Ziarul de Duminică

Femeia din Islam/ de Ziarul de duminică

Femeia din Islam/ de Ziarul de duminică

Autor: Ziarul de Duminica

21.04.2016, 23:53 96

Alina Isac Alak

Statutul femeilor în Islam

Perspective actuale

Editura Polirom

În spaţiul academic românesc există puţine cursuri aprofundate de studii islamice, majoritatea fiind centrate pe aspecte generale ale culturii şi civilizaţiei arabo-islamice. De asemenea, din spaţiul editorial românesc lipsesc lucrările autorilor musulmani progresisti, deşi aceştia au probabil cel mai nuanţat discurs islamic contemporan, capabil să medieze eficient dialogul dintre două culturi diferite. Statutul femeilor in islam compensează vidul de informaţie actual şi oferă o analiză comparativă critică a perspectivelor novatoare promovate de interpretările islamice progresiste cu privire la Coran şi sunnah, evidenţiind contribuţiile acestei orientări în cadrul exegezei islamice. Aspectele critice ale tradiţiei interpretative islamice majoritare pot fi soluţionate, susţine autoarea, printr-o reinterpretare a surselor islamice fundamentale în conformitate cu realităţile, supoziţiile şi necesităţile contemporane: libertatea de expresie şi de credinţă, drepturile minorităţilor religioase, drepturile femeilor.

Din cuprins:
Evoluţia exegezelor coranice şi egalitarismul. Egalitarism şi umanism coranic. Relaţiile ierarhice de gen. Calamităţi interpretative concurente. Hijab-ul – purtat de femei, gândit de bărbaţi. Moştenirea femeilor in contextul social actual

Trebuie să încetăm să mai gândim în termeni de opoziţie lumea Occidentală, pe de o parte, şi cea a Islamului, pe de alta, este de părere cercetătorul Alina Isac Alak. Ambele „lumi” sunt mult mai diverse şi complicate decât încercăm adeseori, în mod artificial, să schematizăm realităţi pe care le cunoaştem extrem de superficial.

Alina Isac Alak este absolventă a masteratului de politici, gen şi minorităţi al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, şi a obţinut titlul de doctor al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, cu distincţia summa cum laude. Aria sa de cercetare cuprinde filosofia religiei, jurisprudenţa şi hermeneutica islamică, feminismul islamic, curentele islamice reformiste contemporane, construcţiile identitare ale musulmanilor din România. A publicat numeroase articole şi studii academice atât în volume colective, cât şi în prestigioase reviste de specialitate din ţară şi din străinătate. A lucrat ca redactor şi asistent universitar, iar în prezent este implicată în proiecte de cercetare.

AFACERI DE LA ZERO