ZF 24

Contzilla.ro: Îndemnizatia de şomaj tehnic. Cine o suportă, cazuri particulare pentru activităţile întrerupte

Contzilla.ro: Îndemnizatia de şomaj tehnic. Cine o...
19.03.2020, 15:29 4429

În contextul crizei care se manifestă la nivel global, companiile sunt direct afectate în calitate de angajatori. Acelaşi lucru este valabil şi pentru angajatii acestora care îşi văd veniturile ameninƫate de întreruperea activităƫii firmelor.

Codul muncii prevede pentru astfel de situaƫii ca posibilă soluƫie varianta şomajului tehnic.

Somajul tehnic este o întrerupere temporară a activităƫii, fără încetarea raportului de muncă, în principal pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Pe perioada şomajului tehnic, contractul individual de muncă al angajaƫilor se suspendă.

Articolul 53 din Codul muncii arată că pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaƫi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu o excepţie prezentată mai jos. Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare, salariaţii se vor afla la dispoziƫia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.

Practic angajatorul suportă 75% din salariul de baza.

Prin urmare, în perioada şomajului tehnic, CIM-ul se suspendă iar salariaƫii beneficiază de o indemnizaƫie reprezentând 75% din salariul de bază.

Indemnizaƫia de şomaj tehnic este supusă impozitului pe venit şi contribuƫiilor sociale obligatorii, la fel ca salariul.

Pe perioada în care angajatul se află în somaj tehnic este asigurat la sănătate şi perioada face parte din stagiul de cotizare la pensii.

Noutăƫi aplicabile ca urmare a măsurilor luate de Guvern pe perioada crizei generate de coronavirus

Comunicatele trimise de Guvern în 19.03.2020 arată un element de noutate în ce priveşte suportarea indemnizaƫiei de şomaj tehnic. Astfel, s-a stabilit că în timpul stării de urgenţă, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, indemnizaţia de care beneficiază salariaţii să fie suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  Nivelul indemnizaţiei va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut (care este in prezent 5.429 lei).

De aceste prevederi urmează să beneficieze salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate (cazul restaurantelor, hotelurilor, salilor de sport, etc) şi deţin Certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. Pentru toti salariatii acestor entităƫi va fi suportată indemnizaƫia de 75%, din fondul de şomaj, prin ANOFM.

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj,  se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor, iar aceste sume se reîntregesc din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate pentru această intervenţie şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate ale Programului Operaţional Capital Uman.