Opinii

Avocat Mădălin Niculeasa: Plata defalcată a TVA blochează tot TVA-ul colectat inclusiv cel aferent cheltuielilor deductibile

Avocat Mădălin Niculeasa: Plata defalcată a TVA...

Autor: Madalin Niculeasa

07.11.2018, 09:25 769

Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 (aprobată prin Legea nr. 275/2017) cuprinde, de principiu, două categorii de dispoziţii legale. Una se referă la principiul privind plata defalcată a TVA în şi din „contul de TVA”, iar a doua categorie se referă la măsurile administrative menite să organizeze administrarea contului de TVA.

Nota de Fundamentare a O.G. nr. 23/2017 dispune în mod expres că „Este ştiut că TVA este un impozit colectat de persoana impozabilă în numele statului, fără a reprezenta în niciun moment un venit al acesteia (....)”. Curtea de Apel Cluj prin Încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale dispune că „(...) TVA este o taxă colectată de persoana impozabilă în numele statului.

Directiva 2006/112 privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată stabileşte două caracteristici pentru TVA. Prima se referă la faptul că TVA-ul este o „taxă generală de consum”, iar a doua are în vedere faptul că această taxă generală de consum devine exigibilă numai după ce se deduce valoarea TVA-ului suportată direct de diferitele componente ale preţului. Dreptul statului de a solicita contribuabilului plata taxei generale de consum se naşte după ce respectivul contribuabil şi-a dedus din TVA-ul colectat, valoarea TVA-ului plătit pentru constituirea preţului respectivului bun sau serviciu.

Consecinţa acestor calificări este aceea că statul nu are dreptul să primească şi să gestioneze tot TVA-ul colectat ci doar diferenţa dintre TVA-ul colectat şi TVA-ul plătit în legătură cu preţul bunului pentru care s-a colectat TVA. Exigibilitatea TVA, în sensul de naştere a dreptului statului de a cere plata impozitului general de consum se raportează la această diferenţă şi nu la TVA-ul colectat. Aceasta înseamnă că statul are dreptul să gestioneze administrativ-financiar nu TVA-ul colectat ci doar TVA-ul exigibil adică diferenţa dintre TVA-ul colectat şi TVA-ul plătit pentru crearea preţului bunului sau serviciului respectiv.

Evaziunea fiscală se raportează de asemenea la această diferenţă, în condiţiile în care Statul poate fi fraudat doar cu TVA-ul exigibil, de plată şi nu cu tot TVA-ul colectat.

Exigibilitatea este ulterioară şi nu anterioară deducerii TVA-ului cu cheltuielile realizate de persoana impozabilă, aceasta înseamnă că atâta vreme cât autoritatea fiscală nu s-a pronunţat asupra deductibilităţii nu poate invoca nici exigibilitatea TVA-ului. Art. 1 alin. 2) din Directiva nr. 2006/112 dispune că (....) TVA, (....) este exigibilă după deducerea valorii TVA suportate direct de diferitele componente ale preţului.

Impozitul general de consum are ca bază de impunere diferenţa dintre TVA-ul obţinut ca urmare a consumului (vânzării bunului sau serviciului) şi  TVA-ul învestit pentru realizarea bunului sau serviciului destinat consumului. Statul nu poate şi nu trebuie să gestioneze veniturile brute obţinute de un contribuabil ca urmare a consumului, sub forma TVA-ului colectat înainte ca respectivul contribuabil să îşi fi dedus TVA-ul aferent cheltuielilor efectuate pentru respectivul consum.

Sistemul comun de TVA, astfel cum a fost gândit de legiuitorul UE, recunoaşte dreptul contribuabilului de a recupera TVA-ul aferent sumelor plătite în avans pentru „crearea” preţului bunului sau serviciului ce urmează să fie vândut, din TVA-ul plătit de un alt contribuabil pentru consumul respectivului bun sau serviciu, numit în mod tehnic TVA-ul colectat.

Statul nu are niciun drept de nicio natură (administrativă, financiară, juridică, etc.) asupra sumelor plătite de contribuabil în avans pentru construirea preţului produsului sau serviciului asupra căruia se aplică TVA-ul aşa numit colectat.

De aceea este impozit pe consum întrucât legiuitorul recunoaşte cheltuielile făcute în avans ca fiind exclusiv ale contribuabilului iar doar diferenţa dintre acestea (costuri, ceea ce a plătit) şi ceea ce încasează este supus plăţii către Stat. 

Ordonanţa 23 privind plata defalcată a TVA conferă contului de TVA un anumit regim juridic, în sensul că acest cont cuprinde doar TVA-ul colectat iar plăţile din acest cont se pot face doar pentru TVA, şi doar sub supravegherea administraţiei fiscale. Faptul că autoritatea publică gestionează în mod suveran contul de TVA dincolo de dreptul de dispoziţie al contribuabilului, având drepturi asupra anumitor venituri ale contribuabilului, venituri care la un moment dat sunt neimpozabile afectează drepul de proprietate al respectivului contribuabil.

După cum arătam anterior Statul nu impozitează tot TVA-ul colectat de contribuabil ci doar diferenţa dintre ceea ce s-a colectat şi ceea ce s-a plătit în termeni de TVA pentru respectivele bunuri şi servicii. Or, blocarea unor sume ce ar trebui să revină contribuabilului fără ca această măsură să aibă legătură cu contribuabilul (riscuri de neplată concrete la respectivul contribuabil, eventuale măsuri asigurătorii, etc.) schimbă natura TVA-ului.

Statul încasează impozitul pe consum (TVA-ul) doar după ce TVA-ul cu cheltuielile efectuate de persoana impozabilă pentru producerea respectivului bun sau prestarea serviciului este încasat. Asupra acestui din urmă TVA (cel aferent producerii bunului sau prestării serviciului) Statul nu are niciun drept de proprietate; cel mult poate verifica realitatea respectivelor cheltuieli dar dacă această cerinţă este îndeplinită Statul nu poate pretinde nimic din această sumă.

TVA-ul colectat este în coproprietatea autorităţilor fiscale şi a persoanei impozabile până ce intervine deducerea valorii TVA suportate direct de diferitele componente ale preţului. Exigibilitatea (intervenită ulterior deducerii TVA-ului de mai sus) împreună cu deducerea separă apele în sensul că fiecare entitate implicată – Statul şi persoana impozabilă – ştie cât din TVA-ul colectat acoperă TVA-ul cu cheltuielile (adică este al persoanei impozabile) şi cât acoperă TVA-ul exigibil (adică TVA-ul ce revine organelor fiscale). Statul devine proprietar exclusiv al TVA-ului colectat doar după ce s-a realizat deducerea şi a intervenit exigibilitatea.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - miercuri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9726
Diferență: 0,002
Ieri: 4.9725
Azi: 4.5313
Diferență: -0,2334
Ieri: 4.5419
Azi: 5.7463
Diferență: 0,1516
Ieri: 5.7376
Azi: 5.1634
Diferență: 0,194
Ieri: 5.1534