Burse - Fonduri mutuale

Cum se va aplica impozitul pe câştigurile de pe Bursă după noile norme propuse

Cum se va aplica impozitul pe câştigurile de pe Bursă după noile norme propuse

Autor: Andrei Chirileasa

16.09.2010, 23:56 335

CNVM a publicat miercuri pe pagina proprie de internet unproiect de ordin privind normele de aplicare a impozitului pecâştigurile obţinute pe piaţa de capital care a intrat în vigoarede la 1 iulie. Proiectul a fost redactat împreună cu MinisterulFinanţelor.

Conform acestui proiect, investitorii va trebui să calculezecâştigul sau pierderea la sfârşitul fiecărui trimestru şi, în cazulîn care are câştig, să plătească statului un impozit anticipat de16%. De asemenea, la fiecare sfârşit de trimestru investitorii vorprimi de la brokeri situaţia tranzacţiilor derulate, pe care vatrebui să o depună la administraţiile fiscale împreună cudeclaraţia de impunere. La finele anului, investitorii mai trebuiesă facă un drum la Fisc pentru a depune declaraţiile anuale pe bazacărora se va face regularizarea impozitului anual.

Astfel, un investitor va trebui să facă cel puţin cinci drumurila Administraţia Fiscală pe parcursul unui an, faţă de unul singurpână în prezent.

Cum se aplică impozitul trimestrial?

Într-un limbaj foarte încâlcit, proiectul spune că la sfârşitulfiecărui trimestru investitorul va calcula câştigul net obţinut dintoate tranzacţiile efectuate de la începutul anului (exemplu: lafinele trimestrului al doilea se calculează profitul total obţinutîn perioada 1 ianuarie-30 iunie).

Impozitul datorat la sfârşitul trimestrului se calculeazăaplicând cota de 16% la câştigul net calculat.

Impozitul de plătit anticipat la finele trimestrului sedetermină însă scăzând din impozitul datorat impozitul plătitanticipat la sfârşitul trimestrului anterior. Dacă investitorul arepierdere la sfârşitul unui trimestru, el nu va plăti impozitanticipat.

Exemplul nr.1:
Dacă în primul trimestru al anului investitorul obţine un câştig de5.000 de lei, el va plăti un impozit anticipat de 800 de lei.
Dacă la sfârşitul celui de-al doilea trimestru el va înregistra unprofit de 10.000 de lei (5.000 de lei din trimestrul întâi şi 5.000de lei din trimestrul al doilea), el va datora un impozit de 1.600de lei şi va plăti anticipat 800 de lei (diferenţa dintre impozituldatorat de 1.600 de lei şi cel plătit la finele primului trimestru,de 800 de lei).
Dacă la sfârşitul celui de-al doilea trimestru investitorul are opierdere netă de 2.000 de lei (5.000 de lei profit în primultrimestru şi 7.000 de lei pierdere în al doilea), el nu plăteştenimic.
Dacă la sfârşitul celui de-al doilea trimestru investitorul are unprofit net de 2.000 de lei (5.000 de lei profit în primul trimestruşi 3.000 de lei pierdere în al doilea trimestru), teoretic eldatorează un impozit pe profit de 320 de lei. Impozitul anticipatîn acest caz este de -480 de lei (din 320 de lei se scad cei 800 delei plătiţi după primul trimestru).
Normele nu precizează clar ce se întâmplă în acest caz, dar este depresupus că investitorul nu plăteşte nimic, dar nici nu primeştenimic, regularizarea făcându-se la sfârşitul anului.

Normele mai spun că investitorul este obligat să calculezeimpozitul şi să depună declaraţia de impunere trimestrială,împreună cu documentele justificative primite de la broker până ladata de 25 a lunii următoare (pentru trimestrul întâi până la 25aprilie etc.).

Cum se face regularizarea anuală?

Câştigul net anual sau pierderea netă anuală se calculează cadiferenţă între câştigurile şi pierderile obţinute pe tot parcursulanului, fiind egal cu câştigul net determinat la sfârşitultrimestrului al patrulea în vederea plăţii impozituluianticipat.

Din acesta se scad pierderile reportate din anii precedenţi,rezultând câştigul net anual impozabil la care se aplică cota de16%, obţinându-se impozitul anual.

Din acesta se scad plăţile anticipate efectuate pe parcursulanului, iar dacă diferenţa este pozitivă, investitorul trebuie săplătească diferenţa, iar dacă diferenţa este negativă, statul vareturna investitorului diferenţa.

Exemplul nr.2:
Un investitor are un prim trimestru bun şi câştigă 5.000 de lei,din care plăteşte 800 de lei impozit anticipat, un al doileatrimestru şi mai bun, în care câştigă 10.000 de lei, din care maiplăteşte 1.600 de lei impozit, iar în trimestrul al treilea şi alpatrulea pierde câte 5.000 de lei, el va avea la finele anului unprofit net de 5.000 de lei, pentru care datorează un impozit de 800de lei. Cum pe parcursul anului el a plătit anticipat 2.400 de leiimpozit, el are de recuperat 1.600 de lei de la stat. Dacăinvestitorul respectiv mai are pierderi reportate din aniiprecedenţi de 5.000 de lei, câştigul său impozabil este 0, deci vatrebui să recupereze de la stat tot impozitul de 2.400 de leiplătit pe parcursul anului.

În realitate, modul de aplicare a impozitului face ca aproapeniciodată la regularizare investitorul să mai trebuiască săplătească ceva. În schimb, investitorul va avea de cele mai multeori de recuperat bani, deci prin plăţile anticipate el crediteazăstatul.

Un factor care vine în sprijinul investitorilor esteposibilitatea de a reporta pierderile acumulate într-un an pentruurmătorii şapte ani. Deci dacă investitorul are un an foarte prost,cum a fost cazul în 2008, el va putea duce pierderile în următoriiani pentru a-şi scădea câştigul impozabil.

Ce lipseşte din normele de aplicare?

Una dintre principalele scăpări sesizate de brokeri este faptulcă normele de aplicare pentru noul impozit nu specifică modul încare se face calculul impozitului pentru trimestrul al treilea şial patrulea din acest an.

Conform algoritmului descris mai sus, la sfârşitul trimestruluial treilea ar trebui calculat profitul total obţinut de laînceputul anului, însă până la 30 iunie modul de impozitare a fostdiferit, perioada 1 ianuarie - 30 iunie având un tratament fiscalspecial.

Aşadar, nu este clar ce impozit anticipat vor plăti investitoriipentru trimestrul al treilea, deşi acesta este aproape de sfârşit,iar în circa o lună investitorii va trebui să depună primeledeclaraţii la Fisc.

Cum s-a schimbat impozitarea

Începând de la 1 iulie 2010, brokerii nu mai reţin la sursă 1%din profitul obţinut de investitori într-o tranzacţie.

Impozitul nu se mai aplică diferenţiat ca până acum (1% pentruacţiuni deţinute mai mult de 1 an şi 16% pentru deţineri mai micide un an), ci se aplică o cotă unică de 16%.

Investitorii depun declaraţii şi plătesc impozit anticipat lasfârşitul fiecărui trimestru.

Pierderile dintr-un an pot fi reportate în următorii şapteani.

AFACERI DE LA ZERO