Burse - Fonduri mutuale

Broker francez: Aş investi la Bucureşti acum, nu la Paris

Broker francez: Aş investi la Bucureşti acum, nu la Paris

Gilles Boyer, preşedintele Comi­te­tului Director al Assya Group

Autor: Roxana Pricop

25.11.2011, 09:00 2271

Gilles Boyer, preşedintele Comi­te­tului Director al Assya Group, com­pa­nie financiară recent intrată pe piaţa lo­ca­lă, spune că România şi statele din re­giunea Europei de Est sunt ţinte de in­ves­tiţii mai bune decât Franţa graţie perspec­tivelor mai mari de creştere eco­no­mică şi gradului redus de îndatorare.

"Analizele macroeconomice ne ara­tă că statele din Europa de Est, aşa cum este România, au un potenţial de creş­te­re ridicat, iar gradul de îndatorare este re­dus în comparaţie cu statele mature, aşa cum este Franţa. Aş investi la Bucu­reşti acum, nu la Paris, pentru că atunci când pie­ţele îşi vor reveni, Europa de Est va con­duce creşterea", a spus Gilles Boyer, preşedintele Comitetului Direc­tor al Assya Group cu sediul la Paris şi direc­tor executiv al diviziei de brokeraj a gru­pului Gilles Boyer.

Datoria publică a României este de 37% din PIB, în timp ce datoria publică a Franţei este de 87% din PIB, perspec­ti­vele de creştere pentru zona euro pen­tru 2012 fiind de 0,4%, în timp ce esti­mă­rile Eurostat sunt de un plus de 2,1% pentru economia locală.

Grupul francez Assya Compagnie Fi­nan­ciere a intrat pe piaţa românească prin subsidiara Bergmann & Partners şi vi­zează dezvoltarea pe servicii de con­sul­tanţă în investiţii şi administrarea ave­rilor private ale antreprenorilor ro­mâni. Com­pa­nia, cu active de peste 2 mld. euro în ad­ministrare, are sediul cen­tral la Paris şi bi­rouri în nouă ţări, prin­tre care Luxem­burg, Belgia, Israel, El­veţia, cel mai re­cent deschis fiind cel de la Bucureşti.

"Sunt români care au banii în străinătate şi vrem să le oferim ocazia să îi investească. Vrem să folosim serviciile custozilor locali pentru a ne ajuta clienţii să poată tranzacţiona produse financiare străine. Pentru început ne vom axa pe antreprenori, pe cei care vor să se dezvolte, dar care au nevoie de susţinere financiară. Dar ne vom adresa şi clien­ţi­lor din private banking, instituţiilor finan­ciare, fondurilor de pensii, celor de in­vestiţii, băncilor şi firmelor de bro­keraj", a spus Tudor Iliescu, partener la fir­ma de consultanţă Bergmann & Partners.

AFACERI DE LA ZERO