ZF Consultanta

Ce trebuie să ştim despre amenzile de circulaţie primite în străinătate?

Ce trebuie să ştim despre amenzile de circulaţie...

Autor: Mircea Comana

26.05.2014, 17:51 91688

Una dintre problemele întâmpinate de şoferii români în străinătate este „care este modalitatea de plată a unei amenzi contravenţionale, în cazul încălcării legislaţiei rutiere din ţara respectivă şi unde o pot plăti?” În privinţa majorităţii statelor din Uniunea Europeană, lucrurile s-au simplificat, într-o anume măsură, în privinţa statelor non-UE, fireşte, nu există o procedură unitară, diferind de la caz la caz.

În marea majoritate a legislaţiei rutiere a statelor europene există consemnată regula reducerii cuantumului amenzii până la 50% dacă plata acesteia este efectuată într-un timp scurt de la consemnarea contravenţiei. În România, de exemplu, dacă plata amenzii este făcută în 48 de ore de la emiterea ei, cuantumul e de 50% din valoarea iniţială. În Grecia, plata a 50% din valoarea stabilită iniţial poate fi făcută în răstimp de 10 zile. În ţările nordice, precum Danemarca, Suedia sau Finlanda, există un sistem de stabilire a amenzii în funcţie de venitul contravenientului, având în vedere pe de o parte gravitatea faptei săvârşite, iar pe de altă parte suma/zi de care respectivul se poate lipsi.

Odată cu emiterea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, sunt precizate şi locurile unde se pot plăti amenzile. Uneori contravenţia are loc în zilele de week-end, când unităţile financiare sunt închise, alteori plata presupune un ocol sau o abatere de la traseul stabilit, iar în unele situaţii pur şi simplu poate interveni comoditatea, dublată de curiozitatea „ce mi se poate întâmpla daca nu o plătesc?”.

Situaţia s-a schimbat din ianuarie, în acest an, odată cu publicarea unei legi care prevede că şoferii români care săvârşesc contravenţii la normele de circulaţie în ţările Uniunii Europene, vor primi amenzile la adresa de domiciliu din România, prin facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii. Prevederile privesc o serie de încălcări ale regulilor de circulaţie în ţările UE, precum: viteza excesivă, nepurtarea centurii de siguranţă, conducerea sub influenţa alcoolului sau a stupefiantelor etc. 

Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014, transpune prevederile stabilite prin Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, publicată în Jurnalul Oficial nr. L288/5.nov.2011.

Prevederile se aplică în toate statele Uniunii Europene, mai puţin în relaţia cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Irlanda şi Regatul Danemarcei, care nu au adoptat directiva sub rezerva tratatelor anexe la Tratatul de la Lisabona.

Ce este important de reţinut?

1. Prevederile directivei transpuse prin Legea nr. 5/2014 privesc un număr limitativ de încălcări ale normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră:

a) excesul de viteză - depăşirea limitei de viteză în vigoare în statul membru în care s-a săvârşit încălcarea pentru sectorul de drum respectiv şi pentru tipul de vehicul în cauză1

b) nefolosirea centurii de siguranţă - încălcarea obligaţiei de a purta centura de siguranţă sau de a folosi dispozitive de siguranţă pentru copii;

c) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului - conducerea fără oprire la culoarea roşie a semaforului sau la orice alt semnal de oprire echivalent, astfel cum este definit în dreptul statului membru în care s-a săvârşit încălcarea;

d) conducerea sub influenţa alcoolului - conducerea sub influenţa alcoolului, aşa cum este definită în dreptul statului membru în care s-a săvârşit încălcarea;2

e) conducerea sub influenţa stupefiantelor - conducerea sub influenţa stupefiantelor sau a altor substanţe cu efecte similare, astfel cum este definită în dreptul statului membru în care s-a săvârşit încălcarea;

f) nefolosirea căştii de protecţie - nepurtarea căştii de protecţie, astfel cum este definită în dreptul statului membru în care s-a săvârşit încălcarea;

g) utilizarea unei benzi interzise - utilizarea ilegală a unui sector de drum (precum o bandă de urgenţă, o bandă rezervată transportului public sau o bandă închisă temporar din motive de congestionare sau ca urmare a desfăşurării unor lucrări), astfel cum este definită în dreptul statului membru în care s-a săvârşit încălcarea;

h) utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii - utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii, astfel cum este definită în dreptul statului membru în care s-a săvârşit încălcarea.

2. Şoferii cetăţeni români, amendaţi în statele membre UE, vor primi amenzile la adresa domicilliului din România, corelativ cu faptul că cetăţenii din statele membre UE, care săvârşesc contravenţii la regulile de circulaţie pe teritoriul României, vor primi amenzile la domiciliul din respectivele state.

Comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi a înştiinţării de plată se va face, în principal, prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, dar şi în măsura în care autorităţile deţin şi alte date, prin fax sau e-mail. Comunicarea se va considera realizată, dacă în termen de 2 luni de la data expedierii nu va fi returnată, făra a fi necesară afişarea la domiciliul contravenientului sau recurgerea la alte mijloace de publicitate.

Dacă procesul-verbal de constatare a contravenienţei nu este expediat în termen de 2 luni de la săvârşirea acestuia, intervine prescripţia extinctivă, pe considerentul că oricum întreaga procedură de corespondenţă presupune un termen mai mare şi costuri mai ridicate.

3. Legea stabileşte că schimbul de informaţii transfrontaliere are loc prin puncte naţionale de contact – pentru România punctul de contact este Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (DRPCIV) – precum şi procedura de accesare a Registrelor naţionale de evidenţă în vederea verificării şi obţinerii datelor de înmatriculare a vehiculelor şi datele privind proprietarii sau deţinătorii acestora.

Până la aplicarea şi unificarea legislativă în materie a directivei, existau o serie de amenzi acordate în comunităţi locale care nu aveau buget pentru expedierea proceselor-verbale şi înştiinţărilor de plată pentru contravenţii săvârşite de către străini, de aceea de multe ori, contravenientul „scăpa” neamendat. Odată cu punerea la punct a sistemului informatic care permite accesarea din punctele de contact naţionale a datelor privind permisele de conducere, înmatriculările de vehicule şi identificarea proprietarilor/deţinătorilor, amenzile vor fi introduse în acest sistem şi vor putea fi expediate din acele puncte de contact naţionale, indiferent de cât de redus este bugetul comunităţii unde a avut loc contravenţia. Deci practic, numai în cazul în care intervine prescripţia cauzată de întârzierea expedierii documentelor constatatoare şi de plată, contravenientul poate considera că a scăpat de plata amenzii pentru fapte comise în străinătate.

4. Plata amenzilor se va efectua prin intermediul serviciilor poştale, instituţiilor financiar bancare sau a instrumentelor de plată electronică, precum şi prin Sistemul electronic naţional de plată online a taxelor şi impozitelor utilizand cardul bancar. Oricum, în înştiinţările de plată care însoţesc procesul-verbal de constatare a contravenţiei sunt indicate modalităţile de achitare a amenzii, precum şi ce trebuie făcut cu dovada păţii respective.

Atenţie! Legea nr. 5 prevede că în caz de neplată a amenzii executarea sancţiunilor de natură financiară aplicate cetăţenilor români sau persoanelor cu domiciliul, reşedinta sau rezidenţa pe teritoriul României, care au bunuri ori o sursă de venit în acest stat, de catre autoritatile competente din alte state membre, se face de autorităţile judiciare române de executare, în conditiile Legii nr. 302/2004 (privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală). Altfel rezumat, pentru o amendă de circulaţie primită în UE, statul român poate recurge la executare silită (prin poprire, cel mai adesea).

Important! O situaţie des întâlnită este cea a săvârşirii unei contravenţii la legile rutiere dintr-un stat membru UE atunci când aţi închiriat un autovehicul, în regim rent-a-car. În contractul de închiriere a autoturismului, de cele mai multe ori firma care închiriază introduce o clauză potrivit căreia, în situaţia în care are loc o abatere la regimul circulaţiei din ţara respectivă, consemnat printr-un proces-verbal de constatare a contravenţiei, pe lângă amenda pe care sunteţi obligaţi s-o plătiţi către autorităţi, trebuie să achitaţi şi o sumă de despăgubire către firma proprietară a autoturismului implicat în evenimentul rutier respectiv. Modalităţile de achitare, dar şi cele de contestare sunt supuse regimului juridic care guvernează contractul de închiriere, neavând nici o legătură cu amenda rutieră. De aceea, este esenţial să studiaţi contractul cu atenţie pentru a cunoaşte ce costuri pot interveni pe lângă amenda de circulaţie, în situaţia unei încălcări de regim rutier, de genul celor menţionate.

Situaţia în statele non-UE

            În privinţa contravenţiilor săvârşite pe teritoriul unor state care nu fac parte din Uniunea Europeană, deci în legătură cu care nu se aplică Legea nr. 5/2014, de regulă achitarea amenzii se face pe loc.

            În Turcia, destinaţie favorită pentru mulţi români, atât în scopuri turistice, cât şi pentru afaceri, conform informaţiilor oferite de site-ul Ministerului Afacerilor Externe, toate contravenţiile rutiere sunt sancţionate prin amenzi pe loc sau la oficiile fiscale, ori la băncile desemnate de către Ministerul Finanţelor sau Compania Naţională de Poştă. Limitele de viteză sunt: în localităţi: 50 km/h, în afara localităţilor: 90 km/h (70 km/h pt. motociclete), pe autostrazi: 120 km/h (80 km/h pt. motociclete), camioane: 80 km/h în afara localităţilor şi 90 km/h pe autostradă. 

            În Serbia, conform site-ului MAE, limitele de viteză admise sunt: 80 km/h pe drumurile naţionale şi 120 km/h pe autostradă. Organele de poliţie obişnuiesc să reţină documentele de călătorie până la prezentarea dovezii de achitare a amenzii contravenţionale. Achitarea acestor amenzi se efectuează în moneda locală (dinari) la oficiile poştale.

            În Ucraina, viteza maximă admisă în localitate este de 60 km/h, iar în afara localităţii este de 80Km/h. De asemenea, site-ul MAE prezintă şi detaliază alte informaţii legate de condiţiile desfăşurării traficului rutier.

            În Republica Moldova, legislaţia rutieră este aproape similară în privinţa regulilor de circulaţie cu aceea din România. Limitele admisibile de viteză sunt:    50 km/h în localităţi şi 90 km/h în afara localităţilor.