Ziarul de Duminică

De la bordel la academia de artă

De la bordel la academia de artă

Foto 2-6: Picturi de Pan Yuliang

27.05.2010, 15:46 102

Există o specie mai puţinobişnuită de femei care n-au astâmpăr, nu se mulţumesc cu nimic dince le este dat - şi uneori le este dată o condiţie ingrată şiumilitoare, alteori una onorabilă, dar insuficientă pentru ceea ceişi doresc sau ceea ce natura proprie le cere. Un asemenea exemplarpare să fi fost şi Pan Yuliang (1899-1977), pictoriţa chineză acărei biografie neobişnuită şi spirit nonconformist au atras-o pescriitoarea americană Jennifer Cody Epstein. Aceasta ii urmăreştetraseul existenţial şi artistic in primul ei roman: "Pictoriţa dinShanghai".

Interesul pentru vieţile unorartişti rămaşi intr-o zonă de umbră sau penumbră, femei in moddeosebit, reflectă fascinaţia cititorilor pentru variatele formeale confesiunii (jurnal, memorii, autobiografie, corespondenţă), caşi pentru document, pe de o parte, iar pe de altă parte, probabilsub influenţa şcolii mentalităţilor din cercetarea istorică,preocuparea pentru părţile rămase obscure din fenomenele artisticemajore.

Am descoperit-o pe Remedios Varoprin intermediul romanului "Vânătoarea de stele" de Zoe Valdes,vine acum altă revelaţie şocantă: Pan Yuliang, pictoriţa care trecedintr-o lume in alta, absorbind originalitatea din interferenţacelor două culturi atât de diferite - o moştenire fabuloasădepozitată in gene şi in amintiri, o receptivitate uluitoare faţăde innoirea adusă de impresionism in artă.

Autoarea a apelat la o succesiunede miniromane ca să construiască povestea unei astfel de vieţi.Primul ar fi cel al copilăriei - povestea orfanei se află miezulevoluţiei viitoare: inteligenţă şi rezistenţă psihică, reticenţăfaţă de orice iubire şi devoţiune, retragere in sine şi voinţăimensă. Orfana este crescută de un unchi dependent de opiu, darcare are şi meritul erudiţiei de autodidact şi cel rar, de a oconvinge să aibă incredere in ea insăşi, pentru că poate realizatot ce işi propune. Acelaşi unchi o vinde unui bordel.

De aici, povestea ei paredesprinsă din "Memoriile unei gheişe" de Arthur Golden (EdituraHumanitas, 2006, traducere de Oana Cristescu) sau din "Pavilionulplăcerii" de Mingmei (Editura Trei, traducere de Laura Fota):experienţa pe care o capătă in "salon", iniţierea in artaseducţiei, ucenicia făcută pe lângă cea mai căutată dintre fete, cuamestecul prieteniei şi al relaţiei amoroase. Şi inevitabilaapariţie a unui bărbat superior care o eliberează şi ii deschideporţile cunoaşterii.

Cele mai interesante miniromaneabia acum urmează: romanul de dragoste, in aparenţă comun pentrulumea chineză şi japoneză (tânara devine a doua soţie, cu propriaei casă), in esenţă ieşit din comun: bărbatul care descoperise căavea inteligenţă, gust şi memorie (cum o dovedeşte concursul lor derecunoaştere a poeziei pornind de la cuvinte cheie) o obligă la oinstrucţie de autodidactă, in paralel cu dorinţa de a picta şitalentului ei rămase mult timp secrete pentru ea insăşi.

Iubirea necondiţionată a lui PanZanhua o propulsează in aventura picturii, Yulian ajunge studentăla Academia de artă din Shanghai, apoi bursieră in Parisul boem alanilor nebuni şi revine intr-o Chină sfâşiată de război şi iarăşiinapoi in Europa. Traseul pictoriţei care işi caută calea esteindiscutabil cea mai originală istorie din roman: sărăcia,incăpăţânarea de a-şi urma destinul, curajul de a picta nudurisfidând prejudecăţile şi ipocrizia unei lumi şi mai alesconsecvenţa de a rămâne ea insăşi.

"Pictoriţa din Shanghai" deJennifer Cody Epstein vorbeşte discret despre drama artistuluiprins fără să vrea şi fără să ştie in jocurile istoriei, despredouă oraşe fabuloase, Parisul ce a intrat demult in imaginarulnostru şi incă necunoscutul Shanghai cosmopolit, despreimpresionsim şi arta chineză. Romanul dovedeşte interesul tot maiputernic pentru China, de la care cred că ne vor vine surprizeuriaşe in anii ce vin.

Jennifer Cody Epstein, "Pictoriţadin Shanghai", traducere din engleză şi note de Raluca Cimpoiaşu,Editura Humanitas fiction, colecţia "Raftul Denisei".

Elisabeta Lăsconi, eseist şicritic literar. Absolventă a filologiei bucureştene (1980),doctorat susţinut in 1998 cu o teză despre Sorin Titel, publicatăin două cărţi ("Oglinda lucioasă, oglinda aburită", Ed. Amarcord,2000; "Sorin Titel, Ciclul bănăţean", Ed. Univers, 2000).

Colaborări la revistele "Adevărulliterar şi artistic", "Caiete Critice", "Cultura", "Românialiterară", "Viaţa Românească".

AFACERI DE LA ZERO