Bănci și Asigurări

BNR vorbeşte în van cu Guvernul: Inflaţia pe termen scurt va creşte peste aşteptări, conduita fiscală a Guvernului va avea implicaţii asupra economiei, şi incertitudinea construirii bugetului public pe 2018 induce riscuri în economie

BNR vorbeşte în van cu Guvernul: Inflaţia pe termen...
07.11.2017, 16:13 1675

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a discutat marţi situaţia economiei şi raportul privind inflaţia, hotărând să îngusteze coridorul de fluctuaţie a dobânzilor între +/- 1,00 puncte procentuale de la +/- 1,25 pp, şi să gestioneze ferm lichidităţile din sistem. 

În comunicatul oficial de după şedinţă, BNR anunţă o creştere a inflaţiei pe termen scurt peste aşteptări, o creştere a deficitului comercial, care este dublu faţă de anul trecut, pe fondul creşterii importurilor, şi accelerarea creşterii economice, bazată însă pe consum şi stocuri.

BNR a decis în şedinţa de marţi, să menţină dobânda de politică monetară la 1,75% pe an şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. 

Vedeţi mai jos anunţul integral al BNR: 

Rata anuală a inflaţiei a crescut în luna septembrie la 1,77 la sută (de la 1,15 la sută în luna august), uşor peste nivelul prognozat, reintrând în interiorul intervalului de variaţie al ţintei staţionare, în linie cu anticipaţiile.

Creşterea a fost determinată, în principal, de ascensiunea preţurilor volatile ale produselor alimentare şi de majorarea preţului combustibililor ce a reflectat creşterea cotaţiilor internaţionale ale petrolului şi a accizei la carburanţi, precum şi de accelerarea inflaţiei de bază.

Rata anuală a inflaţiei CORE2 ajustat s-a mărit la 1,8 la sută în septembrie, de la 1,6 la sută în august, depăşind, de asemenea, nivelul prognozat. Majorarea s-a datorat atât preţurilor produselor alimentare procesate, cât şi tarifelor serviciilor, în timp ce produsele nealimentare au avut o influenţă marginală.

În luna septembrie a.c., rata medie anuală a inflaţiei IPC şi-a consolidat valoarea pozitivă până la 0,4 la sută, de la 0,2 la sută în luna august; calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum, media anuală a crescut la 0,5 la sută, de la 0,3 la sută în luna anterioară.

Datele revizuite privind creşterea economică în trimestrul II 2017 reconfirmă accelerarea dinamicii anuale a PIB real până la 6,1 la sută (faţă de 5,9 la sută estimată anterior şi 5,7 la sută în trimestrul I). Plusul de ritm s-a datorat aproape integral variaţiei stocurilor şi consumului privat. Acesta şi-a consolidat contribuţia majoritară la creşterea PIB (până la 5,4 puncte procentuale), în condiţiile în care dinamica sa anuală s-a mărit la 7,5 la sută sub impulsul măsurilor fiscale şi salariale. Aportul exportului net la evoluţia PIB a redevenit negativ, pe fondul decelerării dinamicii anuale a exporturilor de bunuri şi servicii şi al uşoarei accelerări a celei aferente importurilor.

Deteriorarea balanţei comerciale a condus la menţinerea tendinţei de amplificare a deficitului de cont curent, a cărui valoare cumulată pe primele 8 luni s-a ridicat la peste 4 miliarde euro, depăşind încă din luna iulie nivelul corespunzător întregului an precedent. Datele statistice aferente lunii august arată consolidarea tendinţei ascendente a producţiei industriale, intensificarea activităţii din comerţ şi servicii, precum şi revenirea în teritoriul pozitiv a dinamicii anuale a lucrărilor de construcţii.

În luna octombrie, condiţiile monetare au fost mai puţin acomodative, date fiind ajustarea ascendentă semnificativă a cotaţiilor relevante ale pieţei monetare interbancare, precum şi uşoara apreciere a leului faţă de moneda europeană. Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat a continuat să se accelereze în luna septembrie, până la 7,3 la sută, în principal pe seama componentei în lei (17,1 la sută) şi a segmentului societăţilor nefinanciare. Ponderea creditului în lei s-a majorat  până la 61,4 la sută, evoluţie care certifică şi asigură o mai bună transmisie a politicii monetare.

În şedinţa de astăzi, Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul asupra inflaţiei, ediţia noiembrie 2017, document ce încorporează cele mai recente date şi informaţii disponibile. Noul scenariu al prognozei evidenţiază perspectiva accelerării semnificative a inflaţiei pe orizontul scurt de timp, succedată de o temperare a acesteia începând cu ultimul trimestrul al anului 2018. Astfel, faţă de raportul precedent, traiectoria ratei anuale prognozate a inflaţiei a fost revizuită sensibil în sens ascendent pe termen scurt, aproape exclusiv ca urmare a acţiunii recente şi anticipate a unor factori pe partea ofertei şi uşor în sens  descendent pe cel de-al doilea segment al orizontului de proiecţie.

Incertitudinile şi riscurile asociate acestei perspective provin din mediul intern şi extern. Pe plan intern, acestea sunt sporite de conduita politicii fiscale şi de venituri, inclusiv în contextul incertitudinilor privind construcţia bugetului public pentru anul 2018, de perspectiva evoluţiei preţurilor administrate (gaze naturale, energie electrică) şi a celor volatile ale produselor alimentare.

Pe plan extern, relevante rămân incertitudinile şi riscurile legate de creşterea economică în zona euro şi pe plan global, de escaladarea unor tensiuni geopolitice, dar şi de deciziile principalelor bănci centrale (BCE, FED).

Date fiind evaluările actuale, informaţiile disponibile în prezent, dar şi noile surse de incertitudine, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât continuarea ajustării conduitei politicii monetare prin îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităţilor permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la +/- 1,00 puncte procentuale de la +/-1,25 şi gestionarea fermă a lichidităţii din sistemul bancar. Începând cu 8 noiembrie 2017, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit creşte la 0,75 la sută, iar rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) se reduce la 2,75 la sută. De asemenea, CA al BNR a decis menţinerea ratei de dobândă de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi, respectiv, în valută ale instituţiilor de credit.

Deciziile Consiliului de administraţie al BNR au ca scop asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile. Consiliul de administraţie subliniază că mixul echilibrat de politici macroeconomice şi progresul reformelor structurale sunt esenţiale pentru menţinerea stabilităţii macroeconomice şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor eventuale evoluţii adverse.

BNR monitorizează atent evoluţiile mediului intern şi internaţional, fiind pregătită să utilizeze toate instrumentele de care dispune.

Noul Raport trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 9 noiembrie 2017. Minuta deliberărilor privind adoptarea deciziei de politică monetară în cadrul şedinţei de astăzi va fi publicată pe website-ul BNR în data de 14 noiembrie 2017, la ora 15:00.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 8 ianuarie 2018.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO