Bănci și Asigurări

Ce s-a întâmplat cu conducerea Astra: Preşedintele directoratului companiei se ocupă de lichidare, în timp ce vicepreşedintele a plecat în brokeraj

Ce s-a întâmplat cu conducerea Astra: Preşedintele directoratului companiei se ocupă de lichidare, în timp ce vicepreşedintele a plecat în brokeraj

Autor: Anelis Baciu

08.02.2016, 07:00 2982
Doi dintre cei trei membri ai fos­tei conduceri executive a Astra Asigurări – compania falimentară a omului de afaceri Dan Adames­cu în prezent admi­nis­trată din rolul de lichidator ju­diciar pro­vizoriu de KPMG Restruc­tu­ring, au rămas în com­panie, ocupân­du-se astfel de închi­derea ope­raţiunilor.

Iulius Alin Buc­şa, preşe­din­tele di­rec­toratului, şi Nico­leta Dinu, membru al directoratului şi direc­tor juridic, sunt cei doi exe­cutivi care au rămas în com­panie, în timp ce cel de-al treilea mem­bru care completa directoratul, vice­pre­şedintele Cătălin Chiriac, a decis să pă­răsească asigu­ră­torul în dizolvare, dar să rămână în in­dus­tria de asigurări, el fiind din no­iem­brie anul trecut con­silier în cadrul bro­kerului Safety.

Chiriac a fost adus în direc­toratul Astra în 2012, fiind recrutat de Adames­cu de la rivalii de la Euroins, unde ocupa poziţia de director de subscriere.

Tot de la Euroins, unde a ocupat funcţia de director general până în 2012, a fost adus şi preşe­dintele directoratului Iulius Buc­şa. La numirea lui Bucşa la câr­ma Astra, compania era cel mai mare asi­gurător din piaţa lo­cală cu afa­ceri de circa un miliard de lei.

După  falimentul Astra, Alin Bucşa şi-a diminuat semnificativ şansele de a mai obţine vreodată o poziţie executivă într-o companie de asigurări, fiind greu de crezut că în eventualitatea în care ar fi numit pe o asemenea poziţie ar primi avizul Autori­tăţii de Supra­ve­ghere  Financiară pentru a-şi exercita atribuţiile.

Autoritatea de Supraveghere Finan­ciară a deschis proce­dura de di­zolvare a Astra Asigurări la fi­na­lul lunii august a acestui an după ce procesul de majorare a ca­pitalului cu suma de 425 mi­l. lei a eşuat. La momentul de­ciziei de faliment în cazul Astra compania avea afaceri de circa 800 mil. lei şi 1,8 milioane de clienţi. În prezent toate do­sa­rele de daună şi poli­ţele în vi­goare emise de Astra se află în gestiunea Fondului de Garantare a Asi­gu­ra­ţilor (FGA), care aşteaptă o hotărâre definitivă prinvind fa­li­mentul din partea in­stanţei jude­că­toreşti, în acest caz Tri­bunalul Bucureşti.

Pe de altă parte, li­chi­datorul ju­diciar provizoriu al Astra, KMPG caută cumpărători pentru vân­zarea portofoliului de asi­gu­rări rămas şi a demarat ela­bo­ra­rea strategiei de lichidare a companiei.

AFACERI DE LA ZERO