Bănci și Asigurări

BNR deplânge „excesul de zel“ al Guvernului care determină băncile să scadă dobânzile

BNR deplânge „excesul de zel“ al Guvernului care determină băncile să scadă dobânzile
19.08.2010, 23:35 27

Forma actuală a Ordonanţei de Urgenţă nr. 50 din 11 iunie, carereglementează creditele pentru consumatori, obligă băncile sămicşoreze costul creditelor în derulare cu dobândă variabilă, prinaplicarea marjei stabilite în contract la indicii independenţi -Robor pentru lei sau Euribor pentru euro - în locul indicatorilorinterni stabiliţi iniţial, ceea ce le va submina veniturile, spuneNicolae Cinteză, directorul Direcţiei Supraveghere din BNR.

Băncile realizează grosul veniturilor din dobânzile încasatepentru creditele în derulare, în condiţiile în care vânzările denoi împrumuturi sunt foarte slabe.

"Problema este că, aşa cum e redactat articolul 37 dinordonanţă, băncile nu au voie să modifice marja din contract, iardobânda internă de referinţă trebuie acum înlocuită cu un indicatorindependent. Trebuiau luate măsuri care să asiguretransparentizarea contractelor şi nu am nimic împotrivă să seaplice pentru creditele noi. Dar aplicată la creditele în derulare,dă peste cap toate băncile", spune Cinteză.

În calculul dobânzii interne de referinţă băncile iau înconsiderare costul mediu al fondurilor atrase (respectiv dobânzileplătite la depozitele luate de la clienţi, sau împrumuturile luatede la alte bănci), fiind considerabil peste nivelul indicatorilorEuribor sau Robor. Aceşti indicatori sunt calculaţi pe bazacostului la care băncile de talie mare îşi împrumută fonduri petermen scurt între ele pe pieţele monetare.

Ordonanţa nr. 50 transpune în legislaţia naţională o directivăeuropeană din anul 2008 care se referă însă doar la creditele deconsum (acordate fără garanţii imobiliare şi cu o valoare de pânăla 75.000 de euro). În textul directivei se stipulează că noilereglementări trebuie impuse doar în cazul creditelor nou acordatedupă momentul transpunerii în legislaţia locală. Guvernul a alesînsă ca modificările să se aplice şi contractelor în derulare.Astfel, băncile trebuie să modifice toate contractele de creditaflate în derulare - circa opt milioane- până la 21 septembrie.Spre exemplu, un cititor scria recent ZF că în 2008 a contractat uncredit de la BCR, cu o dobândă fixă în primul an de 7,4%, care dinanul al doilea devenea variabilă, fiind calculată în funcţie de o"dobândă internă de referinţă a băncii", plus o marjă de 1,5 puncteprocentuale. În anul al doilea, dobânda a urcat la 10,4% pe an,reprezentând dobânda internă a BCR de 8,9% pe an, plus marja de1,5% pe an. Dobânda nu a mai fost modificată ulterior.

Textul ordonanţei obligă acum banca să păstreze marja de 1,5puncte procentuale, dar să o aplice peste indicatorul Euriborpentru trei luni, a cărui valoare este de 0,8% pe an, conducând lao dobândă totală de 2,3% pe an. Adică mai puţin decât plăteşte BCRîn prezent pentru atragerea de depozite în euro.

"Toţi juriştii din bănci interpretează la fel. Excesul de zelne-a adus în această situaţie", spune Cinteză.

Chiar ANPC a venit săptămâna aceasta cu precizări privindaplicarea ordonanţei, care ar permite băncilor să construiască onouă formulă de dobândă, care să lase costul creditului nemodificatfaţă de nivelul actual.

"Pentru contractele de credit aflate în derulare, în caredobânda era compusă din dobânda de referinţă a băncii plus o majăfixă, suntem de acord ca noua formulă de calcul să includă indicelede referinţă aferent valutei în care a fost acordat creditul plus omarjă fixă, compusă din marja existentă în contractul iniţial,valabilă la data semnării contractului şi diferenţa dintre valoareadobânzilor de referinţă şi valoarea indicelui de referinţă,valabile la data intrării în vigoare a OUG 50/2010, respectiv 21iunie", se arată într-un răspuns al Autorităţii Naţionale pentruProtecţia Consumatorilor remis Asociaţiei Române a Băncilor. Unelebănci, precum ING, au utilizat deja o astfel de formulă, prezentândclienţilor noul mod de calcul al dobânzii, care lăsa totuşi dobândanemodificată.

"Dacă se ajunge la tribunal, judecătorul se uită la textulordonanţei şi procesul este 99,9% pierdut de bancă. AfirmaţiileANPC nu au nicio valoare dacă nu sunt incluse în textul legii",punctează Cinteză.

Supraveghetorul-şef al BNR subliniază că ordonanţa creează dejaefecte, iar băncile încep să contabilizeze pierderile pe care levor avea din aplicarea noilor reglementări. Potrivit unui calcul alAsociaţiei Române a Băncilor, la nivelul sistemului se vor acumulapierderi de 450 de milioane de euro până la sfârşitul anului. Osingură bancă anticipează pierderi de 40 de milioane de euro înurmătoarele două luni. Însă în anii 2007-2008, profiturile cumulateale băncilor au fost de peste un miliard de euro anual. Acumulareade pierderi ajunge să erodeze capitalurile proprii ale băncilor,afectând astfel solvabiliatea - principalul indicator deprudenţialitate urmărit de BNR. Cinteză anticipează că unele băncivor coborî cu solvabilitatea sub pragul minim legal de 8%, dar vedepuţine soluţii de a ieşi din această situaţie.

"Cum pot să cer acţionarilor să vină cu bani când pierderilesunt cauzate de un risc juridic indus de noi? Pe de o parteîncercăm să convingem băncile să ţină banii aici pentru a finanţadeficitul bugetar, iar pe de altă parte venim cu astfel demăsuri."

AFACERI DE LA ZERO