ZF News

Brokerii vor putea administra burse de mărfuri, vinde credite şi pensii private

Brokerii vor putea administra burse de mărfuri, vinde...

Autor: Roxana Pricop

27.02.2015, 00:07 1005

Autoritatea de Supraveghere Finan­ciară (ASF) a dat posibilitatea firmelor de bro­ke­raj, prin Regulament numărul 1/2015 apro­bat în februarie, să presteze şi alte acti­vităţi decât cea de bază - intermedierea tranzacţiilor cu acţiuni.

Astfel, o firmă de brokeraj va putea să administreze o piaţă organizată aşa cum este bursa de mărfuri, să închirieze imobilele aflate în proprietate, să fie agent de asigurare, intermediar de credite şi de pensii private.

Anterior începerii prestării activităţii de ad­mi­nistrare a unei pieţe organizate, firma de bro­keraj va notifica Autoritatea de Supra­ve­ghere Financiară cu privire la intenţia sa, pre­ci­zând data de începere a activităţii. Bro­kerul va tran­s­mite autorităţii avizul Cole­giului de con­du­cere al Camerei de Comerţ şi In­dus­trie a Ro­mâniei cu privire la autorizarea sa de a pres­ta acti­vitatea de administrare a pieţelor or­gani­zate conform prevederilor Legii nr. 357/2005.

Regulamentul ASF ar putea ajuta brokerii să aibă surse suplimentare de venit în con­di­ţiile în care scăderea rulajelor pe bursa de la Bu­cureşti a scos mai bine de 30 de firme de bro­keraj din piaţă în ultimii opt ani. În pre­zent, au mai rămas 40 de firme active, însă pri­mii trei jucători controlează aproape 60% din piaţă, iar restul de 37 de societăţi îşi împart rulaje în cote mici de piaţă.

În 2007 pe bursa de la Bucureşti se făceau tran­zacţii zilnice de peste 20 mil. euro. Apoi li­chi­ditatea zilnică s-a prăbuşit în 2009 şi în 2010 la 4-5 mil. euro, pentru ca în 2011 să îşi mai re­vină la 9 mil. euro, abia după listarea Fondului Proprietatea (FP). În prezent, rulajele sunt în medie de circa 7,5 mil. euro/zi.

Alături de scăderea volumelor tran­zac­ţionate, o presiune suplimentară a venit din re­du­cerea comisioanelor de tranzacţionare: dacă în 2007 un broker încasa circa 1% din va­loa­rea tranzacţiei intermediate, în prezent co­mi­sionul s-a redus până la 0,5%, în unele cazuri chiar şi până la 0,2%-0,3%. Pentru ca un broker să ducă un trai decent el trebuie să aibă tranzacţii de cel puţin un milion de euro pe lună, adică să genereze veni­turi din tranzacţionare de circa 5.000 euro într-o lună, sumă pe care o împarte cu societatea pentru care lucrează.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO