Burse - Fonduri mutuale

BRK Financial Group despre investiţia la Gabriel Resources: În 2019 şi 2020 am subscris în plasamente private dat fiind profilul investiţional atractiv. Cumulat cu operaţiunile de atunci şi plasamentul recent, BRK ar înregistra o pierdere de 93.000 de dolari din toate operaţiunile speculative cu acest emitent

Monica Ivan, CEO BRK

Monica Ivan, CEO BRK

Autor: Liviu Popescu

13.03.2024, 10:40 5613

Casa de brokeraj BRK Financial Group (simbol bursier BRK), listată la Bursa de Valori Bucureşti şi la care acţionari persoane fizice au 74% iar restul sunt investitori persoane juridice, a publicat miercuri dimineaţă la 10:00 o informare pentru investitori cu privire la investiţia la Gabriel Resources având în vedere “interpretările din spaţiul public precum şi întrebările primite din partea presei, acţionarilor şi a investitorilor”.

Informarea publicată de casa de brokeraj BRK pe bvb.ro are 3 pagini prin care BRK detaliază investiţia la Gabriel Resources, istoricul, instrumentele prin care a luat expunere şi pierderea de circa 93.000 de dolari prin toate operaţiunile speculative derulate pe acest emitent.

ZF a discutat ieri cu Monica Ivan, CEO BRK, şi a publicat aici un scurt interviu: https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/monica-ivan-ceo-societatii-brokeraj-brk-financial-group-investitia-22291828

Informarea BRK de astăzi poate fi citită integral mai jos:

Având în vedere faptul că în spaţiul public au apărut diverse interpretări ale informaţiilor cuprinse în cadrul raportului curent nr. 1337/08.03.2024 cu privire la deţinerea unei cantităţi de 1.266.350 acţiuni emise de compania Gabriel Resources Ltd, şi a 2.043.256 warrant-uri, precum şi întrebările primite din partea acţionarilor, investitorilor şi a presei, BRK Financial Group aduce următoarele clarificări şi lămuriri suplimentare.

1.         Compania Gabriel Resources a apărut în peisajul investiţional autohton acum mai bine de 10 ani, cu profilul unei companii care derula proiectul minier de la Roşia Montană.

2.         Ulterior, în anii 2019 şi 2020, Gabriel Resources a derulat plasamente private, adresate investitorilor calificaţi, şi în care BRK Financial Group a subscris în nume propriu, având în vedere profilul investiţional atractiv: se ofereau acţiuni nou emise, la un preţ preferenţial (mai mic decât preţul pieţei), suplimentar se emitea o anumită cantitate de warrant-uri cu titlu gratuit şi cu preţul de exercitare superior preţului pieţei şi cu o scadenţă îndepărtată, dar în acelaşi timp acţiunile dobândite în cadrul plasamentului privat erau blocate de la transfer (şi implicit tranzacţionare) pentru o anumită perioadă de 4-6 luni.

Cu alte cuvinte, catalizatorii investiţionali proveneau în principal din discountul faţă de preţul pieţei şi warrant-urile suplimentare cu scadenţa îndepărtată, care acopereau o posibilă finalitate a "Litigiului" iniţiat la Centrul Internaţional pentru Soluţionarea Litigiilor Investiţionale (ICSID), sub numărul ARB/15/31 din data de 21.07.2015.

Prezentăm în analitic detaliile tehnice ale celor 2 plasamente private la care BRK a subscris:

2.1 "Plasamentul privat nr.1" derulat în august 2019, în cadrul căruia BRK a subscris suma de 500.000 USD, în contrapartidă căreia a primit: (i) 2.043.256 acţiuni la preţul de 0.3225 CAD, total 658.950 CAD (ii) 2.043.256 warrant-uri cu preţul de exercitare 0.645 CAD şi maturitatea 23.08.2024. BRK a lichidat aceste detineri în perioada aprilie-mai 2020, la un preţ mediu de 0.53 CAD pe acţiune, încasând suma de 1.073.631 CAD, marcând un profit de 414.681 CAD (Ă63%) şi rămânând cu cele 2.043.256 warrant-uri cu preţul de exercitare 0.645 CAD şi maturitatea 23.08.2024.

2.2 Întrucât a marcat un profit consistent în cadrul Plasamentului privat nr.1, BRK a subscris şi în cadrul "Plasamentului privat nr.2" derulat în decembrie 2020, suma de 500.000 USD, în contrapartidă căreia a primit: (i) 2.532.697 acţiuni la preţul de 0.26 CAD, total 658.501 CAD (ii) 1.266.350 warrant-uri cu preţul de exercitare 0.39 CAD şi maturitatea 16.12.2023. BRK a lichidat aceste detineri în perioada iunie-decembrie 2021, la un preţ mediu de 0.2545 CAD pe acţiune, încasând suma de 644.614 CAD, marcând o pierdere de -13.887 CAD (-2,1%) şi rămânând cu cele 1.266.350 warrant-uri cu preţul de exercitare 0.39 CAD şi maturitatea 16.12.2023.

3.         În 15.09.2023, Gabriel Resources a anunţat printr-un comunicat de presă că "Tribunalul arbitral ICSID … a declarat că procedurile s-au încheiat … şi … conform Regulii 45 din Regulile de arbitraj ICSID, Tribunalul trebuie să emită decizia sa finală părţilor în termen de 120 de zile de la încheierea procedurii, la care se adaugă o perioadă de graţie de maxim 60 de zile". Cu alte cuvinte, un prim termen de pronunţare era 13/01/2024, iar un termen maxim ar fi putut fi 13/03/2024.

4.         BRK a decis să exercite (să convertească în acţiuni) cele 1.266.350 warrant-uri deţinute ca efect al Plasamentului privat nr.2 şi să decidă să cumpere (să subscrie) 1.266.350 de acţiuni la preţul de 0.39 CAD pentru care a plătit suma de 493.877 CAD, bazându-se în special pe anunţul companiei Gabriel Resources şi citat la punctul 3.

Această operaţiune a avut loc în 14/12/2023, cu 2 zile înainte de expirarea warrant-urilor. De asemenea, BRK a păstrat cele 2.043.256 warrant-uri, ca efect al Plasamentului privat nr.1 cu preţul de exercitare 0.645 CAD şi maturitatea 23.08.2024, aşteptând un moment apropiat de scadenţă lor, pentru a lua o decizie privind exercitarea/neexercitarea lor.

5.         Ca efect al operaţiunilor descrise la punctele 2.1 şi 2.2, respectiv profit şi pierdere marcată, BRK a înregistrat în execuţiile financiare 2019-2021 un profit cumulat de 400.794 CAD.

Ca efect al investiţiei existente menţionate la punctul 4, presupunând că cele 1.266.350 acţiuni valorează zero, BRK ar înregistra o pierdere pe poziţia curentă de -493.877 CAD. Cumulând operaţiunile din anii 2019-2021 cu cea din decembrie 2023-martie 2024, BRK ar înregistra un rezultat cumulat de -93.083 CAD din toate operaţiunile speculative derulate pe emitentul Gabriel Resources.

Pentru claritate, reiterăm faptul că warrant-urile au fost dobândite cu titlu gratuit, deci nu au implicat un cost, iar în neexecutarea lor nu implică niciun cost/penalizare.

Nu există impact financiar ca urmare a neexecutării warrant-urilor, acestea oricum având valoare 0 din raţiuni de valoare matematică (valoarea lor teoretică era 0, până în momentul când intrau în bani) sau din factori de risc (factorul timp până la maturitate Ă volatilitatea ridicată Ă lichiditatea scăzută a acţiunilor Gabriel Resources).

Calculul vehiculat, conform căruia BRK a pierdut din această operaţiune suma de 1.101.724 CAD (cifra determinată prin calculul expunerii la preţul de referinţă din data de 7 martie) este greşit, întrucât BRK a intrat efectiv în posesia acţiunilor în 9 ianuarie 2024 (data decontării), la preţul de 0.39 CAD şi nu a apucat să reflecteze în vreo raportare interimară diferenţa (nemarcată) dintre 0.39 CAD (preţul de cumpărare) şi 0.87 CAD.

6.     BRK a decis să publice un raport curent în data de 8 martie 2024, ca reacţie la comunicatul postat de Gabriel Resources în data de 7 martie prin care a anunţat că a fost informat de către ICSID că urmează să se pronunţe o Hotărâre “în această vineri” (08.03.2024). Anterior acestui moment, acest pachet nu intra în pragul de semnificaţie, pentru emiterea unui raport curent. Intrarea în pragul de semnificaţie am reevaluat-o după comunicatul Gabriel Resources din data de 7 martie.​

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO