Business Construct

Cine salvează consumul de vopsele? Banii mai vin doar din renovări

Cine salvează consumul de vopsele? Banii mai vin doar din renovări
30.06.2010, 16:12 863

Piaţa de lacuri şi vopsele a ajuns anul trecut la circa 170-180mil. euro, în scădere cu 25% faţă de anul precedent, luănd încalcul cifrele de afaceri ale principalilor jucători de pe acestsegment, excluzănd vănzările de materiale de construcţii, produsechimice sau alte game care nu intră în categoria de lacuri şivopsele.

Avănd în vedere că nu există studii clare, Business Construct arealizat pentru al treilea an consecutiv propria analiză bazată pedatele financiare primite de la jucătorii din piaţă.

Potrivit datelor adunate, cel mai mare producător delacuri şi vopsele este în prezent Fabryo, companie deţinută defondul de investiţii suedez Oresa Ventures, urmat de Policolor,controlat de fondurile de investiţii Reconstruction Capital 2 şiRomanian Investment Fund, şi de Köber din Piatra-Neamţ, producătordeţinut de Aurel şi Marian Köber. Primii trei jucători deţin maimult de jumătate din piaţa totală de lacuri şi vopsele.

În condiţiile în care investiţiile imobiliare s-au prăbuşit, ceamai mare pondere în vănzările de vopsele au avut-o consumatoriicasnici şi echipele de meseriaşi, în detrimentul firmelor deconstrucţii, care nu au mai avut proiecte, potrivit jucătorilor dinpiaţă.

De altfel, şi investiţiile în promovare ale principalilorjucători din industria de vopsele s-au îndreptat către consumatorulfinal în ultimii doi ani şi tendinţa se păstrează şi anulacesta.

"Scăderea afacerilor imobiliare începănd cu a doua jumătate aanului 2008 şi prăbuşirea acestora din 2009 au avut un impactdirect asupra proiectelor de mari dimensiuni, în timp ce înăsprireacondiţiilor de creditare nu a mai permis firmelor să aibă acces lafinanţare", spune Aurel Köber, preşedintele companiei Köber, celmai mare jucător cu acţionariat integral romănesc.

El consideră că diminuarea puterii de cumpărare a romănilor,determinată de restructurările din mediul privat, a condus laamănarea sau anularea investiţiilor în achiziţia de locuinţenoi.

Reducerea consumului a fost resimţită şi de Atlas Corporation,compania cu acţionariat elen care deţine brandul de lacuri şivopsele Apla. "Scăderea industriei construcţiilor s-a resimţit în primul rănd şi mai rapidîn segmentul B2B. Numărul redus de proiecte noi, căt şi riscul maimare asociat cu acestea, au adus în prim-plan partea destinatărenovării construcţiilor existente, nu la fel de vizibil şi nu înaceeaşi măsură, însă şi acest segment este afectat de scădereaconsumului şi îngrijorarea consumatorilor finali, deoarece uniidintre ei aleg să amăne renovările", spune Ioannis Anagnostou,directorul general al Atlas Corporation.

Compania a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 145 mil.lei (34,2 mil. euro), în scădere cu 15% faţă de anul precedent. Dintotalul cifrei de afaceri doar o treime sunt vănzările de lacuri şivopsele, restul fiind materiale de construcţii şi echipamenteelectronice.

Producătorii care nu au avut expunere pe segmentul B2B se simtnorocoşi că au luat această decizie în anii trecuţi, chiar dacă înacel moment piaţa imobiliară se afla în plin boom.

"Noi am avut noroc că nu am fost foarte prezenţi în sectorulB2B. Pe segmentul consumului individual scăderea a fost mai mică,iar în mediul urban scăzut, în oraşele mici, în 2009 cererea acrescut uşor", afirmă Marinică Potop, directorul general al Sarcomdin Rămnicu Vălcea. Compania a realizat anul trecut o cifră deafaceri de 31 mil. lei (7,3 mil. euro), în creştere cu 3%.

Unul dintre puţinele studii de pe piaţa de vopsele decorative,care deţine circa 70% din total, este realizat de compania decercetare MEMRB, potrivit căruia cei mai mari cinci jucători de pepiaţă sunt Fabryo, Policolor, Köber, Deutek şi Sarcom din RămnicuVălcea, care controlează circa 75% din vănzări.

Însă, studiul este realizat doar la nivel urban, nefiind luateîn calcul zonele rurale, unde vănzările au crescut puternicdatorită muncitorilor romăni care lucrează în străinătate şi aurenovat locuinţele. Studiul a fost realizat în perioadaaprilie-septembrie 2009 şi a analizat mai multe segmente ale pieţeide lacuri şi vopsele decorative.

Astfel, în urma cercetării de piaţă, Fabryo este pe primul locla vănzările de vopsele lavabile de interior, Policolorul conducetopul vopselelor lavabile de exterior, în timp ce Köber deţineprima poziţie în vănzările de emailuri şi lacuri.

Piaţa revine in 2011-2012. Aurel Köber considerăcă piaţa pe care activează va trece pe creştere abia în 2011-2012,însă revenirea ar putea fi blocată sau întărziată dacă măsurileinterne de restructurare a Romăniei vor viza numai diminuările decosturi salariale.

"Creşterile este puţin probabil să mai fie de peste 10% şi vorfi influenţate în principal de revenirea statelor puternice din UEcare să genereze cerere către firmele din Romănia care au relaţiide export şi să genereze locuri de muncă şi venituri pentru romăniicare lucrează în străinătate. Creşterea poate fi blocată sauîntărziată dacă măsurile interne de restructurare a Romăniei vorviza numai diminuările de costuri salariale fără o politică dedezvoltare a infrastructurii şi de încurajare a investiţiilor",susţine Köber.

Ideea este susţinută şi de Adrian Ion, directorul de marketingal companiei Deutek, care consideră că o revenire a pieţei pecreştere ar putea avea loc abia în 2011, însă va fi foarteredusă.

"La începutul lui 2010, speram ca anul acesta să fie cel în carepiaţa va avea măcar o minimă creştere de 2 sau 3%, mizănd pe unsemestru doi în creştere faţă de anul 2009. Acum cred că vom avea opiaţă în stagnare în cel mai fericit caz şi o amănare a creşteriipentru 2011", consideră Ion. Revenirea pieţei este o enigmă pentrumajoritatea jucătorilor din piaţă, pentru că

noile decizii ale Guvernului privind reducerea salariilor şi apensiilor au dat din nou peste cap previziunile. "Este foarte greude estimat cănd va reveni creşterea, deoarece acest lucru depindede foarte mulţi factori externi, pe care nu îi putem controla, însăprobabil că acest lucru nu va avea loc foarte curănd. Printrealtele, vor conta foarte mult condiţiile financiare, investiţiileexterne, căt şi deciziile Guvernului de a investi îninfrastructură", explică Anagnostou.

Cu ochii pe Guvern. Producătorul de materialede construcţii Deutek, deţinut de fondul american de investiţiiAdvent International, afirmă că în prezent toţi consumatorii,inclusiv cei angajaţi în sectorul privat, trec "printr-un momentpsihologic delicat", care este mult mai grav decăt măsurile dereduceri salariale şi pensii.

Compania, unul dintre principalii cinci producători de lacuri şivopsele, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 126,1 mil.lei (29,8 mil. euro), în creştere cu 5% faţă de 2008, şi estimeazăpentru anul acesta o majorare uşoară numai dacă momentul psihologicactual va trece repede astfel încăt semestrul doi să nu aducă oprăbuşire a consumului.

"Este greu să ceri unui consumator agresat zilnic de comparaţiicu situaţia Greciei şi risc de alegeri anticipate să ia oricedecizii cu impact mare în bugetul său. Într-un astfel de cadru pănăşi o decizie de minimă renovare a apartamentului capătă conotaţiide investiţie majoră. Îmi doresc să trecem curănd de acest momentpsihologic că să putem înfrunta reculul adus de salariile reduse",spune Ion de la Deutek. Compania realizează 80% din venituri dinvănzarea de lacuri şi vopsele (mărcile Oskar şi Danke!), în timp cerestul de 20% este reprezentat de gleturi, adezivi şi mortare(marca Bauleiter).

"Cu siguranţă reducerea salariilor la bugetari va avea un impactnegativ, care începe deja să se resimtă, chiar dacă măsurile încănu au intrat în vigoare, o primă frănare a consumului fiindobservată imediat după anunţarea acestor măsuri. Din nefericire,discuţiile despre reducerile viitoare au afectat semnele bune derevigorare, care apăruseră odată cu începutul sezonuluipropriu-zis", explică Anagnostou de la Atlas Corporation.

Unii jucători deja şi-au revizuit în scădere previziunileprivind evoluţia cifrei de afaceri pe anul acesta din cauzadeciziilor guvernului. "Cererea se va micşora şi mai mult pentru cănici utilizatorii individuali nu mai pot face cheltuieli derefacere a locuinţelor, dar cel mai periculos efect este panica.Din cauza panicii, nici cei care îşi permit nu mai fac cheltuieli.Ne-am refăcut previziunile cu scăderi de 10% ale vănzărilor",susţine Potop de la Sarcom.

Cum au trecut prin criză. Deutek a decis anultrecut să-şi restrăngă portofoliul de produse pentru a evita oscădere a cifrei de afaceri, în timp ce numărul de angajaţi acrescut cu 8%, pănă la 399. "În general producătorii de vopsele auportofolii foarte «stufoase» datorită varietăţii mari de produse şigamelor mari de culori. Am delistat repere care aduceau 5% dinvănzările companiei, însă generau peste 20% din valoareastocurilor", explică managerul Deutek.

Compania a decis anul trecut să reducă orice risc de neplată dela clienţi şi i-a verificat chiar şi o săptămănă înainte să livrezemarfa.

"Una dintre cele mai mari probleme cu care ne-am confruntat afost riscul generalizat de neplată în tot lanţul de distribuţie,atăt magazine de profil, căt şi şantiere cu mari dificultăţifinanciare. Noi am mers mai degrabă pe eliminarea oricărui risc,chiar în detrimentul cotei de piaţă, politică pe care o practicămşi acum", susţine Ion. El afirmă că spera într-o evoluţie mai bunăa programului naţional de reabilitare termică, prin care urmează săfie renovate apartamentele construite între 1950-1990, însăimpactul asupra businessului a fost redus.

Fondul de investiţii Advent a investit pănă în prezent peste 50mil. euro în dezvoltarea businessului Deutek, fosta Düfa, sumă carecuprinde şi achiziţiile derulate din 2005 şi pănă în prezent.Advent a preluat în 2005 producătorul de lacuri şi vopsele Düfa,iar în 2008 a achiziţionat producătorii de adezivi Bengoss Comimpex(cu brandul Bauleiter) şi Scan.

O altă companie care a decis să restructureze businessul a fostKöber, care şi-a diminuat anul trecut cu 15% numărul de angajaţi,pănă la 458. "Principala măsură de restructurare a businessului aconstat într-o analiză foarte atentă a structurii de costuri, pănăla nivel de detaliu, şi în optimizarea acesteia în sensul anulăriisau reducerii tuturor costurilor colaterale, fără legătură cuafacerea firmei", afirmă Köber.

Partea optimistă a pieţei. Producătorul delacuri şi vopsele Fabryo Corporation, deţinut de fondul deinvestiţii Oresa Ventures, şi-a modificat previziunile privindcifra de afaceri din 2010, de la stagnare la o creştere de 10%,pănă la 165 mil. lei, după ce în primele patru luni vănzările auscăzut "nesemnificativ". Chiar dacă sectorul construcţiilor acontinuat să scadă puternic în prima parte a anului, reprezentanţiiFabryo susţin că prin investiţiile în promovare reducereavănzărilor a fost foarte mică.

"Avănd în vedere că în primele patru luni vănzările noastre s-audiminuat nesemnificativ faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut,ne-am revizuit estimările pentru anul acesta. Dacă la sfărşitulanului trecut cănd am stabilit bugetul mizam pe o stagnare abusinessului, acum preconizăm o majorare de 10%, bazată şi pelansările de produse şi campaniile promoţionale pe care le lansăm",afirmă Aliz Kosza, CEO al Fabryo Corporation. Ea susţine că primultrimestru nu a fost mai bun ca anul trecut pentru că au fost douăluni de iarnă severă, iar Paştele a venit mai devreme, şi că abiala sfărşitul lunii iunie va putea să tragă primele concluzii înceea ce priveşte evoluţia consumului la nivel de piaţă.

Creşterea bugetată de Fabryo pentru anul acesta este bazată pemajorarea vănzărilor de vopsele color - mix (compania deţine înprezent 600 de maşini de colorat pentru vopsele), a sistemuluianti-mucegai Savana cu Teflon şi a vopselelor Innenweiss (brandulmai ieftin al companiei). "În plus, vom deschide încă optshow-room-uri, faţă de cele 23 pe care le avem în prezent", afirmăKosza.

Afaceri în creştere şi-a bugetat şi grupul Policolor-Orgachim,care pariază pe o majorare de 15% a vănzărilor la nivel de grup,pănă la circa 80,5 mil. euro, dintre care 75% reprezintă veniturilerealizate în Romănia, restul fiind realizate de compania Orgachimdin Bulgaria. Creşterea businessului se va datora investiţiilorrealizate în dezvoltarea facilităţilor de producţie anul trecut decătre companie, dar şi revenirii pe plus a vănzărilor în a douaparte a anului.

"Factorii determinanţi pentru dezgheţarea sectorului suntrevenirea economiei pe creştere, stabilizarea pieţei muncii şi aputerii de cumpărare a romănilor şi reluarea creditării. Estimăm ocreştere a afacerii cu 15%. Ne aşteptăm ca odată cu ieşirea dincriza economică globală, industria construcţiilor să-şi reia unritm de creştere normal, care nu are cum să fie mai mare de 10%", adeclarat Achille Bardelli, directorul general executiv alPolicolor-Orgachim.

Industria şi-a revenit. Köber susţine că înprima jumătate a anului au revenit comenzile din industrie de laproducătorii de confecţii metalice şi utilaje care lucrează pentruexport, după ce în aceeaşi perioadă a anului trecut comenzile seprăbuşiseră. Declaraţia lui Köber vine în urma datelor publicaterecent de către Institutul Naţional de Statistică, date care aratăcă în aprilie exportul a crescut cu 33% faţă de luna similară din2009.

Circa 30% din businessul Köber este reprezentat de vopseleleindustriale şi marine, vopsele auto şi vopsele pulberi (pentruindustria electrocasnică). Cea mai mare parte a businessului, de65%, este realizată de vopselele decorative.

"Este normal ca primul segment care să dea semne de revenire săfie cel legat de industrie. În acest an, se simte o revenire acomenzilor legate de produsele utilizate în industrie, mai ales dinpartea firmelor care derulează o activitate de export. Revenirea nueste foarte puternică, dar există", explică Köber.

Compania a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 150,8 mil.lei (35,6 mil. euro), în scădere cu 5% faţă de anul precedent, deşila începutul anului trecut compania şi-a bugetat o diminuare abusinessului de 20%. Pentru 2010, Köber estimează menţinereabusinessului la nivelul de anul trecut.

Köber a înregistrat în 2009 creşteri la produsele destinateutilizatorului casnic sau micilor proiecte de renovare/construcţiecum ar fi lacurile pentru lemn sau vopselele lavabile destinate maiales segmentului de utilizatori neprofesionişti.

Compania a reuşit să diminueze scăderea vănzărilor şi datorităfinalizării în 2009 a primei etape a unei noi fabrici de lacuri şivopsele la Săvineşti, care va atinge în momentul finalizării oinvestiţie totală de 12 mil. euro, capacitatea de producţieinstalată urmănd să fie de 120.000 de tone.

AFACERI DE LA ZERO