Bănci și Asigurări

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a făcut anul trecut profit de 195 mil. lei

4,5 mld de lei erau disponibilităţile Fondului de Garantare a Depozitelor la finalul anului trecut, cu 807,8 mil. lei peste nivelul de la sfârşitul anului  2013.

4,5 mld de lei erau disponibilităţile Fondului de Garantare a Depozitelor la finalul anului trecut, cu 807,8 mil. lei peste nivelul de la sfârşitul anului 2013.

Autor: Claudia Medrega

19.08.2015, 00:04 211

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB), instituţia responsabilă cu despăgubirea clienţilor băncilor intrate în faliment, a înregistrat la sfârşitul anului trecut un profit brut de 195,2 mil. lei, în scădere cu 2,4% faţă de câştigul realizat în 2013.

Veniturile totale au fost de 210,6 mil. lei, cea mai mare parte provenind din dobânzi la depozitele la termen şi cupoanele fixe aferente titlurilor de stat aferente investirii resurselor financiare ale Fondului.

Cheltuielile totale ale Fondului au fost de 15,4 mil. lei, iar cheltuielile cu salarile au fost de aproape 10 mil. lei, reprezentând  aproape 65% din totalul cheltuielilor, potrivit datelor publicate în raportul anual al Fondului de Garantare a Depozitelor.

Fondul avea la finalul anului trecut disponibilităţi de 4,5 mld. lei cu 807,8 mil. lei peste nivelul de la sfârşitul anului  2013, bani cu care ar putea interveni pentru a despăgubi deponenţii în eventualitatea în care o bancă ar avea probleme.

Resursele financiare ale FGDB sunt formate, în principal, din contribuţiile şi cotizaţiile plătite de instituţiile de credit participante la Fond, profitul reinvestit aferent plasamentelor realizate de Fond, recuperările creanţelor corespunzătoare compensaţiilor plătite de FGDB deponenţilor garantaţi în cazul băncilor intrate în faliment şi încasările din remuneraţia primită de FGDB pentru activitatea sa de lichidator al băncilor în faliment.

În anul 2014, instituţiile de credit au contribuit cu 482,9 mil.  lei, cu 8% mai mult faţă de anul 2013 la fondul de garantare a depozitelor şi cu 131,2 mil. lei la fondul de restructurare bancară, în creştere cu 30,4% faţă de 2013.

Plasamentele efectuate de FGDB în anul 2014 au condus la obţinerea unui profit reinvestit în valoare de 193,3 mil. lei.

Valoarea maximă a compensaţiilor potenţiale corespunzătoare deponen­ţilor garantaţi persoane fizice a fost, la 31 decembrie 2014, de 117,3 mld. lei (91,2% din valoarea totală a depozitelor garantate ale persoanelor fizice), în creştere cu 4,7% faţă de finele anului 2013.

La aceeaşi dată, 99,8% din numărul total al deponenţilor garantaţi persoane fizice beneficiau de acoperire integrală întrucât depozitele acestora nu depăşeau plafonul de garantare.

Valoarea maximă a compensaţiilor potenţiale aferente deponenţilor garantaţi persoane juridice reprezenta, la 31 decembrie 2014, circa jumătate din valoarea totală a depozitelor garantate ale persoanelor juridice, respectiv 21,6 mld. lei.