Burse - Fonduri mutuale

SIF Oltenia ridică un mall în centrul Craiovei

SIF Oltenia ridică un mall în centrul Craiovei

Autor: Roxana Pricop

13.01.2016, 00:07 6008

SIF Oltenia (SIF5) a aprobat sursele de finanţare pentru investiţiile de 8,5 mil. euro necesare moderni­zării centrului comercial Mercur amplasat în centrul oraşului Craiova.

Magazinul, cu o su­pra­faţă utilă de 20.000 de metri pă­traţi, este în­chis pen­tru mo­der­ni­za­re înce­pând din luna sep­tem­brie 2015, re­cep­ţia lucră­rilor ur­mând să aibă loc la fi­na­lul lunii aprilie.

SIF-ul, care deţine 85% din capitalul fir­mei care operează centrul co­mercial (sim­bol bursier MRDO), are în plan ca socie­tatea fie să con­trac­teze un cre­dit bancar de 8,5 mi­l. euro, fie să deru­le­ze o ma­jo­rare de capital la Mercur Craiova în valoare de 35,4 mil. lei prin aport de numerar. De ase­me­nea, SIF-ul ia în calcul ca Mercur Craiova să ia împrumuturi de la firme afi­liate în cazul în care sumele atrase fie prin credit bancar, fie prin majo­ra­rea de capital sunt mai mici de 8,5 mil. euro.

„În Adunarea Generală a Acţio­narilor de la Mer­cur am apro­bat mai multe opţiuni de fi­nanţare astfel încât să ne asi­gurăm că vom avea acces la finanţare. Putem alege fie o sin­gură sursă de finanţare, fie mai multe. Inves­ti­ţiile vor viza moder­ni­zarea ma­ga­zinului care se va schim­ba radical“, a spus Anina Radu, preşe­dintele societăţii Mercur Craiova şi vicepre­şedintele SIF Oltenia.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO