Burse - Fonduri mutuale

Care sunt calculele din spatele consolidării valorii nominale a acţiunii SIF Moldova

Costel Ceocea, preşedintele şi directorul general al SIF Moldova

Costel Ceocea, preşedintele şi directorul general al SIF Moldova

Autor: Roxana Pricop

18.11.2015, 00:03 2031

SIF Moldova este prima SIF care încearcă să rezolve problema celor cinci milioane de cuponari prin consolidarea valorii nominale a acţiunii de la 0,1 lei la 2,5 lei. Mulţi dintre cuponari nu ştiu nici după 20 de ani de la înfiinţarea SIF-ului că sunt acţionari, unii au uitat sau nu sunt preocupaţi pentru că deţin doar câteva acţiuni, alţii chiar au murit, iar aceste „conturi dormante“ îngreunează struc­tura acţionariatului.

Situaţia se va complica şi mai mult de la anul, când, potrivit noului Cod fiscal, inves­ti­torii vor plăti CASS de 5,5% pentru veniturile din dividende. Pentru venituri din dividende se plăteşte CASS de 5,5% (58 lei) aplicat sala­riului minim pe economie. Pentru acţionarii care primesc dividende mai mici, pentru că deţin doar câteva acţiuni, decât suma de plată a CASS şi care nu au alte venituri apar im­pedimente privind accesul la serviciile publice de sănătate, din cauza neplăţii CASS şi a lipsei de informare din partea autorităţilor fis­cale privind această obligaţie de plată, po­trivit reprezentanţilor SIF Moldova.

La 31 decembrie 2014, SIF Moldova avea  5,7 milioane de acţionari per­soane fizice, mare parte dintre aceştia pro­ve­nind din urma procedurii de pri­vatizare în masă de la mijlocul anilor ’90. Mare parte din aceştia nu par­ticipă însă la adu­narea ge­nerală a acţio­narilor, prezenţa ge­nerală fiind de regulă de 30%-40% din capital, şi nici nu îşi încasează dividendele, astfel că di­vi­dendele neîncasate sunt trecute de SIF la venituri şi apoi redis­tri­buite. De exemplu, mare parte din pro­fitul ra­portat în acest an de SIF Ol­te­nia a fost asi­gurat de divi­dendele de 82,6 mil. lei neri­dicate de ac­ţio­nari timp de mai bine de trei ani.

Consolidarea valorii nomi­nale a acţiunilor la SIF Moldova se va face prin reducerea nu­mă­rului total de acţiuni de la peste un miliard de acţiuni la 41,5 milioane de acţiuni. SIF Moldova estimează la 59 de milioane de acţiuni pachetele care nu pot intra în consolidare, nefiind multiplu de 25. Acest pachet de acţiuni reprezintă 5,6% din capitalul SIF-ului şi sunt acţionarii care deţin participaţii foarte mici, de 5 -10 acţiuni. Acestor acţionari SIF-ul le va returna câte 0,1 lei/acţiune, cât este valoarea nominală a acţiunii. Efortul total pentru SIF Moldova se ridică la 5,9 milioane de lei. Acţionarii trebuie să indice un cont bancar în care SIF-ul să le livreze sumele dacă opera­ţiunea de consolidare este apro­bată în adunarea generală extraor­dinară din 13 ianuarie.

Efectele implicite ale opera­ţiunii de consolidare ar duce la creş­terea valorii unitare a acti­vu­lui net de la 1,47 lei/ac­ţiune la 36,91 lei/ac­ţiune, potrivit do­cu­men­telor prezentate de SIF2. Preţul de piaţă al acţiunilor SIF 2 ar creşte de la 0,8 lei/acţiune la 19,93 lei/ac­ţiune, potrivit SIF 2.

Analiştii consultaţi de ZF spun că o astfel de procedură de conso­li­dare a valorii no­mi­nale a acţiunii este benefică pentru că va duce la o simplificare a structurii acţionariatului SIF 2.

Toate cele cinci SIF-uri sunt rezultatul procesului de privatizare în masă astfel că au un număr mare de acţionari inactivi. Impactul reducerii numărului de acţionari inactivi, ce în prezent deţin 5,6% din capitalul SIF Moldova, va fi relativ redus asupra deţinerilor pe care le au în proprietate acţionarii activi, mai spun analiştii.

Cel mai mare acţionar al SIF Moldova este SIF Banat-Crişana cu o deţinere de 4,9% din capital. Deţinerile investitorilor la SIF-uri sunt limitate prin lege la maxim 5% din capital.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels