Analiză

Top 20 al celor mai mari proprietari de bovine din România. Cel mai mare are 3.086 de vaci

Top 20 al celor mai mari proprietari de bovine din România. Cel mai mare are 3.086 de vaci

Autor: Gabriel Razi

17.02.2011, 23:59 25099

Cel mai mare proprietar de bovine din România este companiaPrimo Cezar din Braşov, care avea anul trecut un efectiv de peste3.000 de animale, conform Agenţiei pentru Plăţi şi Intervenţie înAgricultură (APIA).

Primo Cezar are 24 de angajaţi şi a derulat afaceri de 5,8 mil.euro în 2009, înregistrând un profit brut de 200.000 de euro,potrivit celor mai recente date ale Ministerului de Finanţe(MF).

Firma este deţinută în parteneriat de Cezar Manuel Florescu şiomul de afaceri de cetăţenie olandeză Dirk-Jente LickleKuipers.

Alţi oameni de afaceri, precum Şandor Komporaly şi CatălinGălan, controlează mai multe firme care au un efectiv total depeste 4.000 de capete de bovine.

Cei doi deţin compania Rom Balkanellas în parteneriat cu omul deafaceri de naţionalitate greacă Dimitros Gazaros, fiind şiproprietarii companiei Romland Transilvania, care are un efectiv deaproape 1.400 de bovine.

"Nusunt eu cel mai mare proprietar de bovine, sunt unul dintre cei maimari, sunt şi alţii care au mai multe bovine pe mai multe firme",este de părere Cezar Florescu, acţionarul companiei PrimoCezar.

Rom Ballkanelas, controlată de oamenii de afaceri ŞandorKomporaly şi Cătălin Gălan, cu afaceri în 2009 de aproape 2 mil.euro, un profit brut sub 10.000 de euro şi opt salariaţi, conformMF, se clasează pe locul al doilea în topul proprietarilor bovinecu un efectiv puţin sub 3.000, conform APIA.

Romland Transilvania, cealaltă companie ai cărei acţionari suntKomporaly şi Gălan, se află pe locul al şaptelea în topul celor maimari proprietari de bovine. Romland Transilvania are cinciangajaţi, a înregistrat în 2009 o cifră de afaceri de 2,2 mil. euroşi un profit de 13.000 de euro, conform MF.

Ministerul Agriculturii nu ştie cine sunt mariiproprietari de bovine

Maria Toma, director general adjunct al Direcţiei generalepentru politici în zootehnie şi industria alimentară, spune căreprezentanţii MADR comunică cu partenerii de dialog social(asociaţiile profesionale care reprezintă interesele crescătorilor- n. red.) şi nu direct cu proprietarii.

"Nu ştim cine sunt marii proprietari de bovine. Avem relaţii cupartenerii de dialog social, cu asociaţiile care reprezintăinteresele proprietarilor", spune Maria Toma.

Ea menţionează că anul trecut s-au realizat întâlniri frecventeîntre reprezentanţii ministerului şi asociaţiile profesionale dinzootehnie, cea mai mare parte a acestora fiind organizate lacererea asociaţiilor profesionale.

"Avem multe dialoguri cu asociaţiile. Am avut anul trecut celpuţin zece astfel de întâlniri, ne-am consultat cu ei de multe ori.Întâlnirile s-au realizat de multe ori la cererea asociaţiilor",spune directoarea MADR.

Mircea Ciurea, preşedintele Federaţiei Crescătorilor de Bovinedin România (FCBR), spune că anul trecut au avut loc întâlniri cureprezentanţii MADR, însă precizează că autorităţile nu oferăsuficient sprijin fermierilor.

"Am avut întâlniri de multe ori cu reprezentanţii MADR, însăpiedicile legislative ne îngreunează activitatea, măsurile desusţinere nu sunt suficiente", spune Mircea Ciurea.

Subvenţii de 115 milioane de euro

Anul trecut proprietarii de bovine au primit subvenţii învaloare de circa 115 mil. euro pentru 1,2 milioane de bovine, încuantum de 410 lei pentru fiecare animal deţinut de fermierii cumai mult de trei vite, conform MADR.

În primele nouă luni ale anului trecut, în România erau 2,4milioane de bovine, conform MADR. Astfel, jumătate din bovineleexistente în ţara noastră au primit anul trecut subvenţii de lastat. Compania Primo Cezar, cel mai mare proprietar, este şi celmai mare beneficiar al subvenţiilor, primind anul trecut de la statpeste 300.000 de euro.

Marile ferme de bovine preferă exportul

Cezar Florescu, acţionarul companiei Primo Cezar, spune că şi-aorientat afacerile că-tre pieţele externe pentru că preţurile pecare le obţine sunt mai bune decât cele din România, iar plăţile sefac mai rapid.

"Comercializăm bovine pentru export. Există cerere şi pe piaţadin România, dar preţurile pe care le obţinem la export sunt maibune", spune Florescu.

Aceeaşi strategie este adoptată şi de compania Real Friuli dinArad, un alt mare proprietar de bovine. "Lucrăm de 18 ani numaipentru export pentru că în România nu avem cerere, nu existătradiţie pentru carnea de vită", afirmă Vasile Ienaga, director alReal Friuli.

Ferma Real Friuli din Arad are 950 de bovine şi în 2009 aderulat afaceri de circa 3 mil.euro şi a înregistat un profit de15.000 de euro, conform MF.

Vasile Ienaga spune că Real Friuli are capital integral italian,fiind o afacere de familie.

Mircea Ciurea, preşedintele FCBR, spune că producătorii româninu au suficientă putere financiară pentru a îngrăşa suficientanimalele, fiind astfel nevoiţi să le exporte odată ce au atinsmaturitatea. "Marii proprietari exportă pentru că măsurile desusţinere nu sunt suficiente. Tineretul mascul pleacă la exportpentru că statul nu oferă sprijin pentru îngrăşarea animalelor",spune Mircea Ciurea. El precizează că o parte din bovinele tinereexportate de România se întorc în ţară ca produs finit odată ce înstrăinătate au fost îngrăşate până la 800-1.000 de kilograme înviu.

Pieţele ţintă sunt cele din UE şi Croaţia

Vasile Ienaga, directorul Real Friuli, spune că firma pe care oconduce cumpără bovine tinere pentru a le îngrăşa şi vinde ulteriorîn Uniunea Europeană şi Croaţia.

"Ne ocupăm cu îngrăşarea bovinelor pentru a le vinde ulterior înUniunea Europeană şi în Croaţia. Achiziţionăm bovine tinere dinjudeţele din Transilvania pe care le ţinem la ferma noastră dinjudeţul Arad. În ultima perioadă ne-am orientat către piaţapoloneză, vindem bovinele acolo atât către persoane fizice, cât şicătre micii fermieri de acolo", spune Vasile Ienaga.

Cezar Florescu, acţionarul Primo Cezar, spune că piaţa dinCroaţia este o ţintă tentantă atât pentru consumul ridicat de carnede vită, cât şi pentru că acolo sunt fermele mari care exportăcătre Italia, cea mai mare piaţă pentru carne de vită dinEuropa.

"Vindem către Croaţia pentru că această ţară este o mareconsumatoare de carne de vită, însă ei la rândul lor vând maideparte către Italia, care este cel mai mare consumator de carne devită din Europa", spune Florescu.

Fermele mai mici furnizează carne de vită pentru piaţainternă

Florin Lazăr, proprietarul companiei Ferma Zootehnică din BaiaMare care are peste 300 de bovine, spune că se orientează cuprecădere spre piaţa internă. "Cumpărăm bovine tinere de la miciifermieri pentru sacrificare, piaţa ţintă este cea internă. Furnizămproduse pentru retailerii Billa şi Profi", afirmă Lazăr.

El precizează că animalele pe care le comercializează suntadulte, având o greutate cuprinsă între 400 şi 600 kg.

Ferma Zootehnică a înregistrat în 2009 o cifră de afaceri de 23de milioane de euro, un profit de 700.000 de euro, având 215angajaţi, conform celor mai recente date ale MF.

Marii proprietari de bovine din România se orientează cătrepieţele externe datorită preţurilor mai bune şi ca urmare a lipseide tradiţie pentru carnea de vită în România, spune Anca Ponta,reprezentanta companiei Interglobal, care deţinea 800 de bovine în2010.

"Vindem la export pentru că obţinem preţuri mai bune, pentrubaby beef (viţei - n. red.) încasăm între 10 şi 16 lei/kg, iarpentru marfa mai mare încasăm 8-9 lei/kg, faţă de aproximativ 7lei/kg în România", spune Anca Ponta.

Companiile care au un număr mare de bovine preferă să seconcentreze pe creşterea taurilor, iar abatoarele din Româniapreferă vacile, este de părere Ioan Cristolovean, preşedinteleAsociaţiei Crescătorilor de Taurine (ACT) Braşov. "Abatoarelepreferă mai mult vacile, taurii sunt preferaţi pentruspecialităţi", spune Cristolovean.

Abatoarele din România se orientează către furnizorii externipentru că marile ferme din Europa sacrifică animalele în momentulîn care ating greuţăţi de 1.000 de kilograme în viu, faţă de400-500 kg în ţara noastră. Astfel, marii jucători de pe piaţaeuropeană a fermelor de bovine pot oferi preţuri inferioare celordin România.

Piaţa europeană a cărnii de vită este în scădere decinci ani

În Uniunea Europeană producţia de carne de vită a înregistratscăderi în fiecare dintre ultimii patru ani, coborând de la 8milioane de tone în 2007 până la 7,7 milioane de tone în 2010, oreducere de aproape 5%.

Scăderea are loc pe fondul creşterii costurilor de întreţinere aanimalelor şi ca urmare a preţurilor mici pe care le oferăprocesatorii.

România a produs în primele nouă luni ale anului trecut 213.000tone de carne de vită, conform MADR. Astfel România ar deţine ocotă de 2,7% din piaţă cărnii de vită la nivelul UniuniiEuropene.

Totuşi, efectivele de bovine din România se încadrează întrendul european înregistrând scăderi în ultimii trei ani. Dacă înperioada 2001-2007 efectivele de bovine din România s-au situat înjurul valorii de 2,8 milioane de capete, începând de anul următoracestea s-au redus ajungând la 2,4 milioane de capete în 2010, oscădere de aproape 12% în patru ani.

Analiştii estimează că producţia totală de carne de vită dinUniunea Europeană va continua să scadă urmând să atingă 7,6milioane de tone în 2014.

AFACERI DE LA ZERO