Suplimente

Cine sunt campionii în business ai Transilvaniei în 2015

Cine sunt campionii în business ai Transilvaniei în 2015

Autor: Mădălina Dediu Panaete

01.11.2015, 22:49 451

Antreprenorii din judeţele Cluj, Timiş, Braşov, Bihor, Alba sau Mureş au fost premiaţi pentru per­formanţa în afaceri, pentru cele mai mari şi mai spectaculoase creşteri ale cifrei de afaceri şi ale numărului de angajaţi, dar şi pentru că au reuşit să se remarce într-o perioadă în care multe companii au căzut pradă falimentului.

Industria prelucrătoare, producţia de maşini şi co­merţul, indiferent că este vorba de cel electronic sau de încălţăminte, au dominat clasamentul celor mai dinamice businessuri antreprenoriale din regiunea Transilvaniei, zonă care se remarcă printr-un interes crescut pentru business şi inovaţie.

În ediţia din 2015 a proiectului „Campioni în business“ au fost acordate premii pentru trei ca­te­gorii: companii mari (cu afa­ceri mai mari de 15 milioa­ne de euro anul trecut), com­panii mici (cu afa­ceri cu­prin­se între 3 şi 15 mi­lioane de eu­ro în 2014) şi o cate­gorie special cre­ată, pentru „con­ti­nui­tate“, pentru companiile care au fost identificate drept cam­pioa­ne în busi­ness şi în alte edi­ţii ale acestui eve­ni­ment şi au con­tinuat să facă perfor­man­ţe no­tabile. În plus, au fost acordate două premii speciale unor com­pa­nii care s-au re­marcat printr-o evoluţie spectaculoasă sau care au reuşit să se impună pe piaţă în condiţiile în care multi­naţio­nale­le au re­uşit să do­mi­ne pri­mele po­ziţii din pieţe im­por­tan­te din Ro­mânia.

Astfel, la categoria companiilor mari au fost premiate în cadrul „Campioni în busi­ness“ din Tran­silvania pro­du­cătorul de mo­bi­lă Rus-Savi­tar din Timiş, Benvenuti din Bihor (comerţ cu încăl­ţă­minte) şi Visual Fan din Braşov, care are în portofoliu brandul ro­mâ­nesc de telefoane şi tablete Allview. La categoria companii mici, campionii din acest an au fost Policlinica de Diag­nos­tic Rapid din Braşov, so­cie­tatea Agasi din Timiş (lu­crări de instalaţii sanitare), dar şi Agrosel din Cluj, care se ocupă cu comercializarea seminţelor de legume şi flori. 

Pentru continuitate în afa­ceri au primit premii pro­du­cătorul de maşini-unel­te Emsil Techtrans din ju­deţul Bihor, dar şi produ­că­to­rul de tractoare şi echi­pa­mente agricole şi fores­tiere Irum din judeţul Mureş. Aceste do­uă companii au rezistat tim­pului, dar şi „intem­pe­ri­ilor“ provocate de criza eco­no­­mică mondială şi au ajuns la afaceri de peste 10 mi­lioane de euro fiecare.  

„Avem nevoie de mo­de­le în lumea de business, dar de modele reale, pentru care mai întâi vorbesc rezultatele şi mai apoi încep să vor­beas­că antreprenorii“, spune Irina Anghel-Enescu, fondatoarea şi preşedintele Fundaţiei Triple Helix.

Premii speciale, pen­tru viziune, au pri­mit Alba­lact din ju­de­ţul Alba, pro­du­cător care a de­venit anul tre­cut li­de­rul pie­ţei de lac­ta­te din Ro­mânia, şi Salad Box din Cluj , care în­tr-un inter­val de trei ani s-a aşezat pe fotoliul de lider în seg­men­tul restau­ran­telor cu mâncare sănă­toasă, de­ve­nind în acelaşi timp şi cel mai extins lanţ de restaurante din România, cu circa 40 de unităţi.

„În această categorie a lactatelor în  topul celor mai mari opt companii sunt doar jucători de top, la care în urmă cu 15 ani ne uitam de jos , dar pe care anul trecut am reuşit să-i depăşim. Mă bucur de fiecare dată când există companii româneşti care reuşesc să facă performanţă“, spune şi Raul Ciurtin, preşedin­tele grupului Albalact, cu afaceri de peste 100 de milioane de euro.

Astfel, „Campioni în business“ a reunit pentru al cincilea an consecutiv cei mai importanţi antre­pre­nori din regiune, reu­şind astfel să facă un pas către rezolvarea uneia din cele mai importante hibe ale mediului antre­pre­norial local şi anu­me net­wor­kingul scăzut între oa­menii de afa­ceri ro­mâni.

Tot în aceas­tă lună au fost pre­miaţi cam­pio­nii în busi­ness din re­giu­nea Moldovei, iar în perioada următoare vor fi pre­mia­te cele mai di­na­mice com­pa­nii din Mun­tenia, la Bucureşti.

Selecţia cam­pionilor din business a ţinut cont de câteva criterii care trebuia îndeplinite, dincolo de cel legat de cifra de afaceri: pro­fit brut în 2014, minimum 10 angajaţi pe parcursul anului tre­cut şi neim­pli­carea în activităţi le­gate de tutun, alcool, jocuri de noroc, pa­riuri sau alte industrii cu potenţial impact etic.

În plus, pen­tru fiecare com­panie eli­gibilă s-a calculat un punctaj în funcţie de patru cri­terii can­titative, care recompensează performanţa financiară şi con­stanţa în obţi­nerea acesteia: evoluţia cifrei de afaceri şi a indi­ca­to­rului EBITDA, marja ope­ra­ţională şi numărul de angajaţi. De ase­menea, s-au luat în calcul şi o serie de criterii calitative, şi anume va­loarea adăugată în economie şi societate, activităţile de export şi ino­vaţia privind modelul de business, produsele şi serviciile.