Bănci și Asigurări

BCR Leasing cheamă acţionarii în noiembrie să voteze reducerea capitalului

BCR Leasing cheamă acţionarii în noiembrie să voteze reducerea capitalului

Autor: Liviu Popescu

07.10.2015, 00:03 419

BCR Leasing, un jucător de top zece din piaţa leasingului financiar, con­voacă pe 4 noiembrie adunarea gene­rală extraordinară a acţionarilor pentru a vota reducerea capitalului so­cial, prin di­minuarea valorii nominale a ac­ţiu­nilor, cu 126,8 milioane de lei, „în ve­derea aco­peririi parţiale a pierderii con­tabile re­portate aflate în sold la 1 ianuarie 2015“, po­trivit unui convocator pu­blicat pe site-ul in­stituţiei.

Capitalul ar urma să fie diminuat de la 190 mil. lei până la 63 mil. lei.

Totodată, acţionarii sunt chemaţi să voteze aprobarea utilizării pri­me­lor de emisiune în va­loare de 114,8 milioane de lei şi a sumei de 77,7 mi­lioane de lei re­pre­zentând re­zer­ve din pro­fi­tul net din anii an­te­riori, în scopul aco­pe­ririi pierderii contabile re­portate aflate în sold la data de 1 ianuarie 2015.

Potrivit celor mai recente date anun­ţate, BCR Leasing a raportat pentru pentru primul trimestru un pro­fit net de 6,3 mil. lei(1,4 mil. euro), de nouă ori peste nivelul din aceeaşi pe­rioadă a anului trecut, datorită creşterii cu 9% a soldului finanţărilor şi a du­blării vânzărilor.

Valoarea bunurilor finanţate pe primele trei luni a fost de 123 mil. lei (28 mil. euro). Instituţia finan­ciară neban­cară (IFN) nu şi-a publicat rezultatele la finele primului semestru.

Volumul finanţărilor acordate în 2014 a fost de 315 milioane de lei (71 mil. euro).

Bogdan Speteanu, directorul ge­neral al BCR Leasing, susţinea într-o con­ferinţă de presă din primăvara că BCR Leasing se poziţiona pe locul trei la finele lunii martie, cu o cotă de piaţă de 8%.

La sfârşitul anului trecut, com­pania de lea­sing se poziţiona pe locul şase al clasa­men­tului companiilor de leasing în funcţie de valoarea bu­nu­rilor finanţate, cu o cotă de piaţă de circa 6%, po­trivit unor date publicate anterior de ZF.

BCR Leasing a trecut în anii de după criză printr-un proces de restruc­turare, de curăţare a portofoliului şi de integrare a modelului de business cu banca. Cross-sellingul cu BCR a re­pre­zentat principalul canal de vânzare în primul trimestru, cu un volum de vân­zări de 16 mil. euro, de 2,6 ori peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului tre­cut. Astfel, cross-sellingul a ajuns la 60% din portofoliu.

AFACERI DE LA ZERO