ZF 24

Tranzacţiile marchează piaţa farma şi sectorul medical privat

Supliment Medical & Pharma

Tranzacţiile marchează piaţa farma şi sectorul medical privat

Autor: Georgiana Mihalache

07.11.2019, 00:05 377

Piaţa serviciilor medicale pri­va­te şi-a continuat evoluţia as­cen­dentă în 2019, fiind esti­mată la circa 7 miliarde de lei, iar jucătorii privaţi au apăsat p­edala tranzacţiilor în încercarea de a se consolida.

MedLife, Regina Maria, Medicover au continuat să investească în achiziţii de clinici de talie mică sau medie, iar opreratorii care rezistă presiunii marilor jucători se îndreaptă spre zonele de nişă în medicină. În 2019, MedLife a bifat prima trecere a graniţelor după ce a cumpărat un jucător din Ungaria, iar reţeaua Regina Maria a deschis un spital de 150 de paturi la Cluj, acestea fiind două mutări care au marcat piaţa anul acesta.

Problemele cu care se confruntă pacien­ţii au rămas însă constante, în condi­ţiile în care plafonul de decontare se epuizează rapid, iar pacienţii sunt nevoiţi să aştepte pentru investigaţii medicale.

Şi retailul farmaceutic a continuat conso­lidarea prin achiziţii, iar primele  reţele după numărul de farmacii au mai preluat jucători independenţi, ceea ce a dus la o concentrare de 27% cotă de piaţă a primilor cinci jucători după numărul de farmacii. În comparaţie, în urmă cu un deceniu, primii cinci retaileri farma controlau doar 11% din piaţa totală.

În vânzări, primii cinci jucători au cu­mulat 7,5 miliarde de lei cifră de afaceri.

Piaţa totală de retail farma este de 19 miliarde de lei.

Piaţa medicamentelor, un sector în care in­vestiţiile în fabrici noi au lipsit în ultimii ani, a intrat în 2019 în zodia tranzacţiilor, gru­pul Zentiva, deţinut de fondul de in­vestiţii Advent, preluând la nivel european doi jucători - Solacium Pharma şi Alvogen. Ambele tranzacţii au implicat şi piaţa din România, în contextul în care cele două companii preluate au operaţiuni şi pe piaţa locală. Cei mai mari producători locali (Terapia, Zentiva şi Antibiotice), se ba­zează însă pe exporturi pentru a-şi creşte vânzările, tri­miţând medicamente „made in România“ de 500 mil. lei cumulat în 2018 în străinătate.

Dacă  în mediul privat jucătorii se în­trec în tranzacţii, investiţiile la stat nu au ur­mat ritmul accelerat din privat. Spi­tale­le sunt în continuare aglomerate, în lipsa unui sistem dezvoltat de ambu­la­torii de spe­cialitate. Sunt însă câteva exemple de spi­tale care au primit aparatură şi au în plan proiecte de renovare a unităţilor vechi, cum sunt Spi­talul Mili­tar, un­de funcţio­nează şi un ro­bot chi­rurgical DaVinci, şi Spitalul de copii Grigore Alexan­dres­cu din Capitală, dar şi Spi­talul Jude­ţean Mureş.

Ministerul Sănătăţii şi Casa Na­ţio­na­lă de Asigurări de Să­nătate au buget de 47 mld. lei cumulat în 2019, în creş­tere cu 17% faţă de suma totală din 2018. Creşterea bu­getului nu se vede însă şi la pa­cienţi, care în continuare aş­teap­tă câteva luni pentru in­ves­tigaţii de imagistică sau nu găsesc medicamente în spitale.

AFACERI DE LA ZERO