Burse - Fonduri mutuale

De ce au explodat dintr-o dată acţiunile BVB?

De ce au explodat dintr-o dată acţiunile BVB?
18.08.2010, 23:51 24

Acţiunile operatorului bursier BVB au fost în ultimele şedinţeprincipalul punct de atracţie al investitorilor care au dus în suscotaţia cu 16% în decurs de numai două zile.

Creşterile au luat prin surprindere şi brokerii, care spun că nuexistă un motiv clar care să fi condus la interesul ridicat pentruaceste titluri. Transferurile din ultimele două şedinţe s-aurealizat cu peste 0,6% din capitalul operatorului. Firmele debrokeraj sunt principalii acţionari ai BVB, deţinând peste 80% dinacţiuni.

Unul dintre aspectele care ar putea influenţa în mod hotărâtorlichiditatea şi rezultatele Bursei este listarea FonduluiProprietatea, care în ultima perioadă pare tot mai aproape, spunbrokerii.

"Singurul eveniment care ar putea să mai crească atractivitateaacţiunilor BVB este listarea Fondului Proprietatea care este maiconcretă în acest moment, dar nu sigură şi care ar putea aduce unspor de lichiditate pe piaţă. Cred că tranzacţiile cu acţiuni alefondului ar putea să se ridice la nivelul celor cinci SIF-uri, carefac acum jumătate din piaţă", spune Adrian Mănăilă, proprietarulfirmei de borkeraj Eldainvest, care deţine peste 1,5% din acţiunileBVB.

Evenimentul ar putea fi cu atât mai important cu cât rulajeleBursei au fost foarte scăzute în ultimele două luni, lichiditateazilnică abia situându-se în jurul nivelului de 3-4 milioane deeuro.

Alegerile de la Depozitarul Central, o miză pentrubrokerii-acţionari ai BVB

Brokerii mai spun că miza alegerilor membrilor CA alDepozitarului Central, pentru care brokerii se vor lupta înadunarea generală de la Bursă de luna viitoare, poate reprezenta unalt motiv pentru care acţionarii încearcă să-şi întăreascăpoziţiile în cadrul operatorului şi să strângă mai multevoturi.

"Creşterea poate fi pusă şi pe baza acelui convocator al AGA dinseptembrie. Probabil sunt mulţi investitori care vor vrea drepturide vot în cadrul adunării care va stabili şi candidaţii pe careBursa îi va susţine în cadrul conducerii Depozitarului Central. Unmotiv ar fi acela al măsurilor conducerii pentru optimizareacosturilor şi eficientizarea cheltuielilor, măsuri care încă nu aufost implementate, se fac planuri", consideră Marcel Murgoci,directorul de tranzacţionare al firmei de brokeraj Estinvest. Firmadin Focşani deţine circa 1,7% din acţiunile BVB.

Bursa de Valori Bucureşti controlează Depozitarul Central cu 51%din acţiuni şi propune majoritatea administratorilor societăţii.Alţi brokeri spun că motivaţia mizei alegerilor de la Depozitar nueste întemeiată.

Vin investitorii mari?

"Este posibil ca ceea ce mă aşteptam eu să se întâmple dupălistare, adică să vină investitori mai mari să cumpere acţiuni aleBursei cum ar fi fonduri de investiţii, să se întâmple acum. Nuexclud ca acei investitori care cumpără să fie sfătuiţi de brokerisă voteze în favoarea lor, dar acesta este un scop secundar. Se potcâştiga voturi mai uşor în alte feluri decât să arunci cu bani înpiaţă. Sunt societăţi de brokeraj care nu mai au activitate, dar auacţiuni BVB şi nu mai au interes", spune Adrian Mănăilă, care este,de asemenea, membru în Consiliul de Administraţie al DepozitaruluiCentral.

Potrivit lui, cumpărătorii de titluri BVB nu par a avea untermen precis pentru a strânge pachete din piaţă, ci doar"ciugulesc" acţiuni care sunt puse la vânzare.

Bursa de Valori Bucureşti a convocat recent acţionarii pe datade 10 septembrie pentru a discuta splitarea valorii nominale aacţiunilor BVB de la 10 lei la 1 leu, decizie care ar puteaimpulsiona interesul pentru aceste titluri.

"Nu este de neglijat nici propunerea conducerii BVB de splitarea valorii nominale a acţiunilor care ar putea creşte lichiditateaacestor titluri din cauză că vor fi mult mai multe acţiunidisponibile pe piaţă", consideră Murgoci.

De aceeaşi părere este şi Adrian Mănăilă, care spune căoperaţiunea ar putea să urce cu câteva procente preţul acţiunilorBVB.

AFACERI DE LA ZERO