Bănci și Asigurări

CSA a retras autorizaţia şefilor Aviva pentru nereguli interne

CSA a retras autorizaţia şefilor Aviva pentru nereguli interne

Autor: Liviu Chiru

14.09.2010, 23:54 108

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a decis în august săretragă autorizaţiile acordate lui Bartos Janos, preşedinteleConsiliului de Administraţie al Aviva Asigurări de Viaţă, şi ShahRouf, fost director general şi membru al Consiliului deAdministraţie, după ce constatat o serie de nereguli, mergând pânăla raportarea de date contabile eronate privind activitatea din2008 şi 2009.

Deciziile, intrate în vigoare în august, au fost publicate înMonitorul Oficial.

Contactaţi de ZF, reprezentanţii Aviva nu au dorit să comentezeaceste informaţii.

Aceasta este una dintre cele mai dure sancţiuni aplicate deautoritatea de reglementare din asigurări în ultimii ani. Îngeneral, astfel de sancţiuni au mai fost aplicate pentruconducătorii unor companii care au intrat în administrare specială,precum Ardaf (în 2006), Euroasig (2009) sau KD Life anul acesta.Plasarea în administrare specială este cea mai dură sancţiune pecare CSA o poate lua împotriva unei companii, pasul următor, încazul în care situaţia nu se redresează, fiind declarareafalimentului.

Niciunul dintre cei doi conducători sancţionaţi nu se mai aflăîn ţară, deşi figurează încă la Registrul Comerţului cu posturiledeţinute în Consiliul de Administraţie.

În luna mai, conducerea executivă a Aviva Asigurări a fostpreluată de Mihai Popescu, 39 de ani, fost director de marketing alAlico Asigurări (fosta AIG Life).

Deciziile de revocare a autorizaţiilor au fost adoptate deConsiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) dupăanaliza unei note întocmite de o echipă de control a instituţiei,care a constatat, în cazul fiecărui administrator, nu mai puţin de34 de încălcări ale legislaţiei din domeniul asigurărilor, conforminformaţiilor publicate în Monitorul Oficial.

Echipa de control a CSA a constatat că Aviva, subsidiară agrupului britanic Aviva, nu a făcut dovada verificării clienţilorîn lista persoanelor suspecte înainte de încheierea poliţelor,prevăzută în două hotărâri de guvern referitoare la firmele şipersoanele suspecte de săvârşirea sau de finanţarea actelor deterorism. De asemenea, asigurătorul nu a făcut dovada pregătiriispecializate a persoanei responsabile cu prevenirea şi combatereaspălării banilor.

"Nu a fost transmis la CSA raportul din data de 2 octombrie 2008(transmis la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a SpălăriiBanilor) privind operaţiunile cu numerar, iar operaţiunea raportatăca tranzacţie cu numerar prezintă caracteristicile unei operaţiunisuspecte", se spune în decizii.

Controlul CSA a mai scos în evidenţă că operaţiunile contabilerealizate de societate au denaturat situaţiile financiare ale AvivaAsigurări de Viaţă pentru anii 2008 şi 2009. Compania a înregistratpierderi de 21,33 milioane de lei în 2008 şi de 13,45 milioane delei în 2009.

"Conturile contabile au fost utilizate în mod eronat, iar uneledintre acestea prezintă denumiri şi rulaje neconforme cufuncţionalitatea acestora", se arată în cele două decizii aleCSA.

În plus, Aviva Asigurări de Viaţă nu dispunea de reglementăriinterne privind constituirea şi menţinerea rezervelor tehnice, nu aconstituit corect rezerva de prime şi rezerva de daune, iar o partedin poliţele încheiate pentru clienţii noi nu aveau ataşatedocumente de identificare a acestora.

"Modul de constituire a rezervei de daune neavizate nu estefundamentat. În metodologia de calcul a rezervei de daune nu sedetaliază modul de constituire a rezervei de daună în cazulactivării clauzelor de scutire de la plata primelor şi nici modulde eliberare a acestei rezerve", se mai arată în decizii.

Totodată, compania nu a constituit rezerva matematică pentruprodusele de asigurare de viaţă legate de fonduri de investiţii(unit-linked) la nivelul unităţilor din cont sau nu a constituitrezerva pentru riscuri neexpirate pentru produsele de asigurareîncadrate în clasa A.I. - Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurăride viaţă suplimentare.

Shah Rouf a părăsit conducerea executivă a Aviva Asigurări laînceputul acestui an, preluând un post în cadrul grupului în SriLanka

AFACERI DE LA ZERO