Burse - Fonduri mutuale

Bursă. Elefant a emis obligaţiuni în 2021 având capitaluri proprii negative de 23 mil. lei şi datorii de 118 mil. lei. În prospectul de listare, retailerul menţiona posibilitatea dizolvării societăţii

Bursă. Elefant a emis obligaţiuni în 2021 având...

Autor: Tibi Oprea

12.02.2024, 07:21 1336

Legea 31 spune că dacă în urma unor pierderi anuale activul net s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social, acţionarii trebuie convocaţi de îndată pentru a decide dacă societatea va fi dizolvată La final de 2020, Elefant avea minus 23 mil. lei activ net la 65 mil. lei capital social În dosarul privind insolvenţa, apar creditori ca Patria Bank, Grup Editorial Litera, Cargus sau Rompetrol Downstream.

Valul de listări de acţiuni şi obligaţiuni din 2020 şi 2021 i-a buimăcit pe o parte din investi­tori, care nu au mai fost atenţi la cifrele prezen­tate în memorandumu­rile de listare. Astfel, odată cu societăţi care înaintau rezultate şi pers­pective solide, au ajuns să fie emi­tenţi şi unele com­panii pentru care bilan­ţurile scârţâiau.

Acesta este şi cazul retailerului online Elefant.ro, care, după ce s-a finanţat prin obligaţiuni de 7,7 mil. lei în 2018 ajunse ulterior la scadenţă, a venit cu încă un plasament privat de 17,5 mil. lei la final de 2021, cu o dobândă anua­lă de 9%. Com­pania pre­zenta însă în pros­pectul celei de-a doua oferte capitaluri proprii nega­tive de 23 mil. lei şi da­torii de 118 mil. lei la final de 2020 şi menţiona tot­oda­tă cuvântul „di­zol­vare“.

„Grupul a înre­gistrat o pierdere netă de 1.887.389 lei şi o pierdere reportată de 111.746.608 lei în anul financiar în­che­iat la 31 decembrie 2020, în timp ce capita­lurile proprii, aşa cum sunt acestea pre­zentate în situaţia conso­lidată a poziţiei financiare, sunt negative, fiind în valoare de 23.173.268 de lei. În acest context, Societatea a raportat active nete totale (adică active totale minus pasive totale) de o valoare mai mică decât jumătate din capitalul social al Societăţii, situaţie care, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, republicată („Legea Societăţilor“), declanşează consecinţe care pot merge, în anumite situaţii rar întâlnite, până la dizolvare“, apare în prospect.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO