Profesii

Schimbări la Codul Muncii: Amenzi usturătoare pentru comportamente discriminatorii şi de hărţuire la locul de muncă

Schimbări la Codul Muncii: Amenzi usturătoare pentru comportamente discriminatorii şi de hărţuire la locul de muncă

Autor: Alexandru Nanu

01.08.2020, 10:58 67563

În această săptămână a intrat în vigoare o lege publicată în Monitorul Oficial care aduce modificări la Codul Muncii şi schimbă regimul discriminării în muncă prevăzut de Legiea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Mai exact, este vorba desrpre Legea nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii care prevede introducerea unor amenzi de la 1.000 lei la 20.000 lei pentru anagajatorii care aplică discriminarea la locul de muncă. Legea  nr. 151/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020.

Prezenta lege modifică forma  articolului 5 alin. (2) din Codul muncii care v-a avea următorul cuprins: "Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, discriminare prin asociere, hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă,  cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare  cu HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată, este interzisă".

Această modificare aduce pentru prima dată în Codul Muncii noţiunea de discriminare prin asociere, hărţuire şi victimizare.

Pentru o aplicare cât mai concretă a legii, prin prezenta lege se introduc în Codul Muncii cinci noi alienate care definesc concret fiecare comportament sancţionabil, astfel:

  1. Hărţuirea constă în orice tip de comportament care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la alin. (2) care are ca scop sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.
  2. Discriminarea prin asociere constă din orice act sau faptă de discriminare săvârşit(ă) împotriva unei persoane care, deşi nu face parte dintr-o categorie de persoane identificată potrivit criteriilor prevăzute la alin. (2), este asociată sau prezumată a fi asociată cu una sau mai multe persoane aparţinând unei astfel de categorii de persoane.
  3. Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării.
  4. Orice comportament care constă în a dispune, scris sau verbal, unei persoane să utilizeze o formă de discriminare, care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la alin. (2), împotriva uneia sau mai multor persoane este considerat discriminare.
  5.  Nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restricţia sau preferinţa în privinţa unui anumit loc de muncă în cazul în care, prin natura specifică a activităţii în cauză sau a condiţiilor în care activitatea respectivă este realizată, există anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele proporţionale.

De asemenea, noua lege completează şi motivele prin care este interzisă concedierea salariaţilor, astfel: pe criterii de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată,

Pentru nerespectarea acestor prevederi se aplică o amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.

Firmele au posibilitatea să achite jumătate din minimul legal, adică 500 de lei din cei 1.000 de lei, în termen de maxim 15 zile.

AFACERI DE LA ZERO