ZF 24

Companiile din România îşi îndreaptă atenţia spre globalizare. Cel mai nou trend în trainingul corporatist: cursuri de limbi străine pentru angajaţi

Companiile din România îşi îndreaptă atenţia spre...

Autor: Mihaela Pascari

21.02.2016, 13:00 1092
Angajatorii din domenii pre­cum IT, telecomunicaţii, bănci, asigurări, farma, bunuri de larg consum sau tran­s­porturi şi lo­gis­tică sunt prin­tre cei care apelează cel mai mult la furnizorii de cursuri de limbi străine, spun re­pre­zentanţii com­paniilor de pro­fil. „Peste 80% din solicitările pe care le pri­mim, cu privire la or­ga­nizarea de cursuri de limbi străine, la sediul com­paniilor mul­ti­naţionale, vin din partea departa­men­telor de resurse umane, training si dez­voltare, care alocă se­mestrial sau anual bu­gete pentru pro­gramele de training lingvistic pentru an­gajaţi”, spune Aura Ipate, director general în cadrul centrului de cursuri de limbi străine A_best.
 
Limbile engleză, franceză şi germană sunt printre cele mai căutate limbi străine de către angajaţii din multinaţionalele din ţară.
 
Totodată, expaţii care ocupă funcţii în boardul companiilor străine din România şi care au nevoie să cunoască limba română pentru a se integra mediului de lucru beneficiază de cursuri de ro­mână organizate de către cen­trele de cursuri de limbi străine.
 
„În următorii trei ani va exista cu cer­titudine o creştere a pro­gra­melor de training lingvistic în com­panii, lucrul acesta fiind jus­ti­ficat de statisticile noas­tre, care arată că de la semestru la se­mes­tru, de la an la an, a crescut numă­rul de so­licitări din partea com­paniilor care au ales să in­ves­tească în cursuri de limbi străine”, mai spune Aura Ipate.
 
De asemenea, şi angajaţii din poziţii de mana­ge­ment bene­ficiază şi ei de cursuri de limbi străine, în special de limba ro­mână pentru exe­cu­tivii străini, ca urmare a numă­ru­lui mare de ex­paţi care ocupă funcţii în boardul companiilor multina­ţionale.
 
Totodată, şi persoanele fizice sunt interesate să înveţe sau să îmbunătăţească cunoştinţele de comunicare într-o limbă străină, în contextul în care cunoaşterea unei limbi străine a devenit esenţială pentru accede la un loc de muncă în ţară sau în străinătate sau a avansa într-o poziţie de middle management în cadrul unei companii.
 
„Solicitările deosebite din partea clienţilor  sunt de obicei preferinţele pentru un anumit trainer, dorinţa de a face un orar în perfect acord cu turele de lucru ale cursanţilor sau impunerea unui cod strict de ţinută pentru trainer, de multe ori aceasta fiind dictat de diferenţe de cultură, civilizaţie  şi implicit religie”, mai spune Aura Ipate. Cei mai mulţi expaţi pentru care organizează cursuri de limbă română ocupă funcţii de conducere în cadrul companiilor- CEO, CFO - sau sunt oficiali ai ambasadelor.
 
Centrul de cursuri de limbi străine A_best a fost înfiinţat în urmă cu şapte ani, iar anul trecut a avut o cifră de afaceri netă de peste 200.000 de euro. Principalii clienţi ai companiei sunt companiile multinaţionale, ambasadele, cursanţi expaţi provenind din patru continente (Europa, Asia, America de Sud şi America de Nord).
 

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels