• Leu / EUR4.9211
  • Leu / GBP5.7073
  • Leu / USD4.6615
Opinii

Insolvenţa companiilor este de fapt o modalitate de a fura sume uriaşe de bani în România. Cum comentaţi?

Insolvenţa companiilor este de fapt o modalitate de a fura sume uriaşe de bani în România. Cum comentaţi?

Autor: Leucuţă Valeriu

21.02.2011, 23:55 6446

România ar trebui să aibă legi severe, iar aceste legi să se şiaplice în domeniul economic şi financiar pentru că acest lucru araduce prosperitate ţării şi o imagine foarte bună pe plan mondialastfel încât firmele care ar dori să-şi construiască fabrici înRomânia ar şti că banii lor nu sunt furaţi de către alte companiişi, deci, merită să investească în România pentru că existăDISCIPLINĂ FINANCIARĂ!

Oricărei firme serioase din altă ţară este normal să-i fie fricăsă-şi construiască o afacere într-o ţară ca România, unde estenesiguranţă totală financiară dată de furturile ce se petrec întrefirme (marfa luată cu plata la 2 - 3 luni nu se mai plăteşte, iarvinovaţii nu sunt pedepsiţi).

În România ar trebui protejate firmele autohtone şi ale celor cevor să investească în ţara noastră prin: pedepsirea celor carecumpără marfă cu plata la 2-3 luni de la livrare şi nu o achită înintervalul de timp legal. Ca urmare a nerespectării acesteiprevederi legale foarte multe firme serioase, care plătesc la timpimpozitele către stat, au intrat în faliment şi au dispărut total,deoarece nu şi-au putut încasa banii de la firmele partenere;astfel, în toată ţara oamenii de afaceri cinstiţi sunt DISPERAŢIpentru că nu îşi pot încasa banii de la foştii clienţi, deşi i-auacţionat în judecată. Administratorii firmelor au învăţat că înRomânia se poate fura, luând marfă de la firme partenere cu platala 2-3 luni, iar la scadenţă nu se plăteşte factură.

Televiziunile şi presa prezintă o situaţie neadevărată dinRomânia, şi anume, faptul că miile de firme care în ultimii doi anisunt în insolvenţă au ajuns aici din cauza faptului că România esteîn criză. Acest lucru este total neadevărat. Proprietarii firmelorcare îşi declară insolvenţa au observat că în România prindeclararea insolvenţei pot fura sume uriaşe de bani de lapartenerii care le-au livrat marfă cu plata la 2-3 luni şi la careau datorii sau pot fura băncile care le-au dat credit iar, prindeclararea insolvenţei, băncile nu mai pot recupera banii de laaceste firme aflate în insolvenţă.

Această lege a insolvenţei este un ajutor perfect pentru oamenii deafaceri fără caracter deoarece, după ce ei acumulează datorii de lafirmele partenere sau bănci (în unele cazuri colaborarea cu altefirme a fost şi de 6 ani), ei îşi cer insolvenţa, iar după câtevazile sau săptămâni judecătorul le-o acordă astfel încât din acelmoment între aceşti "hoţi financiari" şi firmele care le-au datplata pentru marfă la 2-3 luni de la livrare se aşază un ZID pecare firmele sau băncile păgubite nu-l pot trece din punct devedere juridic.
În momentul de faţă este o avalanşă naţională de insolvenţedatorită faptului că aceşti "escroci financiari" au auzit de laalţii că procedura de insolvenţă îi protejează pe hoţii financiariastfel încât îşi declară voit insolvenţa pentru a nu plăti baniidatoraţi firmelor partenere sau băncilor.
Nu este corect ca statul român să ajute prin Legea INSOLVENŢEInişte hoţi să fure, furtul lor fiind protejat de această lege ainsolvenţei, în detrimentul celorlalţi parteneri care i-au creditatcu marfa sau al băncilor care le-au dat credite.

Şi dacă ideea prin care Legea insolvenţei este menită să ajute ocompanie la reorganizare ar fi adevărată, tot nu ar fi corectă!Deoarece ar ajuta o firmă să se reorganizeze, dar punând un ZIDîntre ea şi creditori, practic îi păgubeşte şi îi blocheazăfinanciar pe creditori (firmele partenere şi băncile care au datîmprumut). Deci, nu este corect ca o firmă să se "reorganizeze" cubanii foştilor parteneri creditori şi ai băncilor de la care auluat împrumut şi nu vor să-i achite. Din experienţa mea toţi ceicare şi-au cerut insolvenţa dau mincinos vina pe "criză", dar ei aualte firme pe care îşi continuă activatea, iar bunurile personaleale acţionarilor acestor firme sunt foarte valoroase.

Această lege ar trebui anulată sau modificată astfel încâtlichidatorul să încheie procesul de insolvenţă în maximum 3 luni dela deschiderea procedurii de insolvenţă, cei care îşi cerinsolvenţa pentru a păgubi băncile sau creditorii să primeascăpedeapsă cu închisoarea între 10 şi 15 ani, iar acţionarii firmelorcare sunt în insolvenţă să poată fi executaţi de către executor peconturile şi pe bunurile personale sau pe celelalte firme unde auacţiuni astfel încât ZIDUL de protecţie dat de Legea insolvenţei săDISPARĂ.

Statul român este într-un moment în care chiar nu are bani, dareu vreau să aduc o idee prin care statul român ar putea obţinepeste zece miliarde de euro prin executarea automată şi imperativăa acţionarilor firmelor ce se află acum în insolvenţă deoareceaceşti escroci financiari care au adus o firmă în insolvenţă şi-aumutat bunurile pe alte firme (în foarte multe cazuri chiar cu numesimilar) astfel încât ei au bunuri personale foarte valoroase, iaractivitatea economică o desfăşoară pe alte firme, care,"incredibil", nu sunt în insolvenţă. Aceste firme intrate îninsolvenţă au toate datorii mari la statul român prin neplata TVAşi a impozitului pe profit. Doar în prima jumătate a anului 2010 înRomânia au intrat în insolvenţă peste 24.000 de firme.
Un alt aspect groaznic pentru economia românească este faptul căbăncile refuză în ultima vreme să mai dea credite firmelor,deoarece este o avalanşă de insolvenţe astfel încât băncile aupagube enorme nerecuperându-şi banii. Dacă băncile ar da creditefirmelor, în România s-ar putea face investiţii care să dezvolteţara, dar pentru aceasta, băncile trebuie să ştie că îşirecuperează banii de la firme prin executarea automată aacţionarilor firmelor ce au luat credit.
Nu este corect ca, dacă executorul are titlul executoriu asupraunei companii care intră în insolvenţă, să nu poată executa, pebaza acestui titlu executoriu, bunurile şi conturile personale aleacţionarilor, cât şi noile firme pe care activează aceştia.

Poliţia şi Procuratura nu îşi fac treaba deloc: ori dau neîncepereaurmăririi penale în cazul celor care nu achită filele cec, ori dauo amendă între 500 şi 1500 lei. Fila cec neachitată este un furtdemonstrat şi totuşi Procuratura favorizează hoţii financiari, iarfirmele, ca şi a mea, care dau impozite mari la statul român nu maipot să-şi recupereze banii, deoarece nu se aplică pedeapsa cupuşcărie între 3 şi 15 ani (aşa cum prevede legea) pentru cei carenu plătesc filele cec deşi au luat marfa. Un important motiv pentrucare procurorii dau soluţia neînceperii urmăririi penale în cazulneachitării filelor cec este dorinţa lor de-a scăpa de dosareastfel încât cei care nu plătesc filele cec nu intră în puşcărie.Procurorii motivează NUP prin expresii penibile de genul:"inculpatul regretă fapta", "inculpatul nu a refuzat plata fileicec cu voinţă", "inculpatul nu a avut antecedente penale" etc,firmele păgubite în acest caz nemaiputând recupera banii. După cedosarul stă la Poliţia economică în medie 1 - 2 ani, iar procuroruldă neînceperea urmăririi penale, păgubiţii trebuie să dea înjudecată Parchetul care a dat NUP. Cheltuielile cu avocaţii încazul filelor cec neachitate a procedurii de insolvenţă suntenorme, iar, din cauza faptului că aceşti hoţi care îşi declarăinsolvenţa nu sunt băgaţi în puşcărie, băncile sau firmelecreditoare cheltuie bani foarte mulţi cu avocaţii şi procesele, îndecurs de minimum 3 ani, iar rezultatul este NERECUPERAREABANILOR.

Ar trebui să existe o disciplină financiară în România, pentruca ţara să progreseze. Aşa nu poate avansa o ţară, cu asemeneafurturi între firme fără ca cineva să fie pedepsit.

Ar trebui ca şefii Poliţiei economice, şefii Parchetelor şişefii instanţelor de judecată din fiecare judeţ să fie chemaţiîmpreună la o discuţie foarte serioasă în care să li se ceară decătre ministrul de interne, ministrul de justiţie şi ProcurorulGeneral al României, să acţioneze foarte rapid în aceste dosare cufile cec neachitate, iar soluţia să fie în toate cazurile ÎNCEPEREAURMĂRIRII PENALE pentru ÎNŞELĂCIUNE, iar aceşti hoţi financiaricare îşi permit să nu plătească o filă cec care este completatăintegral şi semnată şi pe baza căreia a luat marfă să fie pedepsiţicu închisoare între 3 şi 15 ani, aşa cum prevede legea. Pentruremedierea situaţiei din România propun legile severe de mai jos,care ar trebui aplicate de urgenţă:

1. Acţionarii firmelor care refuză plata biletelor la ordin saua filelor cec să fie judecaţi în regim de urgenţă şi să primească opedeapsă între 10 şi 15 ani de închisoare, fără suspendare, cuexecutare! Procurorii şi judecătorii să nu poată da altă soluţiedecât pedeapsa cu 10-15 de ani de închisoare, în funcţie desumă.
2. Acţionarii amintiţi mai sus să nu mai poată să-şi înfiinţezealte firme niciodată.
3. Acţionarii firmelor care îşi cer deliberat INSOLVENŢA companieipentru a nu achita datoriile către furnizori sau bănci să fiepedepsiţi în regim de urgenţă cu minimum 10 ani de închisoare, fărăsuspendare, cu executare. Procurorii şi judecătorii să nu poată daaltă soluţie decât pedeapsa cu 10-15 de ani de închisoare, înfuncţie de sumă.
4. Executorul care are un titlu executoriu asupra unei firme săaibă dreptul de a trece DIRECT la executarea bunurilor personale şia celorlalte companii unde au acţiuni acţionarii firmelor care nuau plătit datoriile către creditori, fără aprobarea instanţelor dejudecată. Acţionarii firmelor aflate în stare de insolvenţă săpoată fi executaţi de către executor asupra bunurilor personale şiacţiunilor pe care aceştia le deţin în alte firme.
5. Facturile neplătite care sunt semnate şi ştampilate la recepţie,după expirarea termenului de plată, să se poată învesti direct cutitlu executoriu fără proces comercial.
Firmele care sunt în insolvenţă nu au ajuns în această situaţie dincauza crizei, ci, dimpotrivă, ele creează criza, prin intrareavoită în insolvenţă.Leucuţă Valeriu este proprietarul companiei SCCABLE S.R.L din Oradea, care se ocupă cu importul de cablu de fibrăoptică, cu afaceri de 17 milioane de lei în 2009.

Leucuţă Valeriu este proprietarul companiei "SC CableSRL din Oradea, care se ocupă cu importul de cablu de fibră optică,cu afaceri de 17 mil. lei în 2009

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9211
Diferență: 0,0386
Ieri: 4.9192
Azi: 4.6615
Diferență: -0,5058
Ieri: 4.6852
Azi: 5.7073
Diferență: 0,1949
Ieri: 5.6962
Azi: 4.9963
Diferență: 0,4544
Ieri: 4.9737