Bănci și Asigurări

Erste: Afacerile din România vor merge mai bine din T4

Andreas  Treichl, CEO al Erste Group: Trimestrul trei încă va fi dificil, dar cred că trimestrul patru va fi deja foarte bun şi îmbunătăţirea va continua în 2012. Businessul nostru depinde foarte mult şi de psihologia oamenilor. În prezent, cred că există percepţii mai mult emoţionale decât factuale.

Erste: Afacerile din România vor merge mai bine din T4

Autor: Voican Razvan

01.08.2011, 00:07 694

BCR a raportat pe primele şase luni un profit net de 158milioane lei (37,8 mil. euro), ceea ce înseamnă o deteriorare cupeste 67% comparativ cu rezultatul net din aceeaşi perioadă aanului trecut.

Profitul din trimestrul doi a atins 82 milioane lei, fiind încreştere cu 7,8% faţă de primul trimestru, dar de trei ori mai miccomparativ cu perioada aprilie-iunie 2010.

"Trimestrul trei încă va fi dificil, dar cred că trimestrulpatru va fi deja foarte bun şi îmbunătăţirea va continua în 2012.Businessul nostru depinde foarte mult şi de psihologia oamenilor.În prezent, cred că există percepţii mai mult emoţionale decâtfactuale", afirmă şeful Erste.

Diferenţele notabile faţă de rezultatul din prima jumătate aanului trecut sunt scăderea cu 14% a veniturilor din dobânzi, la1,64 miliarde lei, şi scăderea cu 20% a venitului net dintranzacţionare, la 178 milioane lei. În primul semestru din 2010,veniturile din dobânzi şi cele din tranzacţionare crescuseră cu 10%şi respectiv 12%.

Perspectiva pe termen scurt a sistemului bancar rămâne dură, celpuţin pe segmentul de retail, atât timp cât nu cresc salariile şinu creşte siguranţa locurilor de muncă, afirmă Dominic Bruynseels,CEO al BCR. Iar în acest context, eforturile de creştere avolumelor de credite noi prin promoţii cu reduceri de preţ sereflectă imediat în mod negativ în rezultatul băncii.

"Scăderea câştigului din marja de dobândă a venit în principaldin faptul că am redus preţurile creditelor pentru a genera volume.Acesta este costul. Însă cererea e tot redusă până când oamenii nusimt mai mulţi bani în buzunar, până nu cresc salariile", adeclarat Bruynseels.

Dominic Bruynseels, CEO al BCR: Pe segmentul corporate începe să dea roade accentul pe care l-am pus în ultimul an pe relaţiile cu companii mari şi pe zona infrastructurii. Suntem pregătiţi să finanţăm lucrări pe 7 din 12 secţiuni din Coridorul IV, ceea ce va însemna mult capital de lucru, iar aceasta se va vedea în bilanţul BCR de anul viitor. Bancaavea la jumătatea anului un portofoliu total de credite de 48,9miliarde lei (circa 11,5 mld. euro), în creştere uşoară cu 0,6%comparativ cu decembrie 2010. Soldul creditelor pentru companii acrescut mai rapid, cu 4% în primele şase luni, în timp ce pe retails-a remarcat o creştere doar începând cu luna mai, spun oficialiiBCR.

Pe lângă nivelul redus al cererii de credite, costul risculuicontinuă să le dea dureri de cap bancherilor austrieci. BernhardSpalt, şeful riscului la Erste, nu este încă în măsură să anunţe otendinţă de scădere a presiunii provizioanelor la BCR.

"Vedem semnele începutului de revenire, dar economia încă e subpresiune şi ne aşteptăm ca nivelul costurilor cu riscul să semenţină ridicat anul acesta. Sesizăm însă o stabilizare şi nu credcă situaţia se va mai deteriora. În 2012 ne aşteptăm şi laîmbună­tăţirea situaţiei pe portofoliul de IMM-uri", explicăSpalt.

Privită distinct, conform raportărilor Erste, divizia retail şiIMM-uri din BCR a avut în prima jumătate a anului o contribuţienegativă de 3,3 milioane euro la rezultatul grupului, după ce înprima jumătate a anului trecut adusese un câştig de 57 milioaneeuro. Pe acest segment ponderea creditelor neperformante a atins unnou vârf de peste 19%, peste cel din Ungaria.

Totuşi, cheltuielile cu provizioane pentru riscul de credit,care în 2010 urcau puternic, cu aproape 25%, au scăzut cu 3% înprima jumătate a acestui an, la 946 milioane lei. Rata de acoperirecu provizioane şi garanţii a creditelor neperformante la nivelulgrupului BCR ajungea la 126% la sfârşitul lunii iunie.

Miza e pe proiectele de infrastructură

Bruynseels califică drept mai rea faţă de aşteptări situaţiaportofoliului de IMM-uri, segment care suferă în continuare dincauza cererii slabe. În schimb, şeful BCR remarcă o îmbunătăţirepeste aşteptări a calităţii portofoliului de credite de retail,prin scăderea nivelului neperformantelor ca urmare a politicii dinultimii ani de concentrare pe creditele cu garanţii.

"Pe segmentul corporate începe să dea roade accentul pe carel-am pus în ultimul an pe relaţiile cu companii mari şi pe zonainfrastructurii. Suntem pregătiţi să finanţăm lucrări pe 7 din 12secţiuni din Coridorul IV, ceea ce va însemna mult capital delucru, iar aceasta se va vedea în bilanţul BCR de anul viitor.Încasările din comisioane se vor vedea probabil din trimestrulpatru." BCR a avut în primul semestru venituri din speze şicomisioane de 455 milioane lei, în creştere cu 3,6% faţă deperioada corespunzătoare din 2010.

Şi Treichl are aşteptări mari de la proiectele de infrastructurăşi spre deosebire de acum un an, când era foarte vehement la adresapoliticilor economice de la Bucureşti şi a atitudinii claseipolitice faţă de criză, se declară acum mulţumit de evoluţiile dinRomânia.

"Sunt mulţumit să văd că se mişcă ceva, că se fac licitaţii şise atribuie contracte de infrastructură. Infrastructura,infrastructura, infrastructura - este cel mai important lucru caretrebuie să se mişte în România. Aştept să văd în lucru totCoridorul IV, Braşovul, Sibiul sunt foarte importante."

Activele totale au crescut cu aproape 6%

Activele totale ale BCR au crescut cu 5,6% în primele şase lunişi au ajuns la 72,4 miliarde lei, ceea ce înseamnă o cotă de piaţăde 20,7%. BCR şi-a majorat cota de piaţă cu aproape un punctprocentual faţă de nivelul din decembrie anul trecut.

Cota de piaţă pe credite a rămas stabilă la circa 20%, în timpce pe segmentul depozitelor populaţiei a crescut cu 0,3 puncteprocentuale, la 23,3%, datorită promoţiilor derulate de bancă. BCRavea la sfârşitul lunii iunie depozite atrase de la clienţiiindividuali şi companii în valoare totală de 37,9 mld. lei, încreştere cu 4,7% faţă de sfârşitul lunii martie. Oficialii BCRprecizează că depozitele de la clienţi rămân principala sursă definanţare a băncii, chiar dacă beneficiază şi de sprijinulbăncii-mamă de la Viena.

Erste deţine printr-o firmă pe care o controlează integral, EGBCeps Holding GmbH, 69,4% din capitalul BCR, dar şeful Erste areafirmat interesul ca grupul austriac să deţină 100% din acţiunilebăncii.

"Vrem 100%. Faptul că nu avem pachetul integral este o excepţiefaţă de majoritatea subsidiarelor. Dacă apare o oportunitate decreştere a participaţiei, sigur o vom folosi", a spus Treichl.

Circa 30% din acţiuni sunt deţinute de cele cincisocietăţi de investiţii financiare (SIF), care au astfelposibilitatea să blocheze decizii importante ale băncii, cum ar fimajorarea capitalului, pentru că este necesară o majoritate de 75%din capital pentru a adopta decizii importante. La începutulsăptămânii trecute, un grup de acţionari care deţin peste 5% dinacţiunile celor cinci SIF-uri a solicitat convocarea AGA în careconsiliile de administraţie ale acestora să fie împuternicite săceară listarea BCR.

Treichl spune însă că nu este de acord cu listarea băncii, încondiţiile în care grupul austriac s-a listat deja la Bursa de laBucureşti şi listarea unei subsidiare ar însemna o puternicălovitură de imagine pentru Erste. Prin contractul de privatizare,Erste Bank avea obligaţia să listeze BCR în cel mult trei ani de lafinalizarea preluării, respectiv luna octombrie 2009, listareafiind amânată cu doi ani în vara lui 2009.

"Până la urmă noi avem 100% din risc la BCR, dar nu şi 100%dintr-un profit care nici nu prea e. Dar eu ştiu că în cinci aniBCR va fi cel mai mare contributor la rezultatul grupului", a maiprecizat şeful Erste.

El s-a declarat totuşi mulţumit de faptul că rezultatul BCR arămas pozitiv după primele şase luni, în ciuda scăderii cu aproape68% faţă de 2010, având în vedere climatul economic dificil.

BCR înregistrase o pierdere de aproape 30 milioane lei întrimestrul patru din 2010 din cauza scăderii accentuate aveniturilor şi unui nivel ridicat de provizionare. Profitul net peîntreg anul 2010 a fost de 465 milioane lei, aproape la jumătatecomparativ cu nivelul de 871 milioane lei din 2009.

În trimestrul al doilea din acest an, profitul operaţional algrupului a urcat 5,5% în trimestrul al doilea faţă de primele treiluni, la 642,3 milioane lei (154 mil. euro) - ca rezultat alcreşterii marginale a venitului operaţional în combinaţie cuscăderea cheltuielilor operaţionale.

Pentru întregul semestru, însă, rezultatul operaţional atinge1,25 milioane lei (299 milioane euro), cu 23% mai mic faţă deperioada similară din 2010 (1,63 milioane lei, respectiv 391,2milioane euro), evoluţie pusă de bancă în special pe seamareducerii venitului operaţional.

Cu toate că BCR a înregistrat o scădere puternică a profituluinet semestrial, banca-mamă Erste continuă să raporteze rezultate încreştere la nivel de grup, cu un plus de peste 5 la sută în primajumătate a acestui an, până la 496,3 mil. euro. Creşterea estesusţinută de reducerea costului cu riscul de credit în Cehia,Slovacia şi Austria.

Credit de 56 mil. euro pentru PrimăriaVoluntari

BCR va împrumuta Primăria Voluntari cu 237 milioane lei (56 mil.euro) pe o perioadă de 20 de ani, bani care vor fi folosiţi pentrucofinanţarea unor investiţii şi refinanţarea datoriei autorităţiilocale. Contractul de împrumut a fost semnat în luna iunie, în urmaunei licitaţii la care au depus oferte BCR şi o altă bancă,potrivit datelor publicate pe portalul e-licitatie.ro. Comisioaneleşi dobânzile pe care le va plăti Primăria Voluntari pe perioadaîmprumutului se ridică la 204 milioane de lei. Împrumutul şicosturile asociate vor fi rambursate din sursele primăriei, precumşi din fonduri europene, se specifică în caietul de sarcini allicitaţiei. Primăria Voluntari estimează pentru acest an venituride 218 milioane lei, acestea urmând să crească uşor în 2012, la 223milioane lei.