomeraţia urbană

Subscrisa, CITR Filiala Ilfov SPRL, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0718, având cod de identificare fiscală RO 32639607, cu sediul procesual de comunicare al actelor ales în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr.4, Clădirea A, et. 3, Sector 2, e-mail: ilfov@citr.ro, desemnată în calitate de lichidator judiciar al societăţii RUPECO ENTERPRISES SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), având sediul în Bucuresti, str. Traian, nr. 2, Camera 3, Bl. F1, Sc. 4, Et. 6, Ap. 17-18, Sector 3, având CUI: 21224361, înregistrat la ORC sub nr. J40/4049/2007, prin Încheierea pronunţată la data de 24.09.2021 în dosarul nr. 38710/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, prin prezenta, ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE ŞI PREŢ ÎN URCARE pentru valorificarea următorului pachet de active:

Terenuri intravilane, la preţul de 4.500.000 EUR exclusiv TVA.

Crt. 1 – Teren în suprafaţă totală de 2.000 mp, intravilan, categorie de folosinţă “curţi construcţii”, situat în com. Corbeanca, jud. Ilfov (2.000 mp suprafaţă din acte si 1.881 măsurată - conform extras CF 104113, Corbeanca, nr. Cad. 2613).

Crt. 2 – Teren în suprafaţă totală de 326.336 mp, intravilan, categorie de folosinţă “altele”, situat în com. Corbeanca, jud. Ilfov (conform extras CF 107703, Corbeanca, nr. Cad. 4513).

Potrivit reglementărilor din PUG aprobat prin HCL Corbeanca nr. 12/2019, cu valabilitatea prelungită prin HCL nr. 17/16.04.2021, terenurile sunt situate în Mp3 – zona mixtă – instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general, comerţ, locuire, agreement, hotel cu max P+4 niveluri.

Conform certificatului de urbanism disponibil, este permisă construirea de ansambluri de locuinţe individuale dispuse izolat cu zonă mixtă de locuinţe, comerţ şi servicii, regim de înălţime S+P+2E şi utilităţi.

Licitaţia va avea loc prin mijloace de comunicare la distanţă, în data de 26.10.2021 ora 11:00. În cazul neadjudecării, licitaţia se va repeta în data de 04.11.2021 ora 11.00.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanţia nu este purtătoare de TVA.

Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare. Achiziţionarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitaţie şi este în cuantum de 15.000 RON exclusiv TVA.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă electronic, cu opis semnat, pe adresa

de e-mail adrian.draghici@citr.ro, până la ora 12.00 a zilei lucrătoare anterioare şedinţei de licitaţie.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a lichidatorului judiciar sales.citr.ro / Bun căutat Rupeco, la telefon 0732.712.904 sau la adresa de e-mail adrian.draghici@citr.ro.

 
AFACERI DE LA ZERO