Opinii

Mihai Petre, EY România: Anul revoluţiei serviciilor vamale româneşti. Impactul modificărilor legislative şi informaţionale asupra companiilor de import-export din România

Mihai Petre, Director, Comerţ Internaţional, EY România

Mihai Petre, Director, Comerţ Internaţional, EY România

21.02.2024, 10:18 170

Obligativitatea aplicării noilor reglementări legislative, conform unui program bine stabilit şi operaţionalizarea noilor sisteme informatice sunt cele două mari direcţii ale modernizării serviciilor vamale din România care vor schimba radical, începând cu acest an, tabloul de lucru pentru companiile româneşti cu activitate de import-export. 

Modul de declarare a mărfurilor în vamă, odată cu operaţionalizarea noilor sisteme informatice vamale de export, tranzit şi punere în liberă circulaţie (AES, NCTS şi SNI) va fi total diferit comparativ cu ceea ce se întâmplă acum. Noile sisteme vor permite ataşarea documentelor în format electronic, utilizarea semnăturilor electronice calificate în relaţia cu autoritatea vamală, automatizarea anumitor paşi în procesul informatic de vămuire, interconectarea mai multor sub-sisteme şi baze de date, totul pentru o vămuire cu adevărat electronică a mărfurilor.  Aceste noi sisteme vor face diferenţa între societăţile certificate ca Operator Economic Autorizat (AEO) şi cele care nu deţin această certificare, prin gradul de simplificare şi eficientizare a procesului de vămuire a mărfurilor.  

De la 1 ianuarie 2024, facilitatea de amânare de la plata în vamă a TVA pentru companiile autorizate AEO va putea fi aplicată în continuare numai dacă depunerea unei declaraţii vamale se va face prin utilizarea vămuirii centralizate. Vămuirea centralizată permite, în anumite condiţii, operatorilor economici care deţin certificarea AEO (i.e. atât importatorul, cât şi reprezentantul vamal al acestuia) să depună declaraţia vamală de import (sau de export) la un singur birou vamal, respectiv cel responsabil de locul în care aceştia sunt stabiliţi, chiar dacă mărfurile urmează să fie prezentate fizic la alte birouri vamale din ţară.

Pe de altă parte, pentru amânarea plăţii TVA în vamă pentru cei care au obţinut autorizaţia EIDR (Înscriere în Evidenţele Declarantului), nu mai este suficientă deţinerea autorizaţiei. Depunerea declaraţiei vamale va trebui realizată prin utilizarea procedurii simplificate de EIDR pentru a beneficia de amânarea plăţii TVA în vamă.

Pentru a putea beneficia în continuare de facilitatea amânării de la plată a TVA la import, agenţii economici certificaţi AEO (care au realizat importuri sub pragul de 50 milioane lei în ultimele şase luni, neeligibili pentru obţinerea unui certificat de amânare de la plata TVA în vamă) trebuie să se reorienteze către utilizarea procedurilor simplificate de vămuire.

De la jumătatea lunii martie 2024, urmează să intre în funcţiune noul sistem informatic de vămuire la export - AES-RO. Ce schimbări va aduce implementarea acestuia? Vorbim, potrivit experţilor Autorităţii Vamale Române, despre schimbul securizat de informaţii în format electronic între aplicaţiile operatorilor economici autorizaţi să folosească soluţia de conectare Exchange Data Interface (EDI) pentru a derula operaţiuni de export, conform specificaţiilor DG TAXUD, vămuirea centralizată la export, care permite operatorilor economici cu statut de AEO să depună declaraţia de export la biroul vamal responsabil de locul în care sunt stabiliţi. De asemenea, va exista o nouă interfaţă între AES şi sistemul EMCS, în cazul exportului de mărfuri în suspendare de accize, de exemplu, ceea ce va permite monitorizarea în timp real a stării mişcărilor produselor accizabile în regim suspensiv.

Din luna mai 2024, va fi complet operaţională aplicaţia NCTS5, pentru care procedura de acces este mai rapidă, exclusiv online, nemaifiind necesară transmiterea documentelor pe hârtie pentru eliberarea autorizaţiei de acces. Alte schimbări importante pe care le aduce aplicaţia sunt faptul că declaraţia de tranzit va putea ţine loc de declaraţie sumară de intrare şi de ieşire, se va putea utiliza declaraţia pre-depusă înaintea prezentării bunurilor la biroul vamal. Eliberarea în tranzit se va realiza automat, dacă în cadrul analizei de risc nu a fost identificat un profil de risc şi garanţia a fost înregistrată cu succes, prin urmare se reduce timpul de prelucrare şi eliberare a declaraţiei de tranzit. Aceasta nu se va mai tipări, va fi  transmisă doar în aplicaţia NCTS5 şi va fi semnată electronic.

Din luna iunie 2024, intră în funcţiune Sistemul Naţional de Import (SNI), care vine cu schimbări importante. Astfel: comunicare exclusiv pe cale informatică, declaraţiile vamale/ notificările vor conţine date din Anexa B revizuită, specifice procedurii şi regimului vamal solicitat, validările anumitor date se vor face automat, schimbul de informaţii cu operatorii economici va fi electronic pe fluxul de vămuire, în anumite cazuri liberul de vamă va fi acordat în mod automat, va fi implementată semnătura electronică pe toate etapele de vămuire care presupun intervenţie umană.

Schimbările planificate să transforme peisajul vamal românesc sunt menite să rezolve mai multe tare ale sistemului, şi vorbim în primul rând despre diminuarea timpului de prelucrare a documentelor în vamă, apoi de un mai bun control al autorităţii vamale asupra mărfurilor care tranzitează vămile româneşti, dar şi ale declaraţiilor şi concordanţei datelor, pe scurt creşterea eficienţei serviciilor vamale în beneficiul operatorilor economici.

Aşteptată de mulţi ani, modernizarea sistemului vamal pare că a ajuns, cel puţin prin prisma schimbărilor ce urmează a fi implementate în 2024, în anul care va revoluţiona serviciile vamale din România.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO