Ziarul de Duminică

Cartea „Inteligenţa materiei”, după trei decenii/ de Marius Vasileanu

Cartea „Inteligenţa materiei”, după trei decenii/ de Marius Vasileanu

Autor: Marius Vasileanu

07.02.2013, 23:52 4243

Cartea "Inteligenţa materiei" a fost una dintre cele mai inspirate şi subversive formule de a vorbi în plin comunism despre minunile făcute de Dumnezeu. Astăzi autorul acesteia, un om de o vivacitate şi bucurie de a trăi ieşite din comun, doctorul şi profesorul Dumitru Constantin Dulcan continuă să scrie cu aceeaşi efervescenţă. Apropiaţii şi admiratorii domniei-sale aşteaptă curând, în această primăvară, o nouă carte dedicată de această dată fenomenului numit "viaţa după viaţă".

Este foarte tonic să constaţi că într-o lume asediată de puzderie de pseudo-maeştrii şi cercetători închipuiţi există încă şi în România personalităţi pentru care tratarea cu gravitate a ştiinţei de graniţă nu este doar lozincă ori floare de pus la butonieră. Cercetarea, aprofundarea teoretică sunt la fel de grave şi răspund tuturor criteriilor academice, chiar dacă sunt dedicate acelor domenii de care colegii de breaslă se feresc îndeobşte fie din frică & comoditate ("ce-o să zică confraţii?"), fie din ignoranţă. Căci ceea ce se numeşte astăzi parapsihologie, psihotronică are o întreagă tradiţie şi în România. Haşdeu nu era tocmai un ignorant pentru cine citeşte cu detaşare "Sic cogito", chiar dacă subiectiv, şi sfâşiat de durerea morţii fiicei sale, era tributar limitaţiilor epocii. Mai încoace, nume precum Marioara Godeanu, Eugen Celan, Ion Florin Dumitrescu, Ioan Mamulaş, Dumitru Constantin Dulcan ar trebui să fie tot atâtea puncte de reper pentru cei care se joacă astăzi cu sumedenie de discipline înrudite cu sau corespondente parapsihologiei. Mai grav ca în multe domenii, tocmai în acesta se verifică vorba înţeleptului Lao Tse: "Cine ştie tace, cine nu ştie vorbeşte"...

Astăzi, medicul militar cu grad de general Dumitru Constantin Dulcan, un neurolog şi un psihiatru de calibru, preşedintele "Societăţii române de acupunctură", afirmă fără oprelişti că îndărătul materiei, în spatele tuturor lucrurilor se află Dumnezeu. Se apropie însă cu acelaşi scepticism ştiinţific de fenomenele despre care vorbim, păstrează aceeaşi distanţă academică. Deoarece, spre deosebire de puzderia de cărţi sau de articole şi emisiuni dedicate fenomenelor paranormale şi vieţii spirituale, postura cercetătorului real, iar nu închipuit, trebuie să fie la fel de reţinută.

..."Prin sine omul este o fiinţă firavă, care nu se poate ajuta singur. Pentru a reuşi este nevoie să se conecteze la o sursă de forţă mai puternică decât el. Şi forţa de mărime infinită este cea a Universului, iar singura modalitate de a se conecta la Univers, de a beneficia de forţa sa incomensurabilă, o constituie stabiliarea de raporturi armonioase cu acesta. Termenul de aromonie nu este aici un subterfugiu, ci modalitatea cea mai simplă de a defini o relaţie care face obiectul ştiinţei, după cum vedem. Evident, modul de abordare este diferit, dar esenţa şi finalitatea sunt aceleaşi. Din nou ne aflăm în faţa unor elemente comune în istoria cunoaşterii. O rădăcină unică, dar cu tulpini diferite. Cei care nu pot vedea această rădăcină rămân robii unei viziuni limitate." (vezi "Inteligenţa materiei", Ed. Eikon, 2009, p. 438).

Iată motivele pentru care ne-am gândit să celebrăm apariţia acestei excepţionale cărţi care anticipează încă din perioada comunistă cercetările de astăzi, armonia dintre ştiinţă & religie, şi intuieşte potenţialul de generozitate pe care-l avem cu toţii, neştiut, în lăuntrul nostru.

În acest sens în ziua de 11 aprilie 2013 va avea loc un simpozion intitulat "Cartea Inteligenţa materiei, după trei decenii" la care vor participa câţiva dintre cei mai mari cercetători români în domeniu. Un regal, de la care, între alţii, nu vor lipsi Marioara Godeanu, cosmonautul Dumitru Prunariu, Ioan Mamulaş, Andrei Dorobanţu şi, bineînţeles, autorul omagiat, Dumitru Constantin Dulcan. Întâlnirea va avea loc la Cercul Militar in Bucureşti - loc unde îi aşteptăm pe toţi cei interesaţi de bucuria de a a fi.

AFACERI DE LA ZERO