Ziarul de Duminică

Sigla – un caz scăpat de sub control?

In imagini: Logo-uri

In imagini: Logo-uri

03.06.2010, 15:41 1591

Sigla este un cultism cu oarecare vechimein limba română (mult peste un secol), a cărui etimologie multiplăeste atribuită fr. sigle şi pluralului lat. sigla.Dicţionarele româneşti semnalează un singur sens al siglei:succesiune de litere iniţiale ale unor cuvinte frecvent utilizate.CFR este cea mai cunoscută şi des invocată siglă. Dar şi litera Bdin numerele autovehiculelor, care arată că au fost inmatriculatein Bucureşti, tot siglă este.

Acronimul (din fr.acronyme, la rândul lui din engl. acronym), mult mainou nu numai in română, ci şi in franceză (1968) şi engleză (1943),este o siglă de tip special, citită ca un cuvânt intreg - şi nu pelitere, ca sigla. UNESCO sau ONU sunt acronime pentru că nu trebuiesă fie literate, in timp ce OZN, citit o-ze-né, este o siglă.Acronimia formează cuvinte noi nu numai prin alăturarea iniţialelorunor secvenţe de cuvinte, ci şi prin alăturarea silabelor dincuvinte diferite. Modem, creat in engleză dinmo(dulator) + dem(odulator), sau sonar, creatdin so(und) na(vigation) r(anging), suntacronime. Procedeul acesta de formare a cuvintelor nu a fostfolosit inainte de secolul al XX-lea decât deezoterişti.

Spre deosebire de sigle şiacronime, abrevierile sunt convenţii de prescurtare a unorcuvinte sau grupuri de cuvinte pentru a ocupa mai puţin loc inscris sau a fi scrise mai rapid. Dl pentru "domnul" sauBC pentru "Bacău" sunt abrevieri.

După ce am delimitat-o de acronimeşi de abrevieri, să revenim la siglă, pentru a semnalaimbogăţirea ei cu noi sensuri, datorate confuziei sau neştiinţei(ca să nu spunem inculturii).

Din 29 de contexte pe care le-aintors motorul intern de căutare al publicaţiei elitiste "Dilemaveche", numai 6 (dintre care 2 ale unor filologi de rasă) folosescsigla corect, cu sensul consacrat şi consfinţit dedicţionare (şi nu ne referim aici numai la cele româneşti). Incelelalte 23, sigla este folosită pentru:

- Abreviere: "CooperativaMeşteşugărească (cu sigla COOP) este una dintre rarele instituţiicare atunci, intre anii '50 şi '60, conştientizează utilitateacomunicării comerciale", Dil. 13 VII 06.

- Afiş, pancartă: "Aveam un fel desiglă la scenă, ne-o făcuse Stelian Nistor, şi scria pe ea«Filarmonica Şarpele Roşu»", Dil. 11 III 10.

- Element grafic: "Preocupărilemotorului de căutare sGooglet s-au modificat, mai ales dupălansarea sistemului de operare Android şi a Chrome OS care facconcurenţă directă produselor ce poartă drept siglă mărul alb",Dil. 4 II 10.

- Etichetă: "Pentru cumpărătoruloccidental, a alege produsul marcat cu sigla comerţului echitabileste un act de responsabilitate socială", Dil. 24 IX 07.

- Firmă, inscripţie: "Uşa arămităde timp, cu sigla Pro Familia intr-o parte, se deschide pe jumătateşi vă puteţi strecura fără nici o problemă intr-un hol de un auriuinchis şi rece", Dil. 8 XII 05.

- Inscripţie, inscris: "N-o săvedeţi niciodată vreun publicitar care să apară la Dan DiaconescuDirect, sub sigla «Senzaţional», şi să vorbească pină după miezulnopţii…", Dil. 1 IX 05.

- Nume, denumire: "Un plan deunire sub aceeaşi siglă a tuturor partidelor de extremă dreaptă dinParlamentul European", Dil. 17 XI 06.

- Semn, zodie: Deci da, unblogmeet poate fi considerat "redacţia" social media, sub siglacomunicării", Dil. 11 III 10.

In cele 15 contexte rămase,siglă este folosit in locul lui logo - o utilizarecare pare a se fi generalizat in limbajul presei şi alpublicitarilor, făcându-şi, chiar, loc in Dicţionarul decomunicare, mass-media şi ştiinţa informării al Sultanei Craia(Meronia, 2008), din care cităm definiţia: "Siglă. In publicitate,semn grafic prin care este reprezentată simbolic in conştiinţapublicului o marcă (şi produsele ei)".

Dacă un om ca Irina Nicolau puteascrie: "Cine se uită la sigla Colegiului «Noua Europă» vede olebădă care zboară peste nori" (Dil. 17 XI 05), confundând sigla culogoul, nu trebuie să ne mire semiculţii noştri politicieni cânddeclară că "reprezentativă ar trebui să devină sigla grupului PPE,o inimă albastră, având in interior un cerc format din stelele UE",Adev. 1 II 10.

Folosirea corectă a sigleipare a fi o cauză pierdută de cei care se ocupă de cultivarealimbii. Lenea şi incultura sunt şi ele motoare ale evoluţieilingvistice.

Exemplificări şi datări pentrusensurile şi cuvintele noi din acest articol veţi găsi in ediţia atreia a DCR (Dicţionarul de Cuvinte Recente), aflat in pregătire laEditura Logos.

ALEXANDRU CIOLAN (n. 1952,Bucureşti). Filolog (absolvent de spaniolă-romană al UniversităţiiBucureşti). Profesor navetist (Alexandria, Teleorman, 1977-78),corector, apoi redactor-traducător la revista "Lumea" (1978-83),redactor la Editura Politică şi ulterior la Editura Humanitas(1983-1991), editor şi administrator al Editurii Logos (din 1992).Traducător şi publicist. Zona de interes principală: lexicologia,lexicografia. Preferinţe muzicale: Buena Vista Social Club, ElisRegina, Chavela Vargas, Liviu Vasilică, Maria Lătăreţu, FăramiţăLambru, Dire Straits. Pasiuni: gătitul şi conservele de casă.Dorinţe: să aibă nepoţi. Are un nepot.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO