• Leu / EUR4.9024
  • Leu / GBP5.4966
  • Leu / USD4.4632
Opinii

Denisa Moldovan şi Cătălina Balus, Noerr: Ordonanţa privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Denisa Moldovan şi Cătălina Balus, Noerr: Ordonanţa privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Denisa Loredana Moldovan, Asociat, Noerr şi Catalina Maria Balus, Asociat, Noerr

08.09.2021, 12:43 155

Directiva Europeană nr. 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului va fi transpusă şi în legislaţia românească, începând cu data de 2 septembrie 2021, prin Ordonanţa nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului („Ordonanţa”).

Actul normativ are obiectivul de a preveni şi de a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului şi asupra sănătăţii umane. Acesta are în vedere anumite produse din plastic de unică folosinţă („Produsele”), clasificate în câteva categorii cuprinse în anexa sa.

În vederea reducerii cantitative a consumului de Produse, Ordonanţa stabileşte următoarele obligaţii în sarcina operatorilor economici care le introduc pe piaţa naţională: a) reducerea progresivă a cantităţilor astfel: 5% pentru anul 2023, 10% pentru anul 2024, 15% pentru anul 2025 şi 20% pentru anul 2026, raportat la anul 2022; b) declararea anuală la Administraţia Fondului pentru Mediu ( „AFM”) a cantităţilor introduse pe piaţă în anul precedent; c) raportarea anuală a măsurilor adoptate pentru atingerea acestor obiective, până la data de 1 februarie a anului următor.

În acest sens, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Ordonanţei, va fi elaborat un formular de declaraţie a Produselor introduse pe piaţă, iar în 12 luni de la acelaşi moment, se va aproba procedura de înregistrare într-un registru electronic naţional al AFM a operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională: (i) alternative reutilizabile durabile sau care nu conţin plastic la anumite Produse; (ii) sticle PET care conţin plastic reciclat; (iii) plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET.

În plus, în sarcina operatorilor economici care comercializează cu amănuntul, precum şi a celor care, în scopul comercializării produselor proprii, utilizează anumite Produse, au fost stabilite obligaţii de informare a consumatorilor. Sunt vizaţi operatorii care utilizează sau comercializează pahare pentru băuturi (inclusiv capacele); recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac pentru alimente gata de consum imediat, fără pregătire suplimentară, consumate de regulă direct din recipient, inclusiv cele pentru meniuri de tip fast-food sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepţia recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor şi foliilor din material flexibil care conţin produse alimentare („Recipiente pentru alimente”).

Astfel, aceşti operatori economici sunt obligaţi să: a) ofere consumatorului posibilitatea de a alege la punctele de vânzare alternative reutilizabile, adecvate şi durabile sau care nu conţin plastic; b) aplice un preţ de vânzare pentru Produsele furnizate; c) evidenţieze distinct pe documentele de vânzare preţul Produselor şi să afişeze valoarea la loc vizibil la punctul de vânzare.

Începând cu data de 2 septembrie 2021, se interzice introducerea pe piaţă a produselor fabricate din materiale plastice oxodegradabile şi a următoarelor Produse: beţişoare pentru urechi (cu excepţia celor de uz medical); tacâmuri (furculiţe, cuţite, linguri, beţişoare chinezeşti); farfurii; paie pentru băuturi (cu excepţia celor de uz medical sau ştiinţific); agitatoare pentru băuturi; beţele baloanelor (cu excepţia baloanelor de uz industrial sau profesional, nedistribuite consumatorilor); Recipientele pentru alimente fabricate din polistiren expandat.

Cerinţele legate de produs

Din data de 3 iulie 2024, următoarele Produse cu dopuri şi capace din plastic pot fi introduse pe piaţă numai dacă dopurile şi capacele rămân ataşate recipientelor pe durata de utilizare preconizată: recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri (sticlele şi ambalajele de băuturi compozite, inclusiv dopurile şi capacele acestora, dar nu şi recipientele: din sticlă sau metal cu dopuri şi capace din plastic; b) destinate şi utilizate pentru alimentele lichide destinate unor scopuri medicale speciale).

Dopurile sau capacele metalice cu garnituri din plastic nu se consideră ca fiind fabricate din plastic.

În ceea ce priveşte sticlele pentru băuturi, se impune ca (i) începând cu 2025, sticlele PET să conţină plastic reciclat în proporţie de cel puţin 25%, calculat ca medie pentru toate sticlele PET introduse pe piaţa naţională, iar începând cu 2030, în proporţie de cel puţin 30%.

Operatorii economici care introduc pe piaţă plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET sau sticle PET pentru băuturi care conţin plastic reciclat sunt obligaţi să comunice anual la AFM procentul de material reciclat din acestea, până la 25 februarie a anului următor raportării.

Cerinţele de marcare

În ceea ce priveşte marcajele, începând cu data de 2 septembrie 2021, următoarele Produse vor trebui să respecte noi exigenţe: absorbante, tampoane igienice şi aplicatoare de tampoane, şerveţele umede de îngrijire personală şi de uz casnic, produse din tutun cu filtre şi filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinaţie cu produse din tutun, pahare pentru băuturi.

Astfel, fiecare astfel de produs introdus pe piaţă trebuie să poarte un marcaj clar, lizibil şi care nu se poate şterge, plasat pe ambalaj sau direct pe produs, care să informeze consumatorii cu privire la: (i) opţiunile adecvate de gestionare şi mijloace de eliminare a deşeurilor pentru produs şi (ii) prezenţa materialelor plastice în componenţa produsului şi impactul negativ asupra mediului rezultat din aruncarea sau eliminarea necorespunzătoare a produsului.

Răspunderea extinsă a producătorilor

Producătorii care introduc pe piaţă Recipiente pentru alimente, pachete şi folii flexibile care conţin produse alimentare destinate consumului direct din pachet sau folie fără preparare ulterioară, pahare şi recipiente pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, produse din tutun cu filtre şi filtre,  şerveţele umede de îngrijire personală şi de uz casnic, baloane, pungi de transport din plastic subţire sau absorbante, tampoane igienice şi aplicatoare de tampoane („Produsele E”)  trebuie să implementeze (fie prin intermediul unei organizaţii, fie individual pentru deşeurile proprii rezultate după consumul respectivelor produse) răspunderea extinsă a producătorilor şi să suporte anumite costuri legate de măsuri precum cele de sensibilizare, de colectare sau de curăţare a deşeurilor rezultate din aceste Produse. Termenele până la care producătorii indicaţi trebuie să implementeze aceste obligaţii variază în funcţie de categoria Produselor, potrivit anexei la Ordonanţă. 

Producătorii de produse stabiliţi în alt stat membru sau ţară terţă, care introduc produse pe teritoriul României, sunt obligaţi să numească o persoană fizică sau juridică stabilită pe teritoriul naţional drept reprezentant autorizat, în scopul îndeplinirii obligaţiilor care le revin în temeiul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor.

Colectarea separată

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, în vederea reciclării, se va organiza un sistem public pentru colectarea separată a deşeurilor următoarelor Produse: sticle pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora, exceptând sticlele din sticlă sau metal pentru băuturi cu dopuri şi capace din plastic sau sticlele pentru lichide destinate şi utilizate în scopuri medicale speciale.

Operatorii economici care le-au introdus pe piaţă au obligaţia colectării separate a deşeurilor rezultate din consumul acestora şi a declarării anuale la AFM a cantităţilor introduse pe piaţă şi a celor colectate. Aceştia trebuie să asigure colectarea unei cantităţi egale cu 77% ca greutate a Produselor introduse pe piaţă într-un anumit an, până în 2025 şi cu 90% ca greutate până în anul 2029. Colectarea se poate realiza prin intermediul unei organizaţii care implementează răspunderea extinsă a producătorului, individual pentru deşeurile proprii produse după consum sau printr-un sistem de garanţie-returnare.

Potrivit Ordonanţei, Produsele introduse pe piaţă sunt considerate ca fiind egale cu cantitatea de deşeuri generate de produsele respective, în acelaşi an.

Măsuri de sensibilizare

Producătorii de Produse E şi/sau echipamente de pescuit care conţin plastic adoptă măsuri pentru a informa consumatorii şi utilizatorii cu privire la alternativele reutilizabile la aceste Produse, a sistemelor de reutilizare şi a opţiunilor de gestionare a deşeurilor existente, impactul asupra mediului şi a reţelei de canalizare al aruncării şi eliminării necorespunzătoare a deşeurilor.

Un producător stabilit pe teritoriul României, care comercializează Produsele E într-un alt stat membru, va desemna un reprezentant autorizat în acel stat, care va fi persoana responsabilă de îndeplinirea obligaţiilor sale pe teritoriul acelui stat membru.

La stabilirea dacă un recipient alimentar este considerat a fi un Produs joacă un rol decisiv tendinţa ca acesta să devină deşeu datorită volumului sau dimensiunii sale, în special în ceea ce priveşte porţiile pentru o singură persoană.

Încălcarea Ordonanţei constituie abatere contravenţională, dacă faptele nu au fost săvârşite astfel încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 3.000 şi 40.000 lei. Dispoziţiile referitoare la aceste contravenţii intră în vigoare începând cu data de 29 septembrie 2021, cu excepţia celor referitoare la marcarea Produselor, despre care Ordonanţa precizează că intră în vigoare începând cu data publicării (i.e. 30 august 2021), deşi data de intrare în vigoare a întregului act normativ este 2 septembrie.

Potrivit Ordonanţei, prevederile acesteia prevalează în faţa altor acte normative în domeniu, precum Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje sau Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Material redactat de Denisa Loredana Moldovan, Asociat, Noerr şi Catalina Maria Balus, Asociat, Noerr

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9024
Diferență: -0,2523
Ieri: 4.9148
Azi: 4.4632
Diferență: -1,1517
Ieri: 4.5152
Azi: 5.4966
Diferență: -1,2078
Ieri: 5.5638
Azi: 4.9026
Diferență: -0,4831
Ieri: 4.9264