Ziarul de Duminică

Vintilă Horia în serie de autor/ de Ziarul de duminică

Vintilă Horia în serie de autor/ de Ziarul de duminică

Autor: Ziarul de Duminica

29.07.2016, 00:00 74

Vintilă Horia

Cavalerul resemnării

Editura Vremea

Traducere de Ileana Cantuniari. Postfaţă de Monica Nedelcu.

Editura Vremea a început seria de autor Vintilă Horia cu Memoriile unui fost săgetător, jurnal inedit, publicat în 2015, cu sprijinul lui Cristian Bădiliţă, cunoscut eseist, patrolog, traducător, pentru a marca împlinirea a 100 de ani de la naşterea scriitorului. Superbă scriere literară şi preţios document istoric, Memoriile au fost urmate de antologia de eseuri În căutarea omului total. Moştenirea literară şi spirituală a lui Vintilă Horia. Actele colocviului „Vintilă Horia, o sută de ani de la naştere”. Substanţialele contribuţii la cunoaşterea operei lui Vintilă Horia au fost aduse de numeroase personalităţi ale culturii româneşti, cu ocazia colocviului organizat la Biblioteca Aman din Craiova, prin grija directorului Lucian Dindirică.

 A treia carte din serie este Cavalerul resemnării, cel de-al doilea roman din „Ciclul exilului”, după Dumnezeu s-a născut în exil.

Cavalerul resemnării ne poartă prin spaţii în acelaşi timp simbolice şi reale, un colţ de Valahie inspirat din realitate şi totodată abstract, purtând însemnele patriei după care tânjeşte exilatul, un teritoriu al purităţii, al pădurilor veşnic verzi şi al munţilor, precum şi printr-o Veneţie care pune mai presus de orice frumosul şi seducţia, alăturându-le însă unei corupţii profunde, unui putregai interior atotstăpânitor.

Timpul acţiunii are, de asemenea, valenţe ale realului, este epoca evului mediu, dar este şi o picătură de timp cristalizat din istoria umanităţii, în care personajele şi pasiunile sunt prinse în veşnicie ca insectele într-un chihlimbar limpede.

În acest context se desfăşoară două poveşti de dragoste, lupta unui popor pentru înlăturarea jugului otoman, bătăliile interioare ale unui voievod în căutarea identităţii şi a armoniei, călătoria sa printr-o Europă sfâşiată de conflicte şi de intrigi.

Roman istoric, roman de dragoste, roman filozofic, splendid tradus din franceză de Ileana Cantuniari, Cavalerul resemnării constituie o lectură care îmbogăţeşte mintea şi farmecă sufletul. O capodoperă.

 „Romanul Cavalerul resemnării se înscrie în cadrul uneia dintre tendinţele cele mai interesante şi înnoitoare ale prozei secolului XX, tendinţă marcată de o serie de romane (Kafka, Musil, Broch, Joyce sau Mann) în care se suprapun interogaţia existenţială şi aceea socială sau istorică. În centrul romanului stă conştiinţa personajului, transformată într-o perspectivă din care romancierul studiază realitatea pe care vrea să o prezinte.”– Monica Nedelcu

 

Vintilă Horia este singurul scriitor român care a obţinut premiul Goncourt, unul dintre cele mai prestigioase premii literare din lume, atribuit pentru romanul său scris în franceză Dumnezeu s-a născut în exil. Prea puţin cunoscut în propria sa ţară, în spaţiul culturii universale scriitorul este recunoscut ca un creator important al secolului XX. Deşi respectat pretutindeni în lume pentru opera sa complexă şi vastă, Vintilă Horia este demonizat cu stăruinţă în România, pe motivul unor nefericite articole scrise în tinereţe, pe care însuşi autorul lor le-a renegat. Condamnat în 1946 de un „tribunal al poporului” drept „criminal de război” – pentru scrierea acestor articole, victimă a unei campanii dezlănţuite duse de propriii concetăţeni împotriva lui în momentul atribuirii premiului Goncourt, trecut în veşnicie fără să-şi fi putut revedea ţara căreia i-a dedicat din depărtare o dragoste fierbinte, Vintilă Horia îşi poartă şi după moarte povara destinului care i-a hărăzit să aibă parte de admiraţia întregii lumi… dar mai puţin de cea a celor de-acasă.

AFACERI DE LA ZERO