Bănci și Asigurări

Gheţea: Limitarea creditului în valută nu trebuie făcută prin măsuri administrative

Gheţea: Limitarea creditului în valută nu trebuie făcută prin măsuri administrative

Autor: Marius Radu - Mediafax

17.06.2011, 16:47 323

Limitarea creditului în valută nutrebuie făcută prin măsuri administrative, fiind nevoie ca piaţa săfie lăsată să funcţioneze liber, iar băncile să-şi asume deciziilepe care le iau, a declarat vineri preşedintele Asociaţiei Române aBăncilor (ARB), Radu Gheţea.

"Părerea mea este că limitareacreditului în valută, dacă ar trebui făcută, nu trebuie să o facemprin măsuri administrative. Trebuie să lăsăm piaţa să funcţionezecorect", a spus Gheţea, întrebat cum comentează prevederile unuiproiect de regulament al BNR.

Gheţea a arătat că împrumuturileîn valută sunt recomandate persoanelor care au o acoperire aveniturilor tot în valută.

El a adăugat că speră ca până lafinele anului creditul de consum să urce cu 4-5%, în condiţiile încare criza economică este aproape de final.

"Mă bazez pe dorinţa oamenilor săducă o viaţă mai bună, de a avea o casă mai bună, de a avea omaşină sau o vacanţă mai bună. Toate aceste lucruri au fostînfrânate în timpul crizei, iar acum criza este pe sfârşite", a maispus Gheţea.

El a menţionat că, neavândcunoştinţă de respectivul proiect de regulament, nu vorbeşte încalitate de preşedinte al CEC Bank sau al ARB.

Potrivit unui proiect deregulament elaborat de BNR, creditele de consum ar putea avea oscadenţă de cel mult cinci ani, iar clienţii trebuie să aducăgaranţii de 133% din valoarea împrumutată, în timp ce laîmprumuturile imobiliare în euro avansul va fi de cel puţin30%.

Astfel, banca centrală are învedere limitarea maturităţilor la creditele de consum la cel multcinci ani, faţă de 20 de ani perioada maximă practicată în prezentpe piaţa bancară pentru creditele de nevoi personale cuipotecă.

BNR doreşte să delimiteze clararia de definire a crediteolor imobiliare, care va cuprindefinanţările pentru care se constituie garanţie imobiliară şi suntdestinate exclusiv cumpărării unui imobil (casă/teren), construiriiunui imobil, sau amenajării/extinderii unei locuinţe.

Creditele de consum cu ipotecă vorfi tratate la fel ca orice alt credit de consum.

În cazul creditelor de consumpentru cumpărarea de bunuri, clientul trebuie să dispună de unavans de 20% din valoarea bunului achiziţionat şi o garqanţie reală(în general ipotecară) sau personală (de exemplu poliţă deasigurare) de 133% din suma împrumutată.

De asemenea, în cazul creditelorde consum cu alte destinaţii, debitorul persoană fizică va prezentao garanţie reală sau personală de 133% din valoareaîmprumutului.

Pentru creditele imobiliare,debitorul va deţine un avns de cel puţin 20% din valoareaimobilului la finanţările în lei, de 30% pentru creditele în euroşi de 40% în cazul finanţărilor în alte devize străine.

Băncile vor fi obligate, ca şipână în prezent, să elaboreze scenarii de risc astfel încât gradulde îndatorare să nu depăşească pe întreaga perioadă până lascadenţă nivelul maxim stabilit de normele proprii definanţare.

Pentru fundamentarea niveluluiîndatorării, băncile vor face simulări pe baza celei mai mari ratede dobândă practicate pentru accel tip de credit în perioada martie2007 - martie 2011.

De asemenea, la creditele învalută se va calcula gradul de îndatorare în funcţie de cea maiamplă depreciere din perioada de referinţă.

La începutul lunii aprilie,guvernatorul BNR Mugur Isărescu a anunţat într-un interviu acordatMEDIAFAX că banca centrală pregăteşte măsuri speciale, cel maiprobabil prudenţiale, de descurajare a creditării în valută pentrupersoanele cu venituri în lei, în linie cu tendinţa de reglementareexistentă la nivel european.

De altfel, în perioada de exploziea creditului în valută din 2005 - 2008, BNR a avut mai multereglementări prin care a încercat temperarea finanţărilor în devizestrăine.

La finele lunii aprilie, crediteleîn valută acordate de bănci însumau echivalentul a 128 de miliardelei, cu 64% mai mult decât soldul împrumuturilor în lei, care secifra la 78,23 miliarde lei.

Cu toate acestea, restanţele lacreditele în valută sunt aproape similare cu nivelul restanţelor lafinanţările în lei, respectiv 9,6 faţă de 8,4miliardelei.

Împrumuturile în valută acordatepopulaţiei totalizează 63 de miliarde lei, din care 35 de miliardelei reprezintă credit de consum şi 26 de miliarde lei crediteimobiliare.

Structura finanţărilor în leiacordate populaţiei este dominată de creditele de consum, careînsumează aproape 26 de miliarde lei dintr-un total de 35 demiliarde lei.

AFACERI DE LA ZERO