Burse - Fonduri mutuale

ASF a amendat firma de brokeraj Equity Invest şi i-a interzis să mai facă tranzacţii Forex

Foto Adrian Cojocaru

Foto Adrian Cojocaru

Autor: Adrian Cojocar

24.02.2014, 19:50 3019

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a amendat firma de brokeraj Equity Invest şi pe doi conducători ai acesteia cu suma totală de 83.514 lei (circa 18.600 de euro) şi a suspendat timp de cinci ani activitatea acestei firme pe piaţa Forex/CFD după ce în urma unui control a descoperit mai multe nereguli.

„Se sancţionează S.S.I.F. Equity In­vest S.A cu amendă în cuantum de 33.541 lei reprezentând 10% din cifra de afaceri realizată în anul financiar 2012 şi interzicerea desfăşurării acti­vi­tă­ţilor realizate în afara pieţelor regle­men­tate şi sistemelor alternative de tran­zacţionare, cu sau în legătură cu instru­mente de tip Forex/CFD, inclusiv în baza unor contracte tip introducing broker sau white label, pentru o pe­rioa­dă de 5 ani“, se arată în decizia ASF.

Arbitrul pieţei a mai amendat cu câte 25.000 de lei pe Daniel Georgian To­mescu, reprezentant al com­par­ti­men­tului de control intern al Equity In­vest, şi Cătălin Gheorghe Buşa, con­du­cător al societăţii, şi le-a interzis să mai activeze pe piaţă timp de trei ani.

Printre neregulile descoperite de ASF se numără faptul că Equity Invest nu îi informa pe clienţi despre riscurile inves­tiţiilor pe Forex sau alte instru­mente în marjă de tip CFD şi acţiona drept contrapartidă la tranzacţiile pe care clienţii le derulau, ceea ce înseam­nă că banii pe care îi pierdeau clienţii reveneau societăţii. În acelaşi timp, Equity Invest avea de pier­dut atunci când un client câştiga pe Forex, fapt ce re­prezintă un conflict de interese major, mai ales că produsele res­pective sunt promovate agresiv de personalul de vânzare al firmelor de Forex.

„Având în vedere faptul că socie­tatea a încheiat tranzacţii în calitate de con­traparte cu clienţii, în condiţiile existenţei unui conflict de interese, fără informarea şi acordul prealabil al acestora, fapta constituie practică frau­du­loasă. Din analiza cererii de des­chidere de cont a unui client al socie­tăţii se constată că aceasta nu cuprinde ru­brici sau informaţii referitoare la nive­lul de risc acceptat de client, fiind încăl­cate prevederile art. 113 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Equity Invest a utilizat con­tu­rile de clienţi pentru efectuarea unor chel­tuieli proprii, respectiv pentru efec­tuarea unor transferuri către un par­te­ner extern, neutilizând aceste conturi în mod corespunzător conform destinaţiei lor“, se mai arată în decizia ASF.

Anul trecut un grup de persoane a preluat controlul societăţii de brokeraj Equity Invest, autorizată de ASF (fosta CNVM), ca să ofere servicii de inter­me­diere bursieră. După ce au preluat firma de bro­keraj, aceştia au început o campanie agre­sivă de atragere a clienţilor în tran­zacţii riscante de tip Forex, instrumente de tip CFD şi alte investiţii în acţiuni in­t­er­naţionale sub umbrela Equity Invest.

După ce în ultimii ani au fost mai multe scandaluri legate de tranzacţiile pe Forex oamenii au devenit reticenţi la astfel de tranzacţii.

Equity Invest s-a folosit de „eticheta“ de firmă de brokeraj reglementată de ASF pentru a câştiga încrederea clienţilor şi ai atrage în tranzacţii de tip Forex, care nu au legătură cu activitatea celor mai mulţi intermediari de pe piaţă, activitatea acestora din urmă cânstând în principal în intermedierea tranzacţiilor cu acţiuni pe bursa de la Bucureşti. Acest lucru a stârnit nemulţumiri mari în piaţă, deoarece firmele de brokeraj care fucţionează exclusiv pe bursa românească reclamau că brokerii de la Equity Invest folosesc trucuri de vânzări şi sunt mult mai agresive în promovare.

De exemplu ASF nu le permite brokerilor să le promită potenţialelor clienţilor anumite randamente pentru a îi atrage pe bursă. Totodată, o firmă de brokeraj tradiţională, pentru a atrage un client, trebuie să-l convingă să vină la sediul firmei, să-i facă un profil de risc şi să-i explice riscurile privind investiţiile în acţiuni înainte de a realiza tranzacţii.

În schimb firmele care promovează platforme Forex le propun potenţialilor clienţi să-şi deschidă conturi de tranzacţionare online şi să tranzacţioneze pe Forex cu riscuri foarte mari, cauzate de levierul pe care îl presupun aceste tranzacţii, de obicei câştigurile şi pierderile fiind amplificate de 100 de ori sau chiar de 200 de ori faţă de o tranzacţie obişnuită pe bursă.

Potrivit ordonanţei ASF, Equity Invest nu includea în contractele de prestări de servicii încheiate cu clienţii menţiuni şi clauze referitoare la suportarea de către client, respectiv încasarea de către societate, a sumelor reprezentând swap.

De asemenea, Equity Invest a delegat activitatea de promovare a serviciilor de investiţii financiare prestate către persoane neautorizate să efectueze acest tip de operaţiuni.

„Se reţine faptul că în perioada ianuarie – octombrie 2013, Equity Invest S.A. a realizat în mod organizat, frecvent şi sistematic tranzacţii pe cont propriu prin executarea ordinelor clienţilor în afara pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacţionare. În aceste condiţii, se constată faptul că Equity Invest a acţionat în calitate de operator independent pentru instrumente financiare de tip CFD, nerespectând obligaţia de notificare prealabilă a ASF şi de a solicita eliberarea atestatului privind confirmarea acestei calităţi“, mai spun reprezentanţii ASF.

În mod normal ASF nu are dreptul de a reglementa activitatea firmelor care oferă servicii de tip Forex, amenzile aplicate de arbitrul pieţei reprezentanţilor Equity Invest datorându-se faptului că aceasta era o firmă de intermediere financiară care activează pe bursă, iar activitatea pe piaţa Forex era considerată ca fiind una conexă celei de bază.

În România, fenomenul Forex a luat amploare în ultimii ani, fiind susţinut în principal de firme de apartament, care acţionează ca „introducing broker“ pentru platforme de tranzacţionare internaţionale, care nu sunt reglementate în niciun fel şi care practică un marketing agresiv pentru a atrage clienţi. Majoritatea clienţilor acestor firme ajung însă să-şi piardă banii, din cauză că nu au suficiente cunoştinţe privind instrumentele pe care le tranzacţionează şi riscurile asociate.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 25.02.2014

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO