Ziarul de Duminică

Noile industrii/ de Alexandru Ciolan

Noile industrii/ de Alexandru Ciolan

Autor: Alexandru Ciolan

11.11.2011, 00:03 528

Industrie ne vine, ca atâtea alte cuvinte, din mai multe surse: fr. industrie, la care mergem pentru sens, lat. industria, invocat pentru formă şi, pentru utilizările recente, engl. industry.

Substantivul latinesc, format din femininul adjectivului industrius "muncitor, silitor" (din endo, indu "în" şi struo "construiesc"), avea sensul de "muncă, activitate".

În franceză, primul şi cel mai vechi atestat (sfârşitul sec. al XIV-lea) este sensul de "iscusinţă, dibăcie", urmat (începutul sec. al XV-lea) de acela de "activitate manuală", din care derivă (atestat pe la mijlocul sec. al XVI-lea) cel de "activitate de producţie". În sfârşit, înţelesul pe care l-a împrumutat româna datează de la mijlocul sec. al XVIII-lea: "activitate economică bazată pe transformarea materiilor prime".

Engleza a împrumutat cuvântul din franceză, cu primul sens, cel de "pricepere, dibăcie", şi i-a dezvoltat intern sensurile de "strădanie", apoi de "manufactură ori comerţ" şi, în sfârşit, cel de "efort sistematic".

Ediţiile succesive ale DEX şi ale Dicţionarului de neologisme definesc industria ca: 1. Ramură a economiei care se ocupă cu extragerea materiilor prime şi cu transformarea acestora în mijloace de producţie şi/sau în mărfuri de consum; 2. (urmat de determinări) Subdiviziune a industriei, ramură industrială; şi 3. (cu precizarea "rar") Profesie, meserie (sens pe care, personal, nu l-am întâlnit niciodată). Dintre sintagme, sunt menţionate numai industria grea, industria uşoară, industria extractivă şi industria textilă.

În ştirile externe (majoritatea traduse) industrie apărea şi în presa dinainte de 1989 cu sensuri diferite de cele consemnate de dicţionare. În anii '70, organul de presă al partidului scria despre industria sexului din America ("Industria sexului - cărţi, sex-cluburi, afişe, săptămânale specializate - a realizat în 1969 în S.U.A. o cifră de afaceri de 2 miliarde dolari", Sc. 14 XI 70 p. 6) sau despre industria filmului ("Industria mondială a filmului practică, pe scară largă, «remake»-uri după opere sau scenarii de prestigiu", Sc. 28 IX 74 p. 4), iar la începutul anilor '80 erau invocate "Mutaţii în industria video" (R.l. 11 III 81 p. 6).

Nimeni nu confunda, înainte de 1989, industria cu serviciile, transportul ori comerţul. Exista un "Consiliu Naţional al oamenilor muncii din industrie, construcţii, transporturi, circulaţia mărfurilor şi finanţe" care delimita precis ramurile economiei naţionale. După 1990, industria pare a-şi căpăta, în română, sensul originar din latină, acela de "activitate" şi, prin extensie, "domeniu de activitate". Să trecem în revistă câteva (lista este foarte lungă) sintagme noi în care industrie desemnează o activitate, legală sau ilegală, aducătoare de venituri sau care, prin volumul ei, începe să se profileze ca un domeniu distinct:

- industria asigurărilor / de asigurări ("Atacurile de la 11 septembrie au determinat pierderi de circa 40 mld. dolari în industria asigurărilor", zf.ro 2 V 11);

- industria audiovizuală / a audiovizualului ("(C)rearea de reţele paneuropene pentru a ajuta profesioniştii din industria audiovizuală să-şi îmbunătăţească abilităţile pe piaţa internaţională", evenimentul.ro 17 II 10);

- industria bancară ("criza a început să fie resimţită puternic şi de industria bancară", zf.ro 1 V 11);

- industria comeţului electronic ("Deşi 2011 este un an marcat de instabilitate economică, industria comerţului electronic şi-a păstrat ritmul de creştere de două cifre şi rămâne o piaţă în plină dezvoltare", evenimentul.ro 11 X 11);

- industria concediilor medicale ("În Vaslui s-a dezvoltat o adevărată industrie a concediilor medicale", evenimentul.ro 25 VIII 09);

- industria crimei ("(A) apărut o adevărată industrie a crimei. Activităţile ilegale s-au diversificat, iar produsul lor financiar creşte exponenţial…", Ad. 21 I 98 p. 16);

- industria de divertisment "(L)ista viitorilor miliardari din industria de divertisment, alcătuită de editorii revistei Forbes", evenimentul.ro 24 IX 11);

- industria de frumuseţe ("(U)n juriu format din specialişti din industria de frumuseţe şi modeling a selectat trei tinere", evenimentul.ro 13 III 04);

- industria de publicitate / publicitară "1920 - Este anul în care întreaga industrie de publicitate a trecut printr-o transformare masivă, atât din punct de vedere al abordării, cât şi al practicii. Acum, agenţiile de publicitate încep să dezvolte strategii de marketing şi copywriting", evenimentul.ro 19 I 10);

- industria de software ("Intrarea României în Uniunea Europeană pe 1 ianuarie 2007 a catalizat interesul giganţilor IT pentru industria de software a ţării noastre", evenimentul.ro 7 II 08);

- industria horeca ("Două evenimente de anvergură, destinate pe de o parte industriei Horeca, iar pe de altă parte pieţei bunurilor de larg consum, s-au desfăşurat ieri…", evenimentul.ro 27 V 11);

- industria hotelieră ("Românii îşi doresc să lucreze în străinătate în special în construcţii, agricultură sau industria hotelieră…", evenimentul.ro 12 VII 11);

- industria jocurilor de noroc ("(B)anii câştigaţi din alcool (de mafioţii americani) au fost investiţi apoi în cazinourile din Las Vegas, ceea ce i-a făcut stăpâni absoluţi pe industria jocurilor de noroc", adevarul.ro 9 X 11);

- industria jocurilor pe calculator ("(N)ume sonore în industria jocurilor pe calculator, ca Sierra Games sau Vivendi Universal…", evenimentul.ro 24 VII 09);

- industria medicală ("(I)ndustria medicală a depăşit-o pe cea a armamentului în privinţa practicilor ilicite", evenimentul.ro 20 III 09);

- industria meditaţiilor ("Cum impozităm industria meditaţiilor?", ziare.com 17 I 11);

- industria muzicală / muzicii ("(U)n film biografic despre cântăreaţa Lady Gaga, în cadrul căruia va fi prezentată rapida ei ascensiune în industria muzicală internaţională", evenimentul.ro 7 X 11);

- industria nunţilor ("Motoare turate în industria nunţilor", adevarul.ro 29 IV 11);

- industria on-line ("Hotelul «Astoria» va găzdui, în premieră pentru zona Moldovei, o conferinţă privind industria on-line şi domeniile de aplicabilitate", evenimentul.ro 14 IV 08);

- industria pensionărilor ("Trebuie să înceteze şi industria frauduloasă a pensionărilor pe bandă pe bază de dosare trucate şi toată această paletă de măsuri asistenţiale care de fapt îi ţin pe oameni în sclavie…", evenimentul.ro 12 X 11);

- industria porno(grafică) / sexului / XXX ("(D)e trei ani, este abonată la trofeele AVN, Oscarurile industriei porno", evenimentul.ro 1 V 09);

- industria serviciilor ("Până în 2007, Spania a menţinut una dintre cele mai permisive politici de imigrare, întrucât căuta forţă de muncă ieftină pentru sectorul construcţiilor şi industria serviciilor", adevarul.ro 3 X 11);

- industria spectacolului ("Iaşul este un oraş important al României, dacă ne uităm de la industria spectacolului, la micul sau marele ecran sau la business", evenimentul.ro 25 II 11);

- industria turismului / turistică / de turism ("Agroturismul nu trebuie privit ca o alternativă la industria turismului", evenimentul.ro 12 VIII 02).

Cu atâtea industrii noi, nu putem privi decât cu neîncredere o afirmaţie de genul: "Dezindustrializarea României este o realitate" (JN 2 IX 97 p. 4)…

Exemplificări şi datări pentru sensurile şi cuvintele noi din acest articol veţi găsi în ediţia a treia a DCR (Dicţionarul de Cuvinte Recente), aflat în pregătire la Editura Logos.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO