Bănci și Asigurări

Comitetul care supraveghează sănătatea financiară a României a solicitat implementarea recomandărilor FMI şi monitorizarea gradului de îndatorare a populaţiei la bănci

Comitetul care supraveghează sănătatea financiară a...

Autor: Ştefan Stan

25.09.2018, 17:17 564

Comitetul Naţional de Supraveghere Macroprudenţială, care are grijă de sănătatea financiară a României şi din care fac parte şi guvernatorul BNR, ministrul Finantelor, preşedintele ASF şi alţi înalţi oficiali, a avut a treia întâlnire din acest an, în care s-a discutat situaţia macro a României.

Comitetul, care este peste toate instituţiile statului, a solicitat BNR menţinerea ratei amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută şi monitorizarea evoluţiile privind îndatorarea sectorului populaţiei.

De asemenea, a solicitat BNR să realizeze reevaluarea semestrială şi să stabilească intervalul de referinţă de 12 luni pentru valorile medii ale indicatorilor în funcţie de care se determină amortizorul de capital pentru risc sistemic, precum şi nivelul la care instituţiile de credit aplică acest amortizor, respectiv nivelul individual şi/sau nivelul consolidat. În privinţa amortizorului pentru alte instituţii de importanţă sistemică (amortizorul O-SII) s-a discutat modul de implementare al acestuia în anul 2019. 

În cadrul şedinţei au fost discutate aspecte care vizează politica macroprudenţială, precum analiza periodică de recalibrare a amortizoarelor de capital şi implementarea recomandărilor care vizează politica macroprudenţială şi riscul sistemic prezentate în documentul Fondului Monetar Internaţional “Romania: Financial Sector Assessment Program”.