Bănci și Asigurări

Fondul de Garantare are 4,5 mld. lei pentru despăgubiri dacă ar exista bănci cu probleme

Fondul de Garantare are 4,5 mld. lei pentru despăgubiri...

Autor: Claudia Medrega

26.08.2015, 00:06 540

Resursele Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) s-au majorat de aproape cinci ori în perioada 2008-2014, la 4,5 mld. lei, bani cu care ar putea interveni pentru a despăgubi deponenţii în eventualitatea în care o bancă ar intra în faliment.

Pe de altă parte, compensaţiile potenţiale s-au dublat în ultimii şapte ani, la aproape 140 mld. lei.

În această perioadă, în România nu s-au înregistrat probleme cu nicio instituţie de credit din sistem, astfel că nu a fost necesară intervenţia FGDB prin plata de compensaţii în favoarea deponenţilor garantaţi. Ultima obligaţie a fondului pentru astfel de plăţi pentru deponenţii băncilor în faliment a expirat, conform legii, în ianuarie 2010.

Resursele financiare ale FGDB sunt formate, în principal, din contribu­ţiile şi cotizaţiile plătite de băncile participante la fond, profitul reinvestit aferent plasamentelor realizate de fond, recuperările creanţelor pentru com­pensaţiile plătite de FGDB depo­nen­ţilor garantaţi în cazul băncilor intrate în faliment şi încasările din remuneraţia primită pentru activitatea sa de lichidator al băncilor în faliment.

Anul trecut, instituţiile de credit au contribuit cu aproape 483 mil. lei, cu 8% mai mult faţă de anul 2013, la fondul de garantare a depozitelor şi cu 131,2 mil. lei la fondul de restructurare bancară, în creştere cu 30,4% faţă de 2013.

Contribuţia anuală a fiecărei bănci se determină pe baza declaraţiilor transmise de către aceasta FGDB, calculându-se prin aplicarea a 0,3% asupra depozitelor garantate.

Pen­tru plafonul de garantare de 100.000 de euro, FGDB acoperea efectiv circa 81% din valoarea depozitelor garantate la 31 decembrie 2014. Un procent de 99,7% din numărul total al deponen­ţilor garantaţi de FGDB la sfârşitul anului trecut, persoane fizice şi persoane juridice, erau acoperiţi integral, deţinând depozite cel mult egale cu plafonul de garantare.

Valoarea depozitelor garantate a ajuns anul trecut la 171,5 miliarde de lei, cea mai mare parte fiind în lei, respectiv 109,4 mld. lei. Suma depozitelor de valori inferioare plafonului de garantare a fost în 2014 de 122,1 miliarde de lei (71,2% din valoarea totală a depozitelor garantate).

Gradul de acoperire a depozitelor garantate (eligibile) a fost de 2,4% anul trecut.

În cazul producerii unui faliment bancar sau al unui alt eveniment care să determine indisponibilizarea depozitelor la o instituţie de credit participantă, FGDB are obligeţia legală de a pune la dispoziţia deponenţilor garantaţi sumele reprezentând compensaţiile cuvenite în maximum 20 de zile lucrătoare de la data la care depozitele devin indisponibile.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24