• Leu / EUR4.9429
  • Leu / GBP5.8083
  • Leu / USD4.6098
Bănci și Asigurări

Un caz Wirecard în România? ASF susţine că City Insurance a raportat încă din 2017 că-şi ţine banii la o societate bancară din afară, dar controlul arată că asiguratorul din România nu avea nicio relaţie contractuală cu acea bancă. În joc sunt 125 mil. euro

Un caz Wirecard în România? ASF susţine că City Insurance a raportat încă din 2017 că-şi ţine banii la o societate bancară din afară, dar controlul arată că asiguratorul din România nu avea nicio relaţie contractuală cu acea bancă. În joc sunt 125 mil. euro

Autor: Mircea Nica

07.06.2021, 23:53 16016

Compania a raportat încă din anul 2017 disponibilităţi băneşti la o societate bancară cu care nu avea relaţii contractuale.

Controalele efectuate de Au­to­ritatea de Supraveghere Financiară (ASF) la City Insurance, liderul pieţei asigurărilor, au scos la lumină dovezi pri­vind o lipsă semnificativă de lichiditate a asigurătorului, care a fost aco­perită prin extrase de cont la o so­cietate bancară cu care compania, în fapt, nu ar fi avut raporturi con­tractuale, potrivit informaţiilor publi­cate de ASF în Monitorul Oficial.

Citiţi aici, de la pagina 13 la 31, decizia integrală ASF şi explicaţiile.

City Insurance, liderul pieţei asigu­rărilor, cu subscrieri de peste 2 mld. lei în 2020, a fost sancţionată de către ASF cu amenzi record, suspendarea ma­nage­mentului şi trecerea sub ad­mi­nis­trarea Fondului de Garantare a Asi­gu­ra­ţilor, valoarea cumulată a amenzilor pentru asigurător şi management depăşind 10,9 mil. lei.

„Aspectele de neconformitate cu­prin­se în cadrul celor trei rapoarte de con­trol permanent vizează, în principal, faptul că societatea a raportat încă din anul 2017 disponibilităţi băneşti la o so­cie­tate bancară. ASF a luat la cunoştinţă la data de 28.04.2021 despre faptul că între această societate bancară şi socie­tatea de asigurare nu au existat raporturi con­tractuale. Prin prisma acestei informaţii noi, ASF a efectuat ajustări ale fon­durilor proprii şi indicatorilor de solvabilitate pentru data de raportare 31.12.2020 (primul raport de control per­manent), respectiv ajustări ale activelor lichide raportate de societate în cadrul raportării suplimentare de lichiditate la data de 31.03.2021 (al doilea raport de control permanent), fiind constatate abateri grave de la prevederile legale“, potrivit informaţiilor publicate de ASF.

Ultimul raport de control permanent din data de 20 mai 2021 a vizat neconformităţi în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a măsurilor dispuse, dar şi de incidenţa asupra acestora a informaţiei noi deţinute de către ASF.

Această situaţie ar fi o urmare din anul 2016, când City Insurance se afla în dificultate financiară, fiind supusă unei proceduri administrative de redresare financiară.

„În vederea luării unor măsuri care să asigure fonduri proprii eligibile care să acopere SCR sau modificarea profilului de risc, a fondurilor proprii eligibile care să acoepre MCR şi coeficientul de lichiditate, City Insurance a prezentat extrase de cont emise de către o societate bancară din care rezultă faptul că asigurătorul dispune de disponibilităţi financiare necesare susţinerii actrivităţii şi îndeplinirii cerinţelor legale. De la deschiderea contului şi până în prezent, conducerea companiei, inclusiv pe perioada îndeplinirii calităţii de membru al organului de conducere al asigurătorului de către domnul Renato Szilagyi, a confirmat că aceste sume deţinute în cont sunt pe deplin disponibile companiei pentru a fi utilizate în cursul normal al activităţii“, conform informaţiilor publicate de ASF.


Cazul Wirecard

Cel mai mare procesator de plăţi din Germania, Wirecard, a raportat ani de zile că deţine 1,8 miliarde de euro în conturi la o bancă din Asia, dar în realitate nu a avut niciodată vreun ban acolo. Wirecard prezenta în fiecare an o simplă hârtie cu antetul băncii, prin care spunea că deţine acei bani. După descoperirea fraudei, Wirecard a intrat în faliment, fiind cel mai mare scandal din Germania din ultimele decenii.


Astfel, sumele au fost reflectate în evidenţa contabilă a societăţii, cu implicarea lui Renato Szilagyi. Ulterior, ASF a dispus o serie de măsuri pentru companie, ca urmare a controlului periodic ce a vizat perioada 2017-2019 şi s-a dispus un cuantum suplimentar al cerinţei de capital de solvabilitate (SCR) în valoare de 16,5 mil. euro pentru a diminua riscul de lichiditate identificat.

„În urma demersurilor efectuate de către ASF a rezultat că în evidenţele societăţii bancare nu a fost identificat contul cu numărul indicat de societate prin reprezentanţii săi legali, cont care apare pe extrasele de cont pe care societatea le-a pus la dispoziţia ASF, iar între această societate bancară şi City Insurance nu există relaţii contractuale.

În acelaşi timp, City Insurance invocă nulitatea raportului de control permanent sugerând, printre altele, că acesta a fost efectuat pe baza altor documente, că ASF a refuzat să comunice spre analiză documentul ce ar fi stat la baza constatării inexistenţei contului bancar, nelegalitatea acţiunilor întreprinse de funcţionarii ASF, atitudinea rău intenţionată, prejudicii morale şi materiale cauzate societăţii, încălcări ale prerogativelor Consiliului ASF.

Dan Odobescu, omul din spatele Vivendi International, principalul acţionar de la City Insurance

„Totodată, s-a comunicat că, în anexa aferentă raportării suplimentare de lichiditate la 31.03.2021, societatea a raportat active lichide în cuantum total de 773.483.399 lei, din care disponibilităţI în societatea bancară în valoare de 615,64 mil. lei, în creştere cu 68,57% faţă de 31.12.2020. S-a precizat că, potrivit informaţiilor transmise de societate, lichidităţile evidenţiate în societatea bancară provin din împrumuturi subordonate din partea acţionarului majoritar, Vivendi International (acordate în tranşe începând cu anul 2017), purtătoare de dobândă, în cuantum cumulat de 75 mil. euro la data de 31.12.2020“, se mai arată în informaţiile publicate de ASF.

Compania avea la finalul anului trecut în portofoliu dosare de daună RCA instrumentate, complete, întârziate la plată, cu o valoare constituită a rezervei de daună în cuantum de 101,38 mil. lei. De asemenea, în cursul lunii decembrie 2020, City Insurance a efectuat plăţi cu întârziere cu o valoare a despăgubirilor în cuantum de 21,4 milioane de lei.

 

FGA: Cererile pentru dosare de daună sau de plată a despăgubirilor trebuie transmise la City Insurance, nu la Fond

Orice solicitare sau cereri de deschidere de dosar de daună sau despăgubire vor trebui să fie adresate companiei City Insurance, nu Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA), potrivit informaţiilor publicate pe site-ul FGA. FGA va rămâne administrator temporar pentru City Insurance pentru o perioadă de patru luni, rolul Fondului fiind de a restabili situaţia financiară a asigurătorului şi de a asigura o conducere sănătoasă şi prudentă a activităţii.

„Orice solicitare cu privire la Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance trebuie adresată direct societăţii. De asemenea, cererile de deschidere dosar de daună/ cererile de despăgubire vor fi adresate City Insurance şi acestea vor fi soluţionate potrivit dispoziţiilor Legii 132/2017, respectiv a condiţiilor de asigurare, după caz. Orice cerere adresată FGA (de deschidere dosar de daună/de plată) nu va fi analizată, iar potrivit legii FGA nu are obligaţia de a redirecţiona aceste cereri către asigurător“, susţine FGA. În acelaşi timp, toate cererile de deschidere de dosar de daună sau de plată nu vor fi socotite ca fiind înăuntrul termenului de 90 de zile pentru cererile de deschidere a dosarului de daună sau în cazul cererilor de plată, nefiind îndeplinite condiţiile din legea 2013/2015, potrivit FGA.

Dispoziţiile Legii 213/2015 se aplică dacă societatea se află la finalul perioadei de redresare financiare şi începerea procedurii falimentului pentru solicitările dosarelor de daună, iar pentru despăgubiri, compania trebuie să fie aflată în faliment.

 
 

Cine este City Insurance şi cine se află în spatele celei mai mari companii de RCA, care a fost plasată de către ASF în administrarea temporară a Fondului de Garantare, iar managementul i-a fost ”decapitat”

City Insurance este liderul pieţei asigurărilor din România, iar acţonarul majoritar al companiei este Vivende International, având 85,5% din acţiunile City Insurance şi 14,46% din acţiuni aparţin altor acţionari persoane fizice şi juridice fără participaţii calificate, potrivit informaţiilor din raportul companiei.

De-a lungul timpului, compania şi-a întărit poziţia pe piaţa asigurărilor printr-o captare spectaculoasă a pieţei RCA, după faimoasele falimente ale Astra şi Carpatica. Astfel, datorită activităţii orientate pe zona asgiurărilor generale şi în principal pe zona RCA, care este în linie cu ponderile predominante din piaţă, în care 81% din piaţa asigurărilor este dominată de asigurările generale, City Insurance a reuşit să înregistreze creşteri susţinute în fiecare an a volumului de prime subscrise.

În anul 2020, un an plin de provocări, incertitudini şi blocaje, compania a depăşit un volum al subscrierilor de 2,3 mil. lei, în creştere cu peste 20% faţă de anul 2019.

Ce mai ştim despre City Insurance:

-este cel mai mare asigurător din piaţă, cu peste 2,3 mld. lei prime subscrise la final de 2020, dominând segmentul asigurărilor generale şi RCA

-societatea a fost înfiinţată în anul 1998 şi este singura companie de asigurări neafiliată unui grup internaţional

-din anul 2009 până în prezent compania şi-a majorat cota de piaţă de peste 64 de ori

-este sponsorul clubului de fotbal FCSB

- în 2020 a înregistrat o pierdere de 23,7 mil. lei, faţă de profitul de 41,9 mil. lei în 2019

-auditorul companiei este Grant Thornton Audit

-în anul 2017 a preluat conducerea întregii pieţe a asigurărilor  

-în anul 2012, structura acţionariatului companiei era formată din Vivendi International, în spatele căruia s-ar afla omul de afaceri Dan Odobescu, cumnatul fostului premier Adrian Năstase,  Muşat Nicolae, Coppola Fortuna, Pascale Cristian şi alţi acţionari

-Dan Odobescu a preluat controlul City Insurance la finalul anului 2012.

-În perioada 2004-2006, Dan Odobescu a condus Unita Asigurări, care în prezent este Uniqa Asigurări

-la finalul anului 2020, City Insurance avea active în valoare de peste 3,8 mld. lei, o valoare a capitalului social de 93,3 mil. lei, rezerve tehnice de 2,6 mld.lei, provizioane de 3,9 mil. lei.

-rezultatul tehnic al asigurătorului din subscrierile pe zona de asigurări generale s-a situat la un profit de 33,1 mil. lei, faţă de 80,1 mil. lei în 2019

-recent, City Insurance a fost scoasă la vânzare pentru investitorul olandez I3CP, care este axat pe definirea viitoarei mari creşteri din sectorul asigurărilor, reasigurărilor, gestionării activelor şi fintech

-managementul City Insurance a mai fost amendat de către ASF, cu o valoare cumulată a amenzilor de 3,8 mil. lei, fiecare membru al Consiliului de Supraveghere şi Directoratului companiei au fost amendaţi sume cuprinse între 450.000 şi 530.000 de lei. 

-din luna septembrie 2019 până în prezent, valoarea cumulată a amenzilor City Insurance a ajuns la peste 15 mil. lei

-pe zona asigurărilor generale, compania a înregistrat subscrieri de peste 2 mld. lei, iar pe segmentul RCA subscrierile au ajuns la peste 1,7 mld. lei în 2020

-principalele motive pentru sancţionarea City Insurance în ultimii ani au fost plata cu întârziere a despăgubirilor aferente dosarelor de daună RCA, încâlcări ale Legii 237/2015 constatate privind metologia de calcul al rezervelor tehnice, transmiterea cu întârziere a ofertei de despăgubire şi a constatărilor

Mircea Nica

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9429
Diferență: 0,0121
Ieri: 4.9423
Azi: 4.6098
Diferență: -0,2078
Ieri: 4.6194
Azi: 5.8083
Diferență: -0,1942
Ieri: 5.8196
Azi: 4.8066
Diferență: -0,0852
Ieri: 4.8107