Bănci și Asigurări

BCR Viaţă a rămas cu doar 18 agenţii după restructurare

BCR Viaţă a rămas cu doar 18 agenţii după restructurare

Autor: Anelis Baciu

27.07.2015, 00:03 1241

BCR Viaţă, compania de asigurări de via­ţă deţinută de asigurătorul austriac Vien­na Insurance Group (VIG), a fina­lizat anul trecut procesul de restructu­rare şi a dizolvat reţeaua proprie de vânzări, con­centrându-şi activitatea pe seg­men­tul bancassurance (vânza­rea de poliţe prin bănci - n.red.), potrivit rapor­tului anual al asigurătorului.

La finalul anului trecut BCR Viaţă mai avea numai 18 puncte de lucru du­pă ce anterior asigurătorul avea cel puţin o agenţie în fiecare judeţ. În aceste condiţii, aproximativ 90% din afacerile BCR Viaţă au ajuns să fie generate de bancă.

„Distribuţia pro­duselor se face prin intermediul canalului de bancassurance şi prin brokerii de asi­gu­rare. Principalul canal de banc­assu­rance îl reprezintă reţeua teritorială a Băn­cii Comerciale Române, în baza par­­te­neriatului strategic încheiat cu ban­ca“, se arată în raportul pe 2014 al companiei.

Compania de asigurări de viaţă avea la finalul anului trecut o datorie de 6,5 milioane de lei către BCR reprezentând comisioane pentru intermedierea poli­ţe­lor. Spre comparaţie, în anul precedent co­misioanele datorate BCR ajungeau la 9 milioane de lei.

Valoarea mai mică a comisioanelor a fost cel mai probabil determinată de re­strân­gerea afacerilor BCR Viaţă. Asi­gurătorul a raportat anul trecut prime de 144 milioane de lei (33 mil. euro), în scă­dere cu o treime.

La nivelul pieţei locale, canalul de banc­as­surance este slab dezvoltat, nu­mai 13% din vânzări venind prin inter­mediul unităţilor bancare, faţă de circa 70% în Turcia, Portugalia sau Spania, ţările cu cea mai mare pondere a acestui tip de distribuţie, potrivit Insurance Eu­rope, asociaţia asigurătorilor europeni.

Acţionarii BCR Viaţă au majorat ca­pitalul social al companiei de trei ori anul trecut, până la 150 milioane de lei. BCR deţine 5,5% din acţiunile com­pa­niei de viaţă, în timp ce austriecii de la VIG au o participaţie de 94%. Asi­gu­ră­to­rul a făcut profit de 31 milioane de lei anul trecut, faţă de o pierdere de 15 mi­lioane de lei în 2013.