Bănci și Asigurări

UniCredit a calculat averea românilor: deţinem o avere financiară de 26 miliarde de euro. Cehii au 68 de miliarde de euro

UniCredit a calculat averea românilor: deţinem o avere financiară de 26 miliarde de euro. Cehii au 68 de miliarde de euro

Românii au în medie cele mai mici averi din regiune, calculează UniCredit

Autor: Liviu Chiru

07.06.2011, 23:35 956

Fiecare român are în medie o avere financiară - calculată cadiferenţă între plasamentele financiare şi datoriile la bănci - de1.182 de euro, fiind astfel la coada clasamentului între ţările dinregiune, arată un raport al grupului italian UniCredit.

Cel mai aproape se situează populaţia din Kazahstan, undefiecare om are o avere financiară de 1.460 de euro sau Bulgaria, cu1.274 de euro. În Polonia, o ţară cu care analiştii comparăfrecvent situaţia României, averea financiară netă a fiecăruilocuitor trece de 4.000 de euro.

"Pefondul unei precauţii cres­cute a populaţiei faţă de îndatorare şireluarea creşterii veniturilor, averea financiară netă a populaţieiar trebui să urce în continuare spre 20% din Produsul Intern Brutîn 2012, peste nivelurile de dinaintea crizei", spune Rozalia Pal,economist în cadrul grupului UniCredit.

Inclusiv raportată la dimensiunea economiei, averea populaţieieste redusă în România faţă de ţările din regiune. Astfel, avereapopulaţiei va urca anul acesta la un nou vârf de 18,9% din ProdusulIntern Brut (PIB), în special datorită economisirii mai mari, întimp ce îndatorarea va stagna. Aceasta plasează din nou România înaceeaşi linie cu Kazahstanul şi la o distanţă considerabilă dePolonia, unde averea populaţiei ar urma să se ridice la 39% dinProdusul Intern Brut.

Activele financiare ale populaţiei - reprezentate de depozitelebancare, investiţiile în acţiuni pe bursă sau plasamentele înfondurile mutuale şi de pensii - ar trebui să urce la 39,6% din PIBanul acesta, cu două puncte peste nivelul din 2010. În paralel, vacontinua procesul de ajustare a datoriilor - reprezentate în ceamai mare parte de creditele bancare - care vor coborî la 20,7% dinPIB, de la 21,2% anul trecut.

Depozitele bancare rămân principalul instrument de economisire,ponderea lor coborând însă la 59% din activele financiare anulacesta, de la 63% în 2010. Vor câştiga teren în schimb plasamentelela bursă, care vor ajunge să reprezinte 34%. Ponderileplasamentelor în fonduri mutuale, a investiţiilor în poliţe deasigurare sau fonduri de pensii rămân însă marginale, la 2%-3%fiecare.

"Expunerea mare faţă de o piaţă bursieră foarte volatilă a fostprincipala responsabilă de declinul şi revenirea activelorfinanciare ale populaţiei în 2008 şi respectiv 2009. Anul 2010 s-adovedit relativ stabil, cu o creştere a indicelui BET de 12%",precizează Pal. Ea consideră însă că plasamentele în fondurimutuale vor fi tot mai atractive (ponderea lor ar urma să creascăla 3% la anul), mai ales că dobânzile plătite de bănci pentrudepozite sunt pe o tendinţă accentuată de scădere.

Pe partea de datorii, Pal se aşteaptă ca împrumuturile ipotecaresă continue creşterea din anii trecuţi, susţinute din nou deprogramul guvernamental "Prima casă", în timp ce creditul de consumrămâne slab.

AFACERI DE LA ZERO