Burse - Fonduri mutuale

​Preţul maxim în oferta Petrom e 0,46 lei/acţiune. Statul poate pune şi un preţ minim. Cum va fi stabilit preţul final

​Preţul maxim în oferta Petrom e 0,46 lei/acţiune. Statul poate pune şi un preţ minim. Cum va fi stabilit preţul final

Autor: Andrei Chirileasa

07.07.2011, 11:04 627

Preţul la care statul îşi va vindepachetul de 9,84% din acţiunile Petrom va fi stabilit la finalulofertei, pe baza subscrierilor valide realizate în perioada 11-22iulie.

Deocamdată, vânzătorul a anunţatpreţul maxim la care se pot subscrie acţiuni în ofertă, de 0,46lei. Vânzătorul şi-a rezervat dreptul să publice şi un preţ minim(preţ de referinţă), cel târziu cu două zile înainte de închidereaofertei, potrivit prospectului de ofertă.

Mecanismul de determinare apreţului final de ofertă este următorul:

Subscrierile valide vor fiaranjate în ordinea descrescătoare preţului. Ordinele desubscrierile realizate la acelaşi preţ vor fi ordonate dupămomentul introducerii lor.

Preţul de subscriere pe fiecaretranşă (tranşa investitorilor de retail reprezintă 15% din ofertă,iar cea a investitorilor mari - 85%) va fi cel mai mic preţ la caretoate acţiunile de pe fiecare tranşă vor fi subscrise. Preţul finalnu poate fi mai mare decât preţul maxim, dar nici mai mic decâtpreţul de referinţă, dacă acesta va fi declarat de cătrevânzător.

În prospect se mai prevede căoferta poate fi închisă anticipat, sau poate fi prelungită, ladiscreţia absolută a vânzătorului sau a intermediarului, cuaprobarea CNVM.

Pentru finalizarea cu succes aofertei este necesar ca cel puţin 80% din numărul total de acţiunioferite să fie subscrise.

AFACERI DE LA ZERO