Ziarul de Duminică

Al patrulea exerciţiu de sinceritate despre Istoria românilor/ de Stelian Ţurlea

Al patrulea exerciţiu de sinceritate despre Istoria românilor/ de Stelian Ţurlea

Autor: Stelian Turlea

09.09.2011, 00:00 189

Florin Constantiniu

O istorie sinceră a poporului român

Editura Univers enciclopedic Gold

Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită. Cunoscutul istoric academician a scris această istorie ("O istorie sinceră..." şi nu "Istoria sinceră...") cu gândul că judecata domniei sale nu este fără greş. "Am scris aceste pagini cu strădania obiectivităţii şi cu dorinţa de a oferi imaginea adevărată a istoriei naţionale." "Această carte nu este «istoria românilor», ci «o istorie a românilor», adică o viziune personală a trecutului nostru, departe de orice pretenţie de infailibilitate; o viziune călăuzită de dorinţa sinceră de a arăta ce a fost bine şi ce a fost rău în devenirea românilor ca naţiune şi stat, cu credinţa că, totuşi, din experienţa istoriei se poate învăţa ceva."

Fiecare ediţie, prin urmare şi aceasta, are o prefaţă specială. În cea de faţă, a patra, autorul spune: "În anii scurşi de la ultima ediţie, istoriografia română s-a îmbogăţit cu un mare număr de valoroase contribuţii. Includerea lor în bibliografia lucrării era practic imposibilă. În consecinţă, am păstrat numai colecţiile de izvoare, sintezele şi instrumentele de lucru, dar am introdus, după modelul colecţiei «Nouvelle Clio», o prezentare a problemelor în dezbatere şi a direcţiilor viitoarelor cercetări.

Istoriografia română are mai mult ca oricând nevoie de dezbateri asupra problemelor de bază ale cercetării istorice - teorie şi metodă - şi ale trecutului naţional. Dezbateri ştiinţifice - nu politizate -, adică obiective şi documentate. Se conturează primejdia ca, în domeniul istoriei contemporane, să se instaureze o «gândire unică» păgubitoare. Mai mult ca oriunde, în cercetarea istorică este valabilă observaţia lui Benjamin Constant: «Diversitatea înseamnă viaţă, uniformitatea înseamnă moarte. »"

AFACERI DE LA ZERO